Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine… (adsbygoogle = window.adsbygoogle... 

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı duyurusu…  Derneğimizin olağan genel kurulu 24.07.2021 günü... 

3.952 views

Başkanımız Uyardı; ” UYAP – Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Uygulamada aksaklıklar var”

Kategori : Avcılığın Basamakları, Avcılık Mavzuatları, Bunları Unutmayalım, Genel, Ruhsat İşlemleri, Tarsus Haberleri - Etiketler : - Tarih : 10 Mart 2012

          Merhabalar,

          UYAP Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, TC Kimlik numarasından ve nüfus bilgilerinden yola çıkarak, Adli, idari, genel soruşturma ve vakaların suç ve dava anlamında izlenebilmesini sağlayan bir bilgisayar ağı sistemidir.

          Bu anlamda avcılık ve avcılık belgeleri açısından bağlantı kuracak olursak, Bir avcı yada avcı adayı, belgesini ( Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesini ) almak veya yenilemek istediğinde, ilgili daire ve müdürlükler, yeni mevzuat ve düzenlemelere göre, UYAP Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi aracılığı ile şahsın adli anlamda tüm bitmiş veya devam etmekte olan davalarını görüyor.  Ancak uygulama davanın niteliğine ( 2521 sayılı kanunun 14. maddesine girip girmediğine ) bakmaksızın, UYAP kayıtlarında başvuran şahıs  ile bilgi varsa, ruhsat veya belge işlemlerini donduruyor.

          Bu yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi yada tarafımızda olan bilgi eksikliği varsa giderilmesi açısından Kulübümüz ve şehrimiz av camiası adına dilekçemizi, 7.03.2012 tarihinde bakanlığa iletilmek üzere Ruhsat Daire Bölümüne ilettik.

          Dilekçe örneğini ülkemiz avcıları ve avcılık kulüpleri de kullanabilsin diye sitemize koyuyoruz. Saygılarımızla,

                                                                                                                                                                      Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı

                                                                                                                                                                                      Tufan DOKUCU

Dilekçe Örneği 

…………………. MAKAMI’NA

                                                                                                                                           …………

“2521 Sayılı Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 14.maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkûmiyetleri bütün neticeleriyle birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile, kendilerine hiçbir suretle bu yönetmelik kapsamına giren belge ve izinler verilmez.” denilmektedir. Ve mevcut uygulama bu şekildedir.

Ruhsat Dairelerine yapılan Yivsiz Tüfek ruhsatnamesi başvurularında, UYAP ( Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ) kaydında “başvuruda bulunan şahsın” aktif mahkeme kaydına rastlandığı ve bu sebeple şahsın ruhsat alamayacağı veya mevcut olan ruhsatına yeni tüfek kaydedemeyeceği belirtilmekte,  “Ruhsat Başvurusu Yapan Şahsın” söz konusu davadaki mevcut durumu ( Davalı, Davacı, Mağdur, vs. ) gözetilmeksizin ve mahkeme sonuçlanana kadar başvuru kabul edilmemektedir. Mevcut durum şu şekilde de tanımlanabilir; Ruhsat Başvurusu Yapan Şahsın, devam eden herhangi bir adli işleminin olması ruhsat alamaması anlamına gelmektedir. Bu durum, amacı, sadece sportif avcılık olan vatandaşların mağduriyetine sebep olabilecek yanlışlıklara, açık bir durumdur.

Masumiyet Karinesi ( Suçsuzluk İlkesi ), hakkında suç isnadı bulunan kişinin adil bir yargılanma sonucunda suçlu olduğu sabit olana kadar, suçsuz kabul edilmesi gerektiğini ifade eden bir vatandaş hakkıdır.  Bu durum “Anayasa’mızın 38/4’ncü maddesinde Masumiyet İlkesi “ Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.” diye ifade edilmiştir.

Derneğim ve temsil ettiğim camiam adına, yukarda ayrıntılarından bahsettiğim konuda tarafımın aydınlatılması hususunda gereğini arz ederim.

……… AVCILAR KULÜBÜ BAŞKANI

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

 

Kulübümüzden Resimler

7 atış yarışması tek kurşun atış yarışması tek kurşun atış yarışması zipkin avi.jpg (6) keklik-avi-resimleri tarsus-avcilar-kulubu-2012-kano.jpg (34) tarsus-resimleri-2 (33)

Yürürlükteki Avcılık Kanunları

Hayvanları Koruma Kanunu
Kanun No: 5199 Kabul Tarihi : 24 HAZİRAN 2004 Yayını : 01 TEMMUZ 2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazete 

Kara Avcılığı Kanunu
Kanun No: 4915 Kabul Tarihi : 01 TEMMUZ 2003 Yayını : 11 TEMMUZ 2003 tarih ve 25165 sayılı Resmi Gazete 

Orman Kanunu
Kanun No: 6831 Kabul Tarihi : 31 AĞUSTOST 1956 Yayını : 08 EYLÜL 1956 tarih ve 9402 sayılı Resmi Gazete 

Köy Kanunu
Kanun No: 442 Kabul Tarihi : 18 MART 1924 Yayını : 07 NİSAN 1924 tarih ve 68 sayılı Resmi Gazete 

Su Ürünleri Kanunu
Kanun No: 1380 Kabul Tarihi : 22 MART 1971 Yayını : 4 NİSAN 1971 tarih ve 13799 sayılı Resmi Gazete 

Harçlar Kanunu
Kanun No: 492 Kabul Tarihi : 02 TEMMUZ 1964 Yayını : 17 TEMMUZ 1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete 

Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun
Kanun No: 2521 Kabul Tarihi : 11 EYLÜL 1981 Yayını : 15 EYLÜL 1981 tarih ve 17459 sayılı Resmi Gazete 

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
Kanun No: 2559 Kabul Tarihi : 04 TEMMUZ 1934 Yayını : 14 TEMMUZ 1934 tarih ve 2751 sayılı Resmi Gazete 

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
Kanun No: 2565 Kabul Tarihi : 18 ARALIK 1981 Yayını : 22 ARALIK 1981 tarih ve 17552 sayılı Resmi Gazete 

Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu
Kanun No: 2803 Kabul Tarihi : 10 MART 1983 Yayını : 12 MART 1983 tarih ve 17985 sayılı Resmi Gazete 

Çevre Kanunu
Kanun No: 2872 Kabul Tarihi : 09 AĞUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

Milli Parklar Kanunu
Kanun No: 2873 Kabul Tarihi : 9 AGUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
Kanun No: 3285 Kabul Tarihi : 08 MAYIS 1986 Yayını : 16 MAYIS 1986 tarih ve 19109 sayılı Resmi Gazete 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun
Kanun No: 3984 Kabul Tarihi : 13 NİSAN 1994 Yayını : 20 NİSAN 1994 tarih ve 21911 sayılı Resmi Gazete 

Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun
Kanun No: 4856 Kabul Tarihi : 01 MAYIS 2003 Yayını : 08 MAYIS 2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete 

Yabancıların Türkiye'de İkamet Ve Seyahatleri Hakkında Kanun
Kanun No: 5683 Kabul Tarihi : 15 TEMMUZ 1950 Yayını : 24 TEMMUZ 1950 tarih ve 7564 sayılı Resmi Gazete 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
Kanun No: 6136 Kabul Tarihi : 10 TEMMUZ 1953 Yayını : 15 TEMMUZ 1953 tarih ve 8458 sayılı Resmi Gazete 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Kanun No: 6183 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1953 Yayını : 28 TEMMUZ 1953 tarih ve 8469 sayılı Resmi Gazete 

Zirai Karantina Kanunu
Kanun No: 6968 Kabul Tarihi : 15 MAYIS 1957 Yayını : 24 MAYIS 1957 tarih ve 9615 sayılı Resmi Gazete 

Tebligat Kanunu
Kanun No: 7201 Kabul Tarihi : 11 ŞUBAT 1959 Yayını : 19 ŞUBAT 1959 tarih ve 10139 sayılı Resmi Gazete 

Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu
Kanun No: 2863 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1983 Yayını : 23 TEMMUZ 1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete 

İmar Kanunu
Kanun No: 3194 Kabul Tarihi : 3 MAYIS 1985 Yayını : 9 MAYIS 1985 tarih ve 18749 sayılı Resmi Gazete 

Kıyı Kanunu
Kanun No: 3621 Kabul Tarihi : 4 NISAN 1990 Yayını : 17 NİSAN 1990 tarih ve 20494 sayılı Resmi Gazete 

Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu
Kanun No: 4122 Kabul Tarihi : 23 TEMMUZ 1995 Yayını : 26 TEMMUZ 1995 tarih ve 22355 sayılı Resmi Gazete 

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
Kanun No: 3234 Kabul Tarihi : 31 EKİM 1985 Yayını : 08 KASIM 1985 tarih ve 18922 sayılı Resmi Gazete 

Vergi Usul Kanunu
Kanun No: 213 Kabul Tarihi : 04 OCAK 1961 Yayını : 10 OCAK 1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete

Tarsus Çatalburun Av Köpekleri