Olağanüstü Toplantı Duyurusu

Derneğimizin olağanüstü toplantısı 14.04.2024 günü saat 16.00’de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 2.... 

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine…  Devamı →

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

3.956 views

Başkanımız Uyardı; ” UYAP – Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Uygulamada aksaklıklar var”

Kategori : Avcılığın Basamakları, Avcılık Mavzuatları, Bunları Unutmayalım, Genel, Ruhsat İşlemleri, Tarsus Haberleri - Etiketler : - Tarih : 10 Mart 2012

          Merhabalar,

          UYAP Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, TC Kimlik numarasından ve nüfus bilgilerinden yola çıkarak, Adli, idari, genel soruşturma ve vakaların suç ve dava anlamında izlenebilmesini sağlayan bir bilgisayar ağı sistemidir.

          Bu anlamda avcılık ve avcılık belgeleri açısından bağlantı kuracak olursak, Bir avcı yada avcı adayı, belgesini ( Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesini ) almak veya yenilemek istediğinde, ilgili daire ve müdürlükler, yeni mevzuat ve düzenlemelere göre, UYAP Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi aracılığı ile şahsın adli anlamda tüm bitmiş veya devam etmekte olan davalarını görüyor.  Ancak uygulama davanın niteliğine ( 2521 sayılı kanunun 14. maddesine girip girmediğine ) bakmaksızın, UYAP kayıtlarında başvuran şahıs  ile bilgi varsa, ruhsat veya belge işlemlerini donduruyor.

          Bu yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi yada tarafımızda olan bilgi eksikliği varsa giderilmesi açısından Kulübümüz ve şehrimiz av camiası adına dilekçemizi, 7.03.2012 tarihinde bakanlığa iletilmek üzere Ruhsat Daire Bölümüne ilettik.

          Dilekçe örneğini ülkemiz avcıları ve avcılık kulüpleri de kullanabilsin diye sitemize koyuyoruz. Saygılarımızla,

                                                                                                                                                                      Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı

                                                                                                                                                                                      Tufan DOKUCU

Dilekçe Örneği 

…………………. MAKAMI’NA

                                                                                                                                           …………

“2521 Sayılı Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 14.maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkûmiyetleri bütün neticeleriyle birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile, kendilerine hiçbir suretle bu yönetmelik kapsamına giren belge ve izinler verilmez.” denilmektedir. Ve mevcut uygulama bu şekildedir.

Ruhsat Dairelerine yapılan Yivsiz Tüfek ruhsatnamesi başvurularında, UYAP ( Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ) kaydında “başvuruda bulunan şahsın” aktif mahkeme kaydına rastlandığı ve bu sebeple şahsın ruhsat alamayacağı veya mevcut olan ruhsatına yeni tüfek kaydedemeyeceği belirtilmekte,  “Ruhsat Başvurusu Yapan Şahsın” söz konusu davadaki mevcut durumu ( Davalı, Davacı, Mağdur, vs. ) gözetilmeksizin ve mahkeme sonuçlanana kadar başvuru kabul edilmemektedir. Mevcut durum şu şekilde de tanımlanabilir; Ruhsat Başvurusu Yapan Şahsın, devam eden herhangi bir adli işleminin olması ruhsat alamaması anlamına gelmektedir. Bu durum, amacı, sadece sportif avcılık olan vatandaşların mağduriyetine sebep olabilecek yanlışlıklara, açık bir durumdur.

Masumiyet Karinesi ( Suçsuzluk İlkesi ), hakkında suç isnadı bulunan kişinin adil bir yargılanma sonucunda suçlu olduğu sabit olana kadar, suçsuz kabul edilmesi gerektiğini ifade eden bir vatandaş hakkıdır.  Bu durum “Anayasa’mızın 38/4’ncü maddesinde Masumiyet İlkesi “ Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.” diye ifade edilmiştir.

Derneğim ve temsil ettiğim camiam adına, yukarda ayrıntılarından bahsettiğim konuda tarafımın aydınlatılması hususunda gereğini arz ederim.

……… AVCILAR KULÜBÜ BAŞKANI

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :