Olağanüstü Toplantı Duyurusu

Derneğimizin olağanüstü toplantısı 14.04.2024 günü saat 16.00’de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 2.... 

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine…  Devamı →

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

3.606 views

Merkez Av Komisyonunun Toplanması, Karar Alması ve Çalışma Şekli

Kategori : Avcılık Mavzuatları, Genel - Etiketler :, , , - Tarih : 02 Temmuz 2012

Merkez Av Komisyonu toplantısına Bakan veya Müsteşar başkanlık eder.

Merkez Av Komisyonunun olağan toplantısı, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen ve bu Yönetmelik doğrultusunda seçilen komisyon üyelerine toplantı tarihinden en az onbeş gün önceden komisyon başkanınca yazılı tebligatla bildirilir. Komisyon üyelerinin mazeret belirterek toplantıya katılamayacağını bildirmesi halinde yedek üyeler Merkez Av Komisyonu toplantısına aynı usulle davet edilir.

Merkez Av Komisyonu yılda en az bir kez ve en geç Mayıs ayı sonuna kadar komisyon üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Komisyon toplantısında kararlar toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Toplantı gündemi ve il av komisyonlarından gelen kararların değerlendirildiği taslak karar metni toplantı gününden en az bir hafta önce komisyon üyelerine Bakanlıkça gönderilir.

Toplantı görüşmeleri gündem çerçevesinde taslak metin üzerinden yapılır. Toplantının aynı gün bitmemesi halinde, başkanın belirleyeceği program dahilinde komisyon çalışmalarına devam edilir.

Merkez Av Komisyonu il av komisyonu kararlarını bilimsel raporlar ve çalışmalar ile taraf olunan uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde değerlendirir. Komisyon, gerekçe göstererek il av komisyonu görüşünden farklı karar alabilir.

Komisyon olağanüstü durumlarda Bakanın veya komisyon üyelerinin en az 2/3 ünün talebi ile de toplanabilir. Toplantı günü, yeri ve saati Bakanlıkça belirlenir ve komisyon üyelerine tebliğ edilir.

Merkez Av Komisyonu Kanunla Bakanlığa verilen yetkiler haricinde ve bu Yönetmeliğin 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 uncu maddelerinde belirtilen görev ve yetkilerinin dışında, avcılığın düzenlenmesi ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi yönünde gerekli gördüğü kararları alabilir. Merkez Av Komisyonunun aldığı kararlar kesindir.

Merkez Av Komisyonu bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde her yıl yeniden oluşturulur ve aldığı kararlar bir sonraki Merkez Av Komisyonu Kararının Resmi Gazete’de yayımına kadar geçerlidir.

 

Tufan DOKUCU

Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :