Olağanüstü Toplantı Duyurusu

Derneğimizin olağanüstü toplantısı 14.04.2024 günü saat 16.00’de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 2.... 

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine…  Devamı →

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

4.786 views

M.A.K ın yetkileri

Kategori : Avcılık Mavzuatları, Bunları Unutmayalım, Genel - Etiketler :, , , , , , - Tarih : 15 Temmuz 2012

Değerli avcı arkadaşlarım M.A.K.ın görev ve yetkileri ile Bakanlığımızın görev ve yetkileri birbirlerinden farklıdır örneğin Avlanma izin kartları İl geneli ve Türkiye geneli olmak üzere iki farklı izin kartımız var bu izin kartıyla ilgili kararı MAK alamıyor .Bakanlığımızın taktiri Bundan dolayı bu bilgiyi sizlerle paylaşma ihtiyacı duydum.saygılarımla..

 (1)Korunacak Av Hayvanlarının Belirlenmesi

İl ve ilçe av komisyonları Bakanlıkça tespit edilen ve ilan edilen av hayvanları türleri listesinde bulunan av hayvanlarından; il veya ilçe mülki sınırları içindeki Devlet avlağı ve genel avlaklarda sayıca azalan ve popülasyonlarındaki birey sayıları azalan ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan av hayvanı türlerinin belli bir süre korunması veya bunların bir av yılı avlanmasının yasaklanması için bir üst komisyona teklifte bulunabilir.

İl ve ilçe av komisyonlarınca korunması amacı ile teklifte bulunulan av hayvanları, Merkez Av Komisyonunca değerlendirilerek uygun görüldüğünde kararın geçerli olduğu o av yılı için koruma altına alınır.

Merkez Av Komisyonu, korunacak av hayvanı türlerinin avını, sayılarının ve popülasyonlarındaki birey sayılarının azaldığı avlakları göz önünde bulundurarak bölgesel olarak da yasaklayabilir.

(2)Avlanmasına İzin Verilecek Av Hayvanlarının Avlanma Süreleri, Zamanı ve Günlerinin Tespiti

  İl ve ilçe av komisyonları Bakanlıkça tespit ve ilan edilen av hayvanları türleri listesinde bulunan sürüngen, kuş ve memeli av hayvanlarının sınıf ve türlerine göre eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evreleri ve populasyon durumları göz önünde bulundurularak avlanmasına izin verilecek av hayvanlarını ve avlanma sürelerinin başlama ve bitiş tarihleri ile avlanma günlerini ve zamanını tespit ederek bir üst komisyona teklifte bulunur.

Avlanma sürelerinin başlama ve bitiş tarihleri ile avlanma günlerinin ve zamanının tespitinde il veya ilçelerde veya üniversitelerde yapılmış ve Genel Müdürlüğe intikal ettirilmiş varsa bilimsel veriler ve araştırmalar da göz önünde bulundurulur.

Merkez Av Komisyonu il av komisyonlarının tekliflerini de dikkate alarak Bakanlıkça tespit edilen ve ilan edilen av hayvanları türleri listesinde bulunan sürüngen, kuş ve memeli av hayvanlarının sınıf ve türlerine göre eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evreleri ve populasyon durumları göz önünde bulundurularak avlanmasına izin verilecek av hayvanlarını ve avlanma sürelerinin başlama ve bitiş tarihleri ile avlanma günlerini ve zamanını, tespit eder.

Merkez Av Komisyonu avlanmasına izin verilecek av hayvanları ve avlanma sürelerini bölgesel olarak belirleyebilir.

(3)Avlanma Miktarlarının Tespiti

 İl ve ilçe av komisyonları, avlanma sürelerini tespit ettiği av hayvanlarının populasyon durumuna göre bir av günü için avcı başına avlanma miktarlarını ve bir günden fazla süren avlanmalarda nakil vasıtalarında bulunan avcı başına taşınabilecek avlanma miktarlarını tespit edip bir üst komisyona teklif eder.

Merkez Av Komisyonu il av komisyonu kararlarını da göz önünde bulundurarak avlanma sürelerini tespit ettiği av hayvanlarının populasyon durumuna göre bir av günü için avcı başına avlanma miktarlarını ve bir günden fazla süren avlanmalarda nakil vasıtalarında bulunan avcı başına taşınabilecek avlanma miktarlarını tespit eder.

Merkez Av Komisyonu avlanmasına izin verilecek av hayvanlarının avlanma miktarlarını bölgesel olarak belirleyebilir.

(4)Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçlerinin Tespiti

 İl ve ilçe av komisyonları; avlanma vasıtalarından olan ses, manyetik dalga, ışık yayan araç ve gereçler ile her türlü tuzak veya kapanlar, gümeler, kara, hava araçları ve tekneler ile benzeri araç ve gereçlerden avlanmada kullanılmasının yasaklanması gerekenlerin özelliklerini belirler ve bir üst komisyona teklif eder.

Özelliklerini belirleyerek yasaklanmasını istediklerinin dışında kalan ve avlanmada kullanılmasına izin verilecek araç ve gereçlerin ise avlanmada kullanılmasına ve araçlarda bulundurulmasına, avlanan hayvanların taşınmasına ve avlanma gayesi dışında mücadele kapsamında ve kişilerin kendilerini, tarlalarını ve sürülerini korumak maksadıyla avlaklarda avcılık belgesi ve avlanma izni olmadan avlanma zamanı dışında avlanmalarına, yasalarla izin verilen ve avlanmada kullanılan silâhları ve araçları avlaklarda taşımalarına ve mücadele maksatlı kullanmalarına veya köpek bulundurmalarına ve eğitilmiş hayvanlarla avlanmalarına ilişkin esas ve usullerle ilgili bir üst komisyona teklifte bulunur.

Merkez Av Komisyonu; il av komisyonlarının tekliflerini de göz önünde bulundurarak, avlanma vasıtalarından olan ses, manyetik dalga, ışık yayan araç ve gereçler ile her türlü tuzak veya kapanlar, gümeler, kara, hava araçları ve tekneler ile benzeri araç ve gereçlerden avlanmada kullanılmasının yasaklanması gerekenlerin özelliklerini belirler.

Özelliklerini belirleyerek yasaklanmasını istediği araç ve gereçlerin dışında kalan ve avlanmada kullanılmasına izin verileceklerin ise avlanmada kullanılmasına ve araçlarda bulundurulmasına ilişkin esas ve usulleri tespit eder.

(5)Yasaklanan Avlanma Sahalarının Tespiti

İl ve ilçe av komisyonları mülki sınırları dahilinde bulunan Devlet avlakları ve genel avlaklarda orman yangını, olumsuz hava koşulları, aşırı avlanma gibi nedenlerle av hayvanlarının populasyonlarının azalması ve nesillerinin tehlike altına düşmesinin söz konusu olduğu hallerde belli edeceği sahalarda avlanmanın bir av yılı yasaklanmasını bir üst komisyona teklif eder.

İl ve ilçe av komisyonları, yaban hayvanı populasyonlarının olumsuz hava koşulları ve aşırı avlanma nedeni ile azaldığı sahaları üst üste iki av yılı, orman yangını nedeni ile azaldığı sahaları ise beş av yılına kadar gerekçelerini belirtmek şartı ile avlanmaya yasaklanmasını teklif edebilir.

Merkez Av Komisyonu; il av komisyonlarının bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki tekliflerini değerlendirerek belli edeceği sahalarda avlanmayı bir av yılı, ikinci fıkrası kapsamındaki, yaban hayvanı populasyonlarının olumsuz hava koşulları ve aşırı avlanma nedeni ile azaldığı sahaları gerekçelerini belirterek üst üste iki av yılı ve orman yangını nedeni ile yaban hayvanı popülasyonunun azaldığı sahaları doğal yaşam dengesinin yeniden kurulduğu bilimsel olarak tespit edilinceye kadar yasaklayabilir.

İl av komisyonlarınca teklif edilen sahalarda avlanmanın yasaklanmasında Merkez Av Komisyonu kararı geçerlidir.

(6)Mücadele Maksatlı Avlanma Esas ve Usulleri

Merkez Av Komisyonu avlanma gayesi dışında mücadele kapsamında ve kişilerin kendilerini, tarlalarını ve sürülerini korumak maksadıyla avlaklarda avcılık belgesi ve avlanma izni olmadan avlanma zamanı dışında avlanmalarına, yasalarla izin verilen ve avlanmada kullanılan silâhları ve araçları avlaklarda taşımalarına ve mücadele maksatlı kullanmalarına veya köpek bulundurmalarına ve eğitilmiş hayvanlarla avlanmalarına ilişkin esas ve usulleri tespit eder.

Merkez Av Komisyonu Kanun kapsamında yasal olarak avlanan av hayvanları ile mücadele amaçlı avlanan av hayvanlarının avlaklardan tüketim yerlerine taşınması ile ilgili esas ve usulleri belirlemeye yetkilidir.

Av hayvanlarının nakli ile ilgili olarak 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu hükümleri saklıdır.

 

Tufan DOKUCU

Tarsus Avcılar Kulübü Bşk.

 

 

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :