Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine… (adsbygoogle = window.adsbygoogle... 

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı duyurusu…  Derneğimizin olağan genel kurulu 24.07.2021 günü... 

10.193 views

KARA AVCILIĞI KANUNUNUN (4915) 28. MADDESİ

Kategori : Avcılık Mavzuatları, Genel - Etiketler : - Tarih : 08 Ekim 2013

1374253_10151894629746683_209544266_n

Bu kanunla yasak edilen filleri işleyenler derhal avdan men edilir.

Genel kolluk ile, av yasaklarının takibi ile görevli olan av koruma memurları ve saha bekçileri bu kanunda belirtilen yasaklara aykırı hareket edenleri avlanmadan men etmeye, haklarında tutanak düzenlemeye; yasaklanan fiillerin konusu oluşturan veya bu fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen canlı veya cansız hayvanlar ve bunların türevleriyle avlanmada kullanılan veya avlaklarda Pazar yeri ve ticaret hanelerde bulundurulması yasak olan eşya ve vasıtalara el koymaya ve bu amaçla yakalamaya görevli ve yetkilidir. El konulan ve bulundurulması suç oluşturulan silahlar soruşturma evrakı ile birlikte cumhuriyet Baş Savcılığına intikal ettirilir.

Mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilen cansız av hayvanları ile avlanan hayvanlardan elde edilen ürünler ve sair eşya orman ve su işleri bakanlığı tarafından satılarak bedeli döner sermaye işletmesine gelir kaydedilir. Burada sair eşyanın ne demek olduğunu sizlere açıklama ihtiyacı duyduğum için bu yazıyı kaleme aldım. Kabahatin konusunu oluşturan sair eşya: Kara Avcılığı Kanununun 6. maddesinin ikinci fıkrasında avda kullanılması yasaklanan haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış, otomatik, yarı otomatik, pompalı ve benzeri yivsiz av tüfeklerini; havalı tüfek ve tabancalar ile özellikleri Merkez Av Komisyonunca belirlenen avda kullanılması yasaklanan her türlü yüzer araçlar, ses, manyetik dalga, ışık yayan araç, gereç ve motorlu vasıtalar, canlı mühre, tuzak, kapan, diğer benzeri araç ve gereçleri ve bunlardan avlaklarda, pazaryeri ve ticarethanelerde bulundurulması yasak olan av eşyalarıdır.

Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi ile ilgili küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Mülkiyetin kamuya geçirilmesi: Kara Avcılığı Kanununda yasaklanan ve kabahat nevinden sayılan fiillerden dolayı orman idaresi memurlarınca veya diğer görevlilerce el konulan, kabahatin işlenmesi suretiyle elde edilen sair eşyalar ile kabahatin konusunu oluşturan sair eşyaların mahalli mülki amir tarafından orman idaresine mal edilmesine karar verilmesidir.

Burada dikkatinizi çekecek bir diğer husus mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmiş olsa bile yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme nedeniyle hükmolunacak tazminat av hayvanı türlerine göre bakanlıkça tespit edilen değerler üzerine hesaplanır ancak burada av hayvanının yada yasak avlanma ve doğadaki hayvanı yakalama işleminden sonra ele geçirilen hayvanlar canlı ise el konulan ve özel bakım ve tedaviye muhtaç olmayan av hayvanları doğal yaşam ortamlarına serbest bırakılır. Buraya dikkat edelim: Canlı bırakılan hayvanların tazminatları yakalayan kişiden talep edilir.

İdari para cezalarına karar verme yetkisi 4915 sayılı kara avcılığı kanununa göre verilecek idari para cezaları 4856 sayılı kanunda yer alan il, çevre ve orman müdürü veya yetki verdiği elemanları ile 31.10 1985 tarihli ve 3234 sayılı orman genel müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkında kanunda yer alan orman işletme şefi tarafından verilir.

Davaların görünmesi: Avcılarımız hakkında, idari yaptırım kararı tutanağı tanzim edildikten sonra bu karara karşı tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde sulh ceza mahkemelerine itiraz edilmesi gerekmektedir. Dava açılması dahilinde kararın kesinleşmesine müteakip 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun uyarınca tahsili için hakkınızda av kabahatiyle ilgili alınan kararın bir suretinin bağlı bulunduğunuz vergi dairesine gönderilir. Bu arada 15 gün içinde itiraz etmezseniz ve yine 15 gün içerisinde para cezasını ödemek istediğiniz halde 5326 sayılı kabahatler kanunun 17. maddesi gereğince 4/1 oranında indirim yapılacağının bilinmesi bununla birlikte ekonomik durumunuzun müsait olmaması halinde 1 ay içinde İl Müdürlüğüne müracaat edip verilen idari para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi koşulu ile 1 yıl içinde 4 eşit taksit halinde tahsilliğine karar verilebilir.

TUFAN DOKUCU
TARSUS AVCILAR KULÜBÜ BAŞKANI

 

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

 

Kulübümüzden Resimler

28 tekne gezisi tek kurşun atış yarışması muhat-baraj-kano.jpg (5) genel av resimleri.jpg (6) tarsus-avcilar-kulubu-2012-kano.jpg (86) tarsus-resimleri-2 (11) tarsus-resimleri-2 (46)

Yürürlükteki Avcılık Kanunları

Hayvanları Koruma Kanunu
Kanun No: 5199 Kabul Tarihi : 24 HAZİRAN 2004 Yayını : 01 TEMMUZ 2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazete 

Kara Avcılığı Kanunu
Kanun No: 4915 Kabul Tarihi : 01 TEMMUZ 2003 Yayını : 11 TEMMUZ 2003 tarih ve 25165 sayılı Resmi Gazete 

Orman Kanunu
Kanun No: 6831 Kabul Tarihi : 31 AĞUSTOST 1956 Yayını : 08 EYLÜL 1956 tarih ve 9402 sayılı Resmi Gazete 

Köy Kanunu
Kanun No: 442 Kabul Tarihi : 18 MART 1924 Yayını : 07 NİSAN 1924 tarih ve 68 sayılı Resmi Gazete 

Su Ürünleri Kanunu
Kanun No: 1380 Kabul Tarihi : 22 MART 1971 Yayını : 4 NİSAN 1971 tarih ve 13799 sayılı Resmi Gazete 

Harçlar Kanunu
Kanun No: 492 Kabul Tarihi : 02 TEMMUZ 1964 Yayını : 17 TEMMUZ 1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete 

Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun
Kanun No: 2521 Kabul Tarihi : 11 EYLÜL 1981 Yayını : 15 EYLÜL 1981 tarih ve 17459 sayılı Resmi Gazete 

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
Kanun No: 2559 Kabul Tarihi : 04 TEMMUZ 1934 Yayını : 14 TEMMUZ 1934 tarih ve 2751 sayılı Resmi Gazete 

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
Kanun No: 2565 Kabul Tarihi : 18 ARALIK 1981 Yayını : 22 ARALIK 1981 tarih ve 17552 sayılı Resmi Gazete 

Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu
Kanun No: 2803 Kabul Tarihi : 10 MART 1983 Yayını : 12 MART 1983 tarih ve 17985 sayılı Resmi Gazete 

Çevre Kanunu
Kanun No: 2872 Kabul Tarihi : 09 AĞUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

Milli Parklar Kanunu
Kanun No: 2873 Kabul Tarihi : 9 AGUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
Kanun No: 3285 Kabul Tarihi : 08 MAYIS 1986 Yayını : 16 MAYIS 1986 tarih ve 19109 sayılı Resmi Gazete 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun
Kanun No: 3984 Kabul Tarihi : 13 NİSAN 1994 Yayını : 20 NİSAN 1994 tarih ve 21911 sayılı Resmi Gazete 

Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun
Kanun No: 4856 Kabul Tarihi : 01 MAYIS 2003 Yayını : 08 MAYIS 2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete 

Yabancıların Türkiye'de İkamet Ve Seyahatleri Hakkında Kanun
Kanun No: 5683 Kabul Tarihi : 15 TEMMUZ 1950 Yayını : 24 TEMMUZ 1950 tarih ve 7564 sayılı Resmi Gazete 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
Kanun No: 6136 Kabul Tarihi : 10 TEMMUZ 1953 Yayını : 15 TEMMUZ 1953 tarih ve 8458 sayılı Resmi Gazete 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Kanun No: 6183 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1953 Yayını : 28 TEMMUZ 1953 tarih ve 8469 sayılı Resmi Gazete 

Zirai Karantina Kanunu
Kanun No: 6968 Kabul Tarihi : 15 MAYIS 1957 Yayını : 24 MAYIS 1957 tarih ve 9615 sayılı Resmi Gazete 

Tebligat Kanunu
Kanun No: 7201 Kabul Tarihi : 11 ŞUBAT 1959 Yayını : 19 ŞUBAT 1959 tarih ve 10139 sayılı Resmi Gazete 

Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu
Kanun No: 2863 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1983 Yayını : 23 TEMMUZ 1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete 

İmar Kanunu
Kanun No: 3194 Kabul Tarihi : 3 MAYIS 1985 Yayını : 9 MAYIS 1985 tarih ve 18749 sayılı Resmi Gazete 

Kıyı Kanunu
Kanun No: 3621 Kabul Tarihi : 4 NISAN 1990 Yayını : 17 NİSAN 1990 tarih ve 20494 sayılı Resmi Gazete 

Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu
Kanun No: 4122 Kabul Tarihi : 23 TEMMUZ 1995 Yayını : 26 TEMMUZ 1995 tarih ve 22355 sayılı Resmi Gazete 

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
Kanun No: 3234 Kabul Tarihi : 31 EKİM 1985 Yayını : 08 KASIM 1985 tarih ve 18922 sayılı Resmi Gazete 

Vergi Usul Kanunu
Kanun No: 213 Kabul Tarihi : 04 OCAK 1961 Yayını : 10 OCAK 1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete

Tarsus Çatalburun Av Köpekleri