Olağanüstü Toplantı Duyurusu

Derneğimizin olağanüstü toplantısı 14.04.2024 günü saat 16.00’de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 2.... 

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine…  Devamı →

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

5.313 views

Hayvan Hastalıkları

Kategori : Genel, Sağlık - Etiketler :, , , - Tarih : 04 Ekim 2011

Hayvan Hastalıkları

Hayvan Hastalıkları

Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar

BAKTERİLERDEN KAYNAKLANAN HASTALIKLARI

Hastalığın Adı

İNSANDA

ETKİLERİ

Bulaştıran Türler

Muhtemel Sebepler

Anthrax (ŞARBON)

Bacillus anthracis

Akciğerlerde ödem, Deride püstül, İç organlarda kanama, aşırı bitkinlik Sıcak kanlı hayvanlar İnsanlar hastalığı derilerinden alır. Solunum yolu veya yediklerinden de alabilir. Sporlu bakteriler toprakta ve hayvansal ürünlerde uzun süre yaşar.
Brucellosis(YAVRU ATMA)

Brucella abortus

Brucella melitensis

Brucella suis

Brucella canis

İnsanda dalgalı ateş, terleme, halsizlik ve kas ağrıları ile seyreder. Sığı, Koyun, Keçi,Domuz, Köpek,

Ren geyiği

Hasta hayvanların sütlerine ve diğer atık ve salgılara doğrudan temasla.
Campylobacteriosis(YAVRU ATMA)

Camphylobacter spp

  Çoğu hayvanlar Pek çok türün hastalığı kendi türüne bulaştırdığı görülse de çapraz bulaşma da mümkündür.Genellikle gıdaların dışkı ile kirlenmesi yoluyla bulaşır.
Cat Scratch Fever(KARACİĞER YIRTILMASI)

Bakterisi bulunamadı

  Sığır, Köpek, Diğer türler

(insanlar için önemsiz)

Salya, Tırnak ve ısırık yoluyla bulaşır.
Clostridial Disiase (TETANOZ)

Clostridium türleri

  Memeliler, Kuş, Balık İnsan için en büyük tehlikesi yara enfeksiyonudur. Gıdalar üzerinde ürediği zamanda gıda zehirlenmesine neden olur.
Erysipeloid (BUZAĞI ARTRİT)

Erysipelothrix rhusiopathie

  Domuz, Hindi, Güvercin, Deniz memelileri, Balık Yara yoluyla
Glanders (RUAM)

Pseudomonas mallei

İnsanda deri ve mukozalarda yaygın ülser ve ateşle seyreden bulaşıcı hastalık. At, Eşek, Kedigiller, insan ve diğer türler. Genellikle sindirim yoluyla alınan contamine gıda ve burun akıntıyla bulaşır.
Leptospirosis(SARILIK , YAVRU ATMA)

Leptospira spp

İnsanda deri ve mukozalarda yaygın ülser ve ateşle seyreden bulaşıcı hastalık. Evcil ve vahşi hayvanlar Enfekte olmuş hayvanın idrarıyla yada kontamine olmuş toprak yada suyla geçer
Listeriosis Listeria monocytogenes
İnsanda deri ve mukozalarda yaygın ülser ve ateşle seyreden bulaşıcı hastalık.   İnsanlarda görülen enfeksiyonları iyi açıklanmamıştır. Çok büyük bir zoonotik tehlikesi yoktur.
Lyme Disease Borrelia burgdorferi
  Geyik, Köpek, Fare, Racun, Kene ısırığı ile geçer
Melioidosis Pseudomonas pseudomallei
  Fare, Koyun, Keçi, At, Domuz, Kanguru, Maymun Hayvandan hayvana bulaşmaz, Su ve toprakla kontamine olmuş yarayla, solunum ve sindirimle bulaşır.
Plague (VEBA)

Yersinia pestis

İnsanda deri ve mukozalarda yaygın ülser ve ateşle seyreden bulaşıcı hastalık. Fare, sığır, köpek ve diğer hayvanlar Pire enfekte olmuş hayvanlarla temas ve solunum yoluyla geçer.
Psittacosis(PAPAĞAN HASTALIĞI)

Chlamidia psittaci

İnsanda deri ve mukozalarda yaygın ülser ve ateşle seyreden bulaşıcı hastalık. Muhabbet kuşu, Güvercin, Papağan, Hindi, Ördek, Kaz Dışkıdan yayılan tozların solunmasıyla.
Rat bite feverActinobacillus
  Kemirgenler
Kemirgen hayvanların ısırması, sindirim.
Salmonellosis Salmonella türleri(2000) İnsanda deri ve mukozalarda yaygın ülser ve ateşle seyreden bulaşıcı hastalık. Kanatlı, Domuz, Sığır, At, Köpek, Kedi, Vahşi hayvanlar ve kuşlar Dışkıyla kontamine olmuş pişmemiş gıdaların sindirimiyle.
Tetanoz(KAZIKLI HUMMA)

Clostridium tetani

İnsanda deri ve mukozalarda yaygın ülser ve ateşle seyreden bulaşıcı hastalık. Ot yiyenler
Hasta hayvanın dışkısıyla kontamine olmuş topraktan etkenin yaraya bulaşmasıyla
Tuberkuloz(VEREM)

Mycobakterium bovis

İnsanda deri ve mukozalarda yaygın ülser ve ateşle seyreden bulaşıcı hastalık. Sığır, Maymunlar Sindirim, Solunum
Tularemi(PASTÖRELLA)

Francisella tularensis

  Tavşan, köpek, sığır, fareler, Koyun Sindirim, Enfekte olmuş hayvanlarla temas, böcek ısırmasıyla
Vibriosis Vibrio parahemaliticus
  Deniz balıkları, Kabuklular Kontamine olmuş pişmemiş gıdalar
Yersiniosis Yersinia pseudotuberculosis   Hayvan ve kuşlar Kontamine olmuş gıda yada su.

MANTARİ HASTALIKLAR

Hastalığın Adı

Mikrobun Adı

Bulaştıran Türler

Muhtemel Sebepler

Ringworm Microsporium
  Çoğu hayvan ve kuşlar Enfekte olmuş hayvanlarla direkt temas

PARAZİTER HASTALIKLAR

Hastalığın Adı

Mikrobun Adı

Bulaştıran Türler

Muhtemel Sebepler

Chagas Disease Trypanosoma cruzi
  Köpek, Kedi, Domuz Kan transferi
Sarcosporidiosis Sarcosistis türleri   Domuz, Sığır, Koyun, Ördek Etlerin yenilmesi
Toxoplasmosis Toxoplasma gondii
  Memeliler, Sığır, Kuşlar Enfekte olmuş kedilerin dışkılarında bulunan parazit yumurtalarının ve kistlerle kontamine olmuş etlerle bulaşır
Trypanosomiasis(AFRİKA UYKU HASTALIĞI)

Trypanosoma brucei

  Geviş getirenler Çeçe sineğinin ısırmasıyla
İnsanlar hayvanlardan birçok enfeksiyon alabilirler. Bunların bazıları pişmemiş balık, kabuklu hayvan yada kontamine olmuş bitkilerin yenmesiyle ortaya çıkar. Bazıları da derinin enfekte olmuş suyla temasından geçer.
Beef TapewormTenia saginata
  Sığır, Manda, Sığır etinin yenmesiyle bulaşır.
Echinococcosis Echinococcus granulosus
  Köpek, Koyun, Sığır Etçilerin dışkılarında bulunan yumurtaların ete bulaşması ve bu etlerin yenilmesi.
Fish Tapeworm Diphylobothrium türleri   Köpek, balık yiyen hayvanlar Enfekte olmuş ve çok az pişmiş balık etinden
Pork tapeworm Tenia solium   Domuz ve diğerleri Domuz eti yenmesiyle
Sparganosis Spirometra türleri   Köpek, sığır, Racun Kabuklu hayvanların çiğ yenilmesi, Pişmemiş domuz eti ve enfekte olmuş yılan eti
Cutaneus Larva migransAncylostoma brasilience
  Köpek, Kedi Enfekte larvanın deri içine yerleşmesi
TrichinosisTrichinella spiralis
  Domuz, Ayı, Fareler Pişmemiş ve enfekte olmuş etlerin yenilmesi
Visceral Larva MigransToxocara canis
  Kedi, Köpek Kedi köpeklerin dışkılarında bulunan yumurtaların sindirilmesi

ARTRAPOD HASTALIKLARI

Kan hastalıkları uçan artrapodlar tarafından bulaştırılır.

VİRAL HASTALIKLAR

Hastalığın Adı

Mikrobun Adı

Bulaştıran Türler

Muhtemel Sebepler

Africian green monkey Disease Marburg virus
  Afrika yeşil maymunu Enfekte olmuş dokularlka direk temas
Argentinian hemoragic fever Arenavirus group
  Fareler
Kemirgen hayvanların salgılarının solunması
Bat salivary gland Flavivirus/ group B
  Yarasalar
Yarasa ısırığı ve Laboratuvar enfeksiyonları
Bolivian hemoragic fever Arenavirus
  Fareler
Kemirgen hayvanların salgılarının solunması
California encephalitis Bunyavirus
  Yaban Tavşanı, Tavşan, Sincap Sivrisineklerle.
Cocal Vesikular stomatit group
  Tektırnaklılar, Domuzlar, Sığırlar Kene ve sivrisinek
Colorado tick feverOrbivirus
  Sığırlar, Fareler Kenelerle
Contagious ectymaParapoxvirus   Koyun Keçi Direk açık temas
Cowpox (ÇİÇEK)

Poxvirus

Hasta ineklerin memelerinden sağım esnasında insana geçer.Tarihte çiçek aşısını ilk bulan Türk’lerdir. Sığır Direk açık temas
Crimean hemoragicfever Congo virus
  Sığır, fare Kene
Equine encephalomylelit Alphavirus
Ağır öldürücü seyirli encephalit At, Eşek, Vahşi kuşlar, Evcil kanatlılar Sivrisinek
Foot and Mouth diseaseRhinovirus A, O, C, SAT, Asia
(ŞAP) Sığır, Domuz, Enfekte bireyle direct temas
Simian herpesvirus Herpesvirus   Hindistan maymunu
Maymun ısırıkları
Infectious hepatitisA-virus
Karaciğer ve dalakta büyüme, kaslarda ağrı, Bitkinlik, Ateş, Sarılık Maymunlar
Direct açık temas
İnfluenza(GRİP)

Myxovirus

Halsizlik, Ateş, Öksürük, Nezle ve Başağrısı, Salgın hastalık Domuz, fare, köpek, kuşlar Direkt açık temas.
Japanese B encephalitFlavivirus
  Domuz, At
Sivrisinekler
Lassa feverArenavirus
  Fare ve diğer Kemirgen hayvanlar kontamine ettiği toz yada idrar yoluyla
Louping ill Flavivirus
  Koyun, Sığır, çoban köpekleri, Fare, geyik, Su soreksi, Yaban tavuğu. Kene
Lymphositic ArenavirusChriomenengitis.
  Maymun, köpek, Salgı ve atıklar
MonkeypoxPoxvirus
  Maymunlar
Temasla
Murray valleyFlavivirus
  Vahşi kuşlar Sivrisinek
Nairobi sheep DiseaseGanjam group
  Koyun, Keçi Kene
Newcastle DiseaseParamixovirus
  Kanatlılar İnsanda yaygın değil
Pseudo Cowpox Poxvirus   Sığır Temasla
Rabies (KUDUZ)

Lyssavirus

Beyinde öldürücü tahribat yapan akut hastalık Etçiller ve Yarasa Hasta hayvanın ısırmasıyla, solunum yoluyla
Rift valley feverBunyavirus
  Koyun, Keçi, Sığır Sivrisinekle
Rusian spring-summer encephalomyelitFlavivirus
  Kuşlar, koyun Kene
Sent Luis encephalomyelit Flavivirus
  Yabani Kuşlar, Evcil kanatlılar Sivrisinek
Tick-borne encephalit Flavivirus
  Fare, Kuş, Sığır, Koyun, Keçi Kene
Wesselsbron DiseaseFlavivirus
  Koyun, Sığır Sivrisinek
West Nile FeverFlavivirus
  Yabani kuşlar Sivrisinek
Yellow fewer Flavivirus
Yüksek ateş, Sarılık. Maymunlar
Sivrisinek
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :