Olağanüstü Toplantı Duyurusu

Derneğimizin olağanüstü toplantısı 14.04.2024 günü saat 16.00’de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 2.... 

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine…  Devamı →

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

5.596 views

Fahri Av Müfettişliği 2011-2012 Dönem Raporu.

Kategori : Genel - Etiketler : - Tarih : 12 Mart 2012

FAHRİ AV MÜFETTİŞLİĞİ RAPORUDUR

Orman ve Su işleri Bakanlığı 7. bölge Müdürlüğü Mersin Şube Müdürlüğü’nün verdiği yetkiye istinaden gerek müdürlük görevlilerince gerekse fahri av müfettişi arkadaşlarımla sürdürülebilir avlanmanın devamını sağlamak amacı ile birçok göreve çıktım. Ülke genelinde Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerinin ve yasal avcılığı savunan insanlarımızın yasalar çerçevesinde evraklı avcılık yapılmasını kısmen sağlayabildiklerini tespit ettim. Şöyle ki yivsiz tüfek ruhsatnamesi alırken istenilen belgeler içerisine aynen yivli tüfekte olduğu gibi avcılık belgesi alınması zorunluluğu getirilmesi, savunmak için alınması halinde ise daha farklı prosedürlere tabi tutulması gerektiği eskiden ruhsat olanları ise ruhsat dairelerince tebligatları gönderilerek yivsiz tüfek ruhsatnamelerinin amacına uygun olarak yenilenmesi veya hangi amaçla alındığı belirtilerek ruhsatların bu kapsamda yenilenmesi istenmelidir. Böylece yivsiz tüfek ruhsatı alırken herkesin yasal avcılığa geçişi sağlanacaktır diye düşünüyorum.

Avlaklarda yaptığımız denetimlerde sürdürülebilir avcılığın önündeki engellerin en büyüğü habitatların köylülerimiz tarafından tarıma elverişli hale getirmek amacı ile yeni çıkan iş makineleri ile traşlanıp sürüldüğü ve küçük çaplı ormanların kesilip yakıldığı bu olaylar neticesinde yaban hayvanlarının sürekli olarak teknolojiden ayak uyduramadığı bakir alanlara doğru gerilediği araştırmalarıma dayanarak saptadım.

Tarsus’ta yasal avcılık yapan üyelerimizin % 90’nın şehirde ikamet ettiği av günlerine sürelere ve limitlere riayet ettiği bilinçli avcılardan oluştuğu ancak köylerdeki % 10’nun yasal avcı olduğu % 90’nın kaçak olarak avlandığı ve kurallara riayet etmediğini tespit ettim. Köylere ayrı bir eğitim programı,broşür gerekirse yasal avcılığı sevdirici paneller düzenlenerek eğitim verilmesi görüşündeyim.

Kaynağın ( av hayvanlarının ) içerisinde yer alanların kaynağı kullandıklarını ve zamanı gelmeden yok ettiklerini tespit ettim. Şöyle ki Cehennem Dere yaban hayatı geliştirme sahasında bulunan yaban hayvanlarını Bilinçsiz veya yasal olmayan kişiler tarafından yok edildiği, Elmalı Boğazında bulunan kekliklerin de aynı şekilde vurulduğu ve dışardan misafir avcılar çağrılarak av yaptırıldığı 5 yıldır koruma altında olan keklik yerleştirme sahalarını çevre köydeki avcılar tarafından vurulup yok edildiği Silifke Göksu deltası özel çevre koruma alanı olmasına rağmen yine Bilinçsiz veya yasal olmayan kişiler tarafından yada çağrılan misafirlerin özel avlağı durumunda olduğunu.İşin özü kaynağın içinde bulunanlar kaynağı tüketiyorlar….

4915 sayılı kara avcılık kanunun 10. maddesi b bendi her türlü zehirler havyan sesi çıkaran nefesli düdükler hariç teyp kaseti ve CD si ve bu kaset ve CD lerin çalındığı teyp cihazları avlanmada kullanılamaz denmektedir. Hal böyle iken Çevre Orman Bakanlığı görevlilerinin, jandarmanın ve biz yasal avcıların çok büyük mücadeleler vererek cihazla avcılık yapılmasının engellenmesi uğruna varımızı yoğumuzu ortaya koyduğumuz bilinen bir gerçektir. Ancak cihazla avcılık yapanlara uygulanan cezalar uygulananı bile güldürmektedir.

İlçemizde 2011 yılı avlanma izin kartı satışı 900 civarındadır yani Türkiye genelinde en fazla yasal avcı Tarsus ta bulunmaktadır.buna paralel olarak 10 kadar FAM görevlisi olmasına rağmen, bir çoğu, zaman yokluğu vs. görev yapamamaktadır. Tarsus DKMP yetkililerini canı gönülden tebrik ediyor görevlerini aksatmadan özverili olarak yaptıklarının bilinmesini istiyor ve ödüllendirilmelerini siz büyüklerimizden rica ediyorum.

4915 sayılı kara avcılı kanunun 18. maddesi b bendinde yetkisiz av yasağı konulamaz av izni verilemez mülki amirle, köy muhtarları köy ihtiyar heyetleri, yerel avcılık kuruluşları ve diğer kuruluşlar kendi bölgelerindeki avlakları, yurdun değişik bölgelerinden avcılara yasaklayamazlar, avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanma izni veremezler denmektedir.
Ancak köy muhtarları ve köylüler ile avcılarımız sürekli olarak karşı karşıya gelmekte bu durumun her iki tarafta vahim sonuçlar doğurması an meselesi olarak görmekteyim. Bu durumun önlenmesi köy muhtarları , avcı kuruluşları ve Milli Parklar görevlilerinin bir araya gelerek gerek muhtarların sıkıntıları ve istekleri gerekse avcılarımızın isteklerinin masaya yatırılarak uzlaşma sağlanması hususunda bakanlık görevlilerinin ayrı bir hassasiyet göstermesi gerekmektedir.

Değerli şube müdürümüz sn. Halil KORKMAZ tarafından biz avcı derneklerini ve Jandarma teşkilatımızı bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.Bana göre yapılan toplantılar , kaynaşma ve bilgilendirilme Merin Şube Müdürlüğünün av ve yaban hayatı kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasını görevini layıkıyla yürüttüğünün göstergesidir.

Tarsus Karabucak ormanı Turan Emeksiz ormanı hayvancılıkla uğraşan sürü sahiplerinin özel merası olmuş ormanın içinde tel örgülü mera yapacak kadar ileri gitmişlerdir ayrıca traktörlerle böğürtlen çalılarını yatırarak içine girilmesi imkânsız olan orman yolgeçen hanına dönmüş bakirliğini yitirmiştir..

4915 sayılı kanunun 18. maddesinin e bendinde yer alan Hayvan sürülerinin nakledilmesi sırasında,av ve yaban hayvanlarına zarar verilmesinin önlenmesi hususuna hayvan sahiplerinin uymadıkları görülmüştür.

Eğitimli, bilinçli avcı yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav neticesinde sertifika vermek, avcılıkla ilgili eğitim ve öğretim yaptırmak üzere il müdürlüğü ve başkanlık, merkez işbirliğinde avcı eğitimi kursları düzenlenir. 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Millî Eğitim Bakanlığından izin almak kaydı ile avcı eğitimi için özel kurslar da düzenlenebilir denmektedir ancak özel dershanelerin bunu para kazanmak maksadıyla yaptıkları için avcı eğitimini vermedikleri kursa sadece yazılı günü gidildiğini sınavın sorularının verildiğini ve bilinçli avcıların yetişmediğini tespit ettim.

4915 sayılı Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında; av ve yaban hayvanlarının doğal ve yapay seslerinin kaydedildiği ses kaseti ve bunların yayınlandığı teyplerin; av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmalarına yarayan ses ve manyetik dalga yayan her türlü elektronik araç ve gereçlerin; av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç, hayvanları yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazın; ticarethanelerde ve pazarlarda bulundurulması ve satışı yasaktır, denmektedir ancak birçok av bayiinin bu yasağa uymadığı görülmüştür..

Her yıl av sezonu açılmasından 1 ay önce yasal avcılar ve Milli Parklar görevlileri karşılıklı olarak taleplerini panel havası içerisinde tartışmalara ortak engellerin aşılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önem arz etmektedir.

Sonuç olarak yasaların sadece evraklı avcılar üzerinde etkili olduğunu, Bunun da haksızlık olduğunu düşünmekteyim. 28.12,2011. TUFAN DOKUCU FAM 33-005

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :