Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine… (adsbygoogle = window.adsbygoogle... 

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı duyurusu…  Derneğimizin olağan genel kurulu 24.07.2021 günü... 

3.932 views

Bölgesel avcı temsilcisini Federasyonlar seçebilir..

Kategori : Avcılık Mavzuatları, Dökümanlar, Formlar, Genel - Etiketler :, - Tarih : 01 Temmuz 2012

Diyelim ki İlçe av komisyonları toplandı burada avcılıkla ilgili kararlar konuya hakim ve sorunlarımızı çok iyi bilen avcı dernekleri tarafından masaya yatırıldı teklif edilen konular akılcı ve mantıklı ise milli parklar görevlileri ve devletimizi temsil eden diğer komisyon üyeleri ve kaymakamımız tarafından neden teklif edilmesin? Yine aynı şekilde il av komisyonumuzu hayal edelim ilçelerde alınan kararlarla birlikte ilin tekliflerini bir araya getirip sorunların çözümlerini akılcı bir mantıkla komisyonda görüşüp ardından Bölgesel avcı adaylarının belirlenmesi ve bu işlemlerin proğramlı  ve örgütlü bir şekilde yürütülmesi Yine aynı şekilde ağız birliği ve tekliflerin örgütlüce verilmesi ile güzel ülkemin 81 ili ve bunlara bağlı ilçelerinde aynı şekilde hareket edilmesi  örneğin ( 81 il ve ilçelerinde aynı anda av 7 gün olsun denilirse ) M.A.K. daki orantısız oylamadan yakınmaya gerek kalmadan çoğunluk istediği için mutlaka kabul görecektir.bu ve bu gibi konular basit bir ekip çalışması ile sanırım yapılabilir..Şöyleki; ilçe ve il av komisyonlarına katılacak avcı üyelerin ve bölgesel avcı adayların Bölge Federasyonları tarafından önceden belirlenip tekliflerin akılcı mantıkla ve bilgiye dayanarak tek bir kalem ve buna ek olarak ilçe ,il, bölge  sorunlarıyla birlikte masaya yatırılması ve M.A.K. Toplantılarına tesadüfi değil de dersine çalışmış avcılarımızın ve bölgelerimizin sorunlarını bilen aynı zamanda fikir üreten değerli avcı kardeşlerimizin gitmesi ve akıl savaşından galip ayrılması yakındır diye düşünüyorum federasyonların yardımıyla ve Allahın izniyle şu şekilde olabilir……

 

 

İl Dahilinde Faaliyet Gösteren Avcı Federasyonlarına Üye Olan Avcı Derneklerinin Bulunması Halinde İl Av Komisyonunun Avcı Üyelerinin Belirlenmesi

 İl dahilinde faaliyet gösteren avcı derneklerinden avcı federasyonlarına üye derneklerin bulunması halinde;

a) Federasyona üye olan il dahilindeki derneklerin aktif avcı sayısı, il dahilindeki toplam aktif avcı sayısının %25 i ise federasyonun yönetim kurulunca seçilen bir adayı,

b) Federasyona üye olan il dahilindeki derneklerin aktif avcı sayısı, il dahilindeki toplam aktif avcı sayısının %50 si ise federasyonun yönetim kurulunca seçilen iki adayı,

c) Federasyona üye olan il dahilindeki derneklerin aktif avcı sayısı, il dahilindeki toplam aktif avcı sayısının %75 i ise federasyonun yönetim kurulunca seçilen üç adayı il av komisyonu avcı üyesi olarak görevlendirilir. Bu adayların il dahilinde faaliyet gösteren federasyona üye derneklerden olması şartı aranır.

İl dahilinde faaliyet gösteren birden fazla federasyona bağlı olan avcı derneklerinin bulunması halinde; federasyonlara bağlı avcı derneklerin aktif avcı sayılarının toplamının bu maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen oranlarda olması şartı aranır ve bu federasyonlardan en fazla aktif avcı üyeye sahip olan federasyonun adayı il av komisyonu avcı üyesi olarak görevlendirilir.

Federasyonlar il dahilinde faaliyet gösteren üye dernek listelerini ve en fazla üç asil üç yedek adayını en geç Ocak ayı sonuna kadar il müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bu tarihe kadar federasyonlarca üye dernek kayıtları ve aday listeleri il müdürlüğüne gönderilmediği taktirde il av komisyonu avcı üyeleri bu Yönetmeliğin 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen esaslara göre tespit edilir. Posta ile yapılan bildirimlerdeki gecikmeler dikkate alınmaz.

Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kriterlerin oluşması halinde il müdürlüğünce belirlenecek federasyon avcı üye sayısına göre, il av komisyonunun diğer avcı üyelerinin belirlenmesi, bu Yönetmeliğin 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır.

Bu Yönetmeliğin 10 ve 11 inci maddelerine göre yapılacak avcı üyelerin belirlenmesinde federasyona üye dernekler teklifte bulunamazlar.

Federasyonlara üye olan il dahilindeki derneklerin aktif avcı sayısı, il dahilindeki toplam aktif avcı sayısının %75 i olması halinde, il av komisyonunun avcı üyeleri federasyonların yönetim kurulunca seçilen üç aday olacağından ilçe av komisyonlarına katılan avcı üyeler arasından ayrıca il av komisyonu avcı üyesi belirlenmez.

İl av komisyonuna katılmak üzere bu Yönetmeliğin 10, 11, 12 nci maddeleri ile bu maddesi çerçevesinde belirlenen avcı üye listeleri valilik makamınca onaylandıktan sonra il müdürlüğü ilan panosunda bir hafta süre ile duyurulur.

Federasyonlara Üye Avcı Derneklerinin Bulunduğu İllerde Bölgesel Avcı Üyelerinin Belirlenmesi

 Bölge illeri dahilinde faaliyet gösteren avcı derneklerinden avcı federasyonlarına üye derneklerin bulunması halinde; o bölge illerindeki federasyona üye avcı derneklerin aktif avcı sayısı, o bölge illerindeki toplam aktif avcı sayısının %50 si ise federasyonun yönetim kurulunca seçilen adayı o bölgenin bölgesel avcı üyesi olarak görevlendirilir.

İlgili bölgenin illeri dahilindeki avcı derneklerinin üye olduğu birden fazla federasyon bulunması halinde; o bölge illerindeki federasyonlara bağlı avcı derneklerin aktif avcı sayılarının toplamı, o bölge illerindeki aktif avcı sayısı toplamının %50 si olması şartı aranır. Bu federasyonlardan o bölge illeri dahilinde en fazla aktif avcıya sahip olanın adayı o bölge için bölgesel avcı üyesi olarak görevlendirilir.

Bu adayların bölge illeri dahilinde faaliyet gösteren federasyona üye derneklerden olması şartı aranır.

Federasyonlar bölge illeri dahilinde faaliyet gösteren üye dernek listelerini ve bir asil bir yedek adayını en geç Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Bu tarihe kadar federasyonlarca üye dernek kayıtları ve bölgesel avcı üye aday listeleri Genel Müdürlüğe gönderilmediği taktirde bölgesel avcı üyeler bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen esaslara göre tespit edilir. Posta ile yapılan bildirimlerdeki gecikmeler dikkate alınmaz.

Bölgesel avcı üye belirlenmesinde federasyonların teklif edeceği avcı üyelerin bölgesel avcı üye olabilme şartlarını taşıdığının Genel Müdürlükçe tespit edilmesinden sonra bölgesel avcı üyelerin belirleneceği il müdürlüklerine durum Genel Müdürlükçe bildirilir.

Merkez Av Komisyonuna katılacak ve bu madde çerçevesinde belirlenen federasyonlarca teklif edilen bölgesel avcı üyeler veya bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde belirlenen bölgesel avcı üyeler Genel Müdürlükçe Bakanlığın onayına sunulur.    Saygılarımla Tufan DOKUCU Tarsus avcılar kulübü başkanı.

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

 

Kulübümüzden Resimler

7 atış yarışması tek kurşun atış yarışması tek kurşun atış yarışması zipkin avi.jpg (6) keklik-avi-resimleri tarsus-avcilar-kulubu-2012-kano.jpg (34) tarsus-resimleri-2 (33)

Yürürlükteki Avcılık Kanunları

Hayvanları Koruma Kanunu
Kanun No: 5199 Kabul Tarihi : 24 HAZİRAN 2004 Yayını : 01 TEMMUZ 2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazete 

Kara Avcılığı Kanunu
Kanun No: 4915 Kabul Tarihi : 01 TEMMUZ 2003 Yayını : 11 TEMMUZ 2003 tarih ve 25165 sayılı Resmi Gazete 

Orman Kanunu
Kanun No: 6831 Kabul Tarihi : 31 AĞUSTOST 1956 Yayını : 08 EYLÜL 1956 tarih ve 9402 sayılı Resmi Gazete 

Köy Kanunu
Kanun No: 442 Kabul Tarihi : 18 MART 1924 Yayını : 07 NİSAN 1924 tarih ve 68 sayılı Resmi Gazete 

Su Ürünleri Kanunu
Kanun No: 1380 Kabul Tarihi : 22 MART 1971 Yayını : 4 NİSAN 1971 tarih ve 13799 sayılı Resmi Gazete 

Harçlar Kanunu
Kanun No: 492 Kabul Tarihi : 02 TEMMUZ 1964 Yayını : 17 TEMMUZ 1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete 

Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun
Kanun No: 2521 Kabul Tarihi : 11 EYLÜL 1981 Yayını : 15 EYLÜL 1981 tarih ve 17459 sayılı Resmi Gazete 

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
Kanun No: 2559 Kabul Tarihi : 04 TEMMUZ 1934 Yayını : 14 TEMMUZ 1934 tarih ve 2751 sayılı Resmi Gazete 

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
Kanun No: 2565 Kabul Tarihi : 18 ARALIK 1981 Yayını : 22 ARALIK 1981 tarih ve 17552 sayılı Resmi Gazete 

Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu
Kanun No: 2803 Kabul Tarihi : 10 MART 1983 Yayını : 12 MART 1983 tarih ve 17985 sayılı Resmi Gazete 

Çevre Kanunu
Kanun No: 2872 Kabul Tarihi : 09 AĞUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

Milli Parklar Kanunu
Kanun No: 2873 Kabul Tarihi : 9 AGUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
Kanun No: 3285 Kabul Tarihi : 08 MAYIS 1986 Yayını : 16 MAYIS 1986 tarih ve 19109 sayılı Resmi Gazete 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun
Kanun No: 3984 Kabul Tarihi : 13 NİSAN 1994 Yayını : 20 NİSAN 1994 tarih ve 21911 sayılı Resmi Gazete 

Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun
Kanun No: 4856 Kabul Tarihi : 01 MAYIS 2003 Yayını : 08 MAYIS 2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete 

Yabancıların Türkiye'de İkamet Ve Seyahatleri Hakkında Kanun
Kanun No: 5683 Kabul Tarihi : 15 TEMMUZ 1950 Yayını : 24 TEMMUZ 1950 tarih ve 7564 sayılı Resmi Gazete 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
Kanun No: 6136 Kabul Tarihi : 10 TEMMUZ 1953 Yayını : 15 TEMMUZ 1953 tarih ve 8458 sayılı Resmi Gazete 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Kanun No: 6183 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1953 Yayını : 28 TEMMUZ 1953 tarih ve 8469 sayılı Resmi Gazete 

Zirai Karantina Kanunu
Kanun No: 6968 Kabul Tarihi : 15 MAYIS 1957 Yayını : 24 MAYIS 1957 tarih ve 9615 sayılı Resmi Gazete 

Tebligat Kanunu
Kanun No: 7201 Kabul Tarihi : 11 ŞUBAT 1959 Yayını : 19 ŞUBAT 1959 tarih ve 10139 sayılı Resmi Gazete 

Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu
Kanun No: 2863 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1983 Yayını : 23 TEMMUZ 1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete 

İmar Kanunu
Kanun No: 3194 Kabul Tarihi : 3 MAYIS 1985 Yayını : 9 MAYIS 1985 tarih ve 18749 sayılı Resmi Gazete 

Kıyı Kanunu
Kanun No: 3621 Kabul Tarihi : 4 NISAN 1990 Yayını : 17 NİSAN 1990 tarih ve 20494 sayılı Resmi Gazete 

Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu
Kanun No: 4122 Kabul Tarihi : 23 TEMMUZ 1995 Yayını : 26 TEMMUZ 1995 tarih ve 22355 sayılı Resmi Gazete 

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
Kanun No: 3234 Kabul Tarihi : 31 EKİM 1985 Yayını : 08 KASIM 1985 tarih ve 18922 sayılı Resmi Gazete 

Vergi Usul Kanunu
Kanun No: 213 Kabul Tarihi : 04 OCAK 1961 Yayını : 10 OCAK 1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete

Tarsus Çatalburun Av Köpekleri