Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine… (adsbygoogle = window.adsbygoogle... 

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı duyurusu…  Derneğimizin olağan genel kurulu 24.07.2021 günü... 

6.385 views

Balık Türleri – Balık Çeşitleri -3

Kategori : Balık Avı - Etiketler :, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Tarih : 04 Ekim 2011

GAMBUSYA (Gambusia affims)

Anayurdu ABD’nin güney bölgelerinden, sivrisinek ve sıtma mücadelesi için
ülkemize getirilmiştir. Durgun, sığ ve sıcak sulara çok toleranslıdır. 0’dan +30°
C.’ye kadar dayanabilir. Özellikle sivrisinek larvalanyla beslenir. Aynca yosunları ve
kabukluları da yer. Erkekleri, 3-5 santimetre dişileri, 6 santimetre olur. Nisan-ekim
arasında erkekleri, spermlerini dişinin üreme boşluğuna bırakır; 30 günlük
hamilelikten sonra dişi yaklaşık 60 yavru doğurur. Doğa dengesi ve sağlığa yararı
ile çok değerlidir.

GELİNCİK (Gaidropsanıs mediterraneus)

Bakalyaro ve mezgitle ayni türdendir. Denizlerimizde birkaç cinsi yaygındır.
Sıcak ve ılıman suların taşlık, kayalık diplerinde sahillere yakın yaşar. Balık
yavruları ve kabuklularla beslenir. Çevik, yırtıcı ve saldırgandır. Derisi çok
kaygandır. Ortalama 20, en çok 40 santimetre boyda olur. Üremesini sonbaharda yapar.
Beyaz ve lezzetli etiyle ekonomik değeri olan bir balıktır.

GÖKKUŞAĞI ALABALIK (Salmo gairdneri)

Kuzey Amerika kökenlidir. Yetiştirilmek üzere dünyaya yayılmış, bu arada
ülkemize de getirilmiştir. Temiz, oksijeni bol sularda yapay yemler veya küçük
balıklarla beslenebilen yetiştirmeye en çok uyum gösteren, tuzlu deniz suyuna da
toleransı olan bir alabalık türüdür. Erkekler 2, dişileri 3 yılda olgunlaşıp
kilogram /ağırlığına göre yaklaşık 1,000-5,000 yumurta verir. Denizde
yetiştirilenleri, daha çabuk büyüme gösterir. Etinin lezzeti ve bol üretimiyle
ekonomik değeri çok yüksektir.

GÖL ALABALIĞI (Salmo trutta lacustris)

Kuzeybatı Anadolu, Abant ve 7 Göller Bölgesi’nde yayılış gösterir.
Çeşitli türleri vardır. Türüne göre renk, boy ve beslenme farklılıkları
gösterir. Genelde temiz, bol oksijenli soğuk sularda fazla gezinmeden; planktonlar, dip
hayvanlan ve küçük balıklarla beslenerek yaşar. Boyları ortalama 25-40,
yabanlarında 60-70 santimetre olabilir. Eylül-ocak arasında üreme yapar.
Yumurtalarını dipteki çakıllara yapıştırır. Üretimi yapılmaz. Eti çok lezzetli,
ekonomik değeri bölgeseldir.

GÖRDEK (Ruülus rubilio)

Kızılgöz ailesindendir. Kuzey Ege, Marmara ve Trakya’da fazla hareketli
olmayan akarsuların zengin bitkili kıyı bölgelerinde yaşar. Kış aylarını daha
derince sularda geçirir. Kurtlar, böcekler, kabuklular ve böcek-sinek larvalarıyla
beslenir. Boyu 15-20, en çok 25 santimetre olur. Nisan-mayıs arası ürettiği
yumurtalarını bitkilerin arasına bırakır. Besin yönüyle değersizdir, fakat av yemi
olarak değerlendirilir.

GÜMÜŞ (Atherma boyeri)

Denizlerimizde yaygın olan Gümüş’ün Sapanca, İznik ve Köyceğiz
Göllerinde yaşayan bir türüdür. Sıcak sularda, böcek larvaları ve sualtı
hayvancıklarıyla beslenerek yaşar. Mayıs-eylül arasındaki üreme devresinde
yaklaşık 600 yapışkan yumurtasını; kumlu, çakıllı zeminlere bırakır. Su
yüzeyine yakın, sürü halinde dolaşırken su kuşlarına yem olur. Eti yenebilir. Daha
çok balık üreticiliğinde yem veya balık unu endüstrisinde değerlenir.

GÜMÜŞ HAVUZBALIĞI (Carassius auratus gibelio)

Trakya ve Doğu Karadeniz’in yumuşak zeminli, bol bitkili akarsularında
yayılış gösteren bir carrasius türüdür. Büyümesi daha hızlı olup 3-4
yaşırıda 15-20 santimetreye erişir. Daha büyüklerine de rastlanır. Mayıs-haziran
arası 160-380,000 yumurta döker. Bazı hallerde bu yumurtaları, sazan veya diğer havuz
balıklarının döllediği de olur. Eti yenebilir. Havuz veya akvaryumlarda süs
balığı olarak yaşatılır.

GÜMÜŞ SAZAN (Hypophtalmichthys molitmc)

Diğer sazan türleri gibi Güneydoğu Asya kökenli bir balıktır. Ortalama
100-120 santimetre boy ve 20 kilogram ağırlığa erişirler. Fido planktonlarla
beslenir. 3 yaşırıda cinsel olgunluğa erişip, 20 – 22° C.’de ve üstündeki sularda
kilogram ağırlığına oranla 140,000 yumurta verir. Yağsız ve lezzetli eti, Çin’de
değerli bir yiyecektir. Bu nedenle ülkemize de getirtilerek araştırma enstitülerinde
yaşam uygulama ve üretme şartları incelenmektedir.

GÜNEŞ (Coris julis)

Bu balık da lapin ailesindendir ve aynı yaşam karakterini gösterir. Boyları
ortalama 20 santimetre olur. Gövdesini çevreleyen renklerin güzelliği ile denizlere
güzellik katarlar. Nisan-haziran arasında üremelerini yaparlar ve türüne göre
600-20,000 taneye kadar yumurta döker.

HAMSI (Engraulis encrasicolus)

Karadeniz’in insan yaşamıyla birleşen balığıdır. Marmara’da da bulunur.
Sürüler halinde yaşar ve 20 santimetreye kadar büyür. Ocak-mart arasında beslenmek
içm sahillere yaklaşır ve bol av verir. Gündüzleri 30-40 metre derinlerde, geceleri
yüzeye yakınlarda dolaşır. 1 yaşırıdan itibaren olgunluğa erişip 18 – 20° C.
sularda, 25-60 metre derinlikte ve az tuzlu sularda üreyip, yaklaşık 40,000 yumurta
döker. Etinin lezzeti, çeşitli tüketim yönleriyle ekonomik değeri çok yüksektir.
Aşırı avlanılması ve orkinos-palamut-uskumru/torik sisteminde dengenin bozulması,
hamsiyi de tehlikeli olarak etkilemektedir.

HASKEFAL (Mugu cephalus)

Denizlerimizde yaygın bulunan bir kefal türüdür. Ortalama 30-50, en çok 75
santimetre boyda olabilir. Bütün kefaller gibi ürkek ve çevik bir balıktır. Açık
denizle sahiller arasında gidip gelirler. Bazen beslenmek için sürüler halinde acı
sulara, lagünlere, hatta nehirlerin içlerine girerler. Deniz dibi bitkileri ve
yumuşakçalarla beslenir. Yaz aylarında üreyip 150,000-1 milyon yumurta verir. Beyaz
etinin lezzeti ve mumlanarak pazarlanan havyar yumurtasıyla ekonomik değeri çok
yüksektir.

HAVUZ BALIĞI (Can-asius carrasius)

Trakya-Marmara Bölgeleri, Kızılırmak, Yeşilırmak Deltaları ve Çoruh
Havzası’nda yayılış gösterir. Boylan 15-25, en çok 45 santimetre ve 2-3 kilogram da
ağırlıkta olur. Su içindeki otlar, dip hayvanları ve sinek larvalarıyla beslenir.
Sazana benzer ve akrabadır. Mayıs-haziran arası 14-20° C. sularda 150-300,000
yumurtasını 2-3 defada otların üzerine bırakır. Suyun kirliliği ve oksijen
değerine toleranslı bir balıktır. Büyüklerinin eti lezzetlidir. Batı ülkelerinde
üretimi de yapılmaktadır.

HOROZBİNA (Parablennius gattorugine)

Dalgalı sahillerin taşlık, kayalık ve yosunlu bölümlerinde gizlenerek,
çoğunlukla çift yaşar. Çeşitli türleri olduğu gibi tatlı sularda yaşayanları da
vardır. Yaşam şartlanna göre böcekler, kurtlar ve balık yumurtalarıyla beslenir.
Eti lezzetsiz, sert ve kılçıklıdır. Bu nedenle ekonomik değeri yoktur. Bahar ve yaz
sürecinde erkeklerin ustaca hazırladıkları taş oyukları, midye, istridye kabukları
arasına dişiler, 2,000-15,000 yumurta dökerler. Erkekler de 20-25 günlük kuluçka
döneminde bazen dalgalar içinde atlıya atlıya yumurtalara bekçilik yaparlar.

HOROZBİNA (Blennius fluviatilis)

Marmara, Ege ve Akdeniz akarsuları ve bunların deniz kanşımı acı su
bölgelerinde yaşar. Boyları denizde yaşayanlara göre daha küçüktür. 8-12, en çok
15 santimetre, Akdenizdeki türleri ise 20 santimetreye ulaşabilir. Su altındaki
küçük hayvanlar veya böcek larvalarıyla beslenir. Yaz aylarında üreyip
yumurtalarını taşlar ve midye kabukları arasına ustaca gizler. Çıplak ve pulsuz
derisi, yapışkan bir sıvı ile kaplıdır. Ekonomik bir değeri yoktur.

İNCİ BALIĞI (Albunus albunius)

Pullarından yapay inci yapılması ismini verir. Ülkemizde çeşitli türleri
yaşar. Boyları 15-20 santimetre olur. Manyas ve Ulubat Göllerinde bolca bulunur.
Planktonlar, kurtlar, böcek larvaları ve su yüzeyindeki sinekleri yakalayarak beslenir.
Nisan-mayıs arası üreyip, yapışkan yumurtalarını nehirlerin giriş veya
çıkışındaki kıyıların kumluklarına bırakır. Eti lezzetli sayılır. Bölgesel
değerlenir. Orta Anadolu’da Gökçe, Van çevresinde darah ismiyle anılır.

ISKARMOZ (Sphyraena sphyraena)

Bütün sıcak ve ılık denizlerin sığ sularından 100 metre derinliğe kadar
orta sularda yaşayan bir balıktır. Et yiyen cinsinden ve avlarına karşı
yırtıcıdır. Marmara’da az, Ege ve Akdeniz’de fazlaca bulunur. Akdeniz barakudası
olarak da adlandınlır. Boyu 1 metreye erişen ıskarmoz balığı, barakuda olarak
okyanuslarda 3 metreye kadar büyüyebilir. Sürü halinde dolaşıp özellikle köpek
balıklarına hücum ederler. Fazla yırtıcılığı ve etinin de gıda değeri
olmadığı için ekonomik yönü yoktur.

İSKORPİT (Scorpaena porcus)

Yaşamı aynı aileden olan Lipsoz’un aynıdır. Farkları, iskorpitin lipsoza
göre daha küçük olması (ortalama 20-30 santimetre) ve renginin koyuluğudur.
İskorpitin de dikenleri lipsoz gibi çok zehirlidir. Bu nedenle yakalandığında dikkat
edilmelidir. Eti lezzetli ve çok yararlıdır.

İSPARİ İSPAROZ (Diplodus annıüaris)

Bütün denizlerimizin sıcak ve ılık sahil bölgelerinde yaşayan bir karagöz
türüdür. 16-20 santimetreye büyüyebilir. Deniz kurtlan, karides, yosunlar ve balık
yavrularıyla beslenir. Göçer balıklardandır. İlkbahardan yaz sonuna kadar üremelerini
sürdürür. Eti beyaz, yağlı ve lezzetlidir.

İSTAVRİT (Trachurus trachurus)

Denizlerimizde sankanat istavrit (Akdeniz) ve karagöz istavrit
(Karadeniz-Marmara) olarak iki türü yaşar. Boylan karagözde 15-25 santimetre, en çok
30 santimetre, sarıkanatta ise 30-50 santimetre olur. Küçüklerine kraça denir. Gezici
balıklardır. Hamsi, çaça, çamuka gibi küçük balıkların yavrulanyla beslenir.
Mayıs-ağustos arası sürüler halinde ürer. Lezzetli eti, çeşitli yemekleri ve bol
avlanmasıyla ekonomik değeri en yüksek balıklardandır.

İSTRONGİLOS (Spicara smaris)

Bütün denizlerimizde ve denizlerin nehirle karışan acı su bölgelerinde
yaşar. İzmaritle aynı ailedendir. Erkekleri 13-16, dişileri 15-20 santimetre boy ve
50-100 gram ağırlıkda olur. Suların ısısına göre açık denizle kıyılar
arasında gidip, gelirler. Nisan-mayıs, bazen de temmuza kadar üreyip 40-60,000 yumurta
döker. Planktonlar, küçük hayvanlar ve deniz bitkileriyle beslenir. Eti lezzetlidir,
bol bulunduğu için ekonomik değeri vardır.

İZMARİT (Maena smans)

Denizlerimizin yerli balıklarındandır. Küçüklerine kancur, büyüklerine
kanal izmariti denir. Boyu ortalama 15 santimetre, dişileri daha küçük olur. Hareketli
ve kurnazdır. Yaz aylarıda sahillere kadar sokulur. Üst, ön dikenleri tehlikelidir.
Batar ve yara yapar. 10-12 yıl yaşayabilir. Erkekleri 3, dişileri 2 yaşırıda
olgunlaşıp, 60-70,000 yumurta verir. Balık yumurtaları, yavruları ve yosunlarla
beslenir. Eti beyaz ve lezzetlidir. Bol tüketilir.

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

 

Kulübümüzden Resimler

7 atış yarışması tek kurşun atış yarışması tek kurşun atış yarışması zipkin avi.jpg (6) keklik-avi-resimleri tarsus-avcilar-kulubu-2012-kano.jpg (34) tarsus-resimleri-2 (33)

Yürürlükteki Avcılık Kanunları

Hayvanları Koruma Kanunu
Kanun No: 5199 Kabul Tarihi : 24 HAZİRAN 2004 Yayını : 01 TEMMUZ 2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazete 

Kara Avcılığı Kanunu
Kanun No: 4915 Kabul Tarihi : 01 TEMMUZ 2003 Yayını : 11 TEMMUZ 2003 tarih ve 25165 sayılı Resmi Gazete 

Orman Kanunu
Kanun No: 6831 Kabul Tarihi : 31 AĞUSTOST 1956 Yayını : 08 EYLÜL 1956 tarih ve 9402 sayılı Resmi Gazete 

Köy Kanunu
Kanun No: 442 Kabul Tarihi : 18 MART 1924 Yayını : 07 NİSAN 1924 tarih ve 68 sayılı Resmi Gazete 

Su Ürünleri Kanunu
Kanun No: 1380 Kabul Tarihi : 22 MART 1971 Yayını : 4 NİSAN 1971 tarih ve 13799 sayılı Resmi Gazete 

Harçlar Kanunu
Kanun No: 492 Kabul Tarihi : 02 TEMMUZ 1964 Yayını : 17 TEMMUZ 1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete 

Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun
Kanun No: 2521 Kabul Tarihi : 11 EYLÜL 1981 Yayını : 15 EYLÜL 1981 tarih ve 17459 sayılı Resmi Gazete 

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
Kanun No: 2559 Kabul Tarihi : 04 TEMMUZ 1934 Yayını : 14 TEMMUZ 1934 tarih ve 2751 sayılı Resmi Gazete 

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
Kanun No: 2565 Kabul Tarihi : 18 ARALIK 1981 Yayını : 22 ARALIK 1981 tarih ve 17552 sayılı Resmi Gazete 

Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu
Kanun No: 2803 Kabul Tarihi : 10 MART 1983 Yayını : 12 MART 1983 tarih ve 17985 sayılı Resmi Gazete 

Çevre Kanunu
Kanun No: 2872 Kabul Tarihi : 09 AĞUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

Milli Parklar Kanunu
Kanun No: 2873 Kabul Tarihi : 9 AGUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
Kanun No: 3285 Kabul Tarihi : 08 MAYIS 1986 Yayını : 16 MAYIS 1986 tarih ve 19109 sayılı Resmi Gazete 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun
Kanun No: 3984 Kabul Tarihi : 13 NİSAN 1994 Yayını : 20 NİSAN 1994 tarih ve 21911 sayılı Resmi Gazete 

Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun
Kanun No: 4856 Kabul Tarihi : 01 MAYIS 2003 Yayını : 08 MAYIS 2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete 

Yabancıların Türkiye'de İkamet Ve Seyahatleri Hakkında Kanun
Kanun No: 5683 Kabul Tarihi : 15 TEMMUZ 1950 Yayını : 24 TEMMUZ 1950 tarih ve 7564 sayılı Resmi Gazete 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
Kanun No: 6136 Kabul Tarihi : 10 TEMMUZ 1953 Yayını : 15 TEMMUZ 1953 tarih ve 8458 sayılı Resmi Gazete 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Kanun No: 6183 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1953 Yayını : 28 TEMMUZ 1953 tarih ve 8469 sayılı Resmi Gazete 

Zirai Karantina Kanunu
Kanun No: 6968 Kabul Tarihi : 15 MAYIS 1957 Yayını : 24 MAYIS 1957 tarih ve 9615 sayılı Resmi Gazete 

Tebligat Kanunu
Kanun No: 7201 Kabul Tarihi : 11 ŞUBAT 1959 Yayını : 19 ŞUBAT 1959 tarih ve 10139 sayılı Resmi Gazete 

Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu
Kanun No: 2863 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1983 Yayını : 23 TEMMUZ 1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete 

İmar Kanunu
Kanun No: 3194 Kabul Tarihi : 3 MAYIS 1985 Yayını : 9 MAYIS 1985 tarih ve 18749 sayılı Resmi Gazete 

Kıyı Kanunu
Kanun No: 3621 Kabul Tarihi : 4 NISAN 1990 Yayını : 17 NİSAN 1990 tarih ve 20494 sayılı Resmi Gazete 

Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu
Kanun No: 4122 Kabul Tarihi : 23 TEMMUZ 1995 Yayını : 26 TEMMUZ 1995 tarih ve 22355 sayılı Resmi Gazete 

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
Kanun No: 3234 Kabul Tarihi : 31 EKİM 1985 Yayını : 08 KASIM 1985 tarih ve 18922 sayılı Resmi Gazete 

Vergi Usul Kanunu
Kanun No: 213 Kabul Tarihi : 04 OCAK 1961 Yayını : 10 OCAK 1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete

Tarsus Çatalburun Av Köpekleri