Olağanüstü Toplantı Duyurusu

Derneğimizin olağanüstü toplantısı 14.04.2024 günü saat 16.00’de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 2.... 

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine…  Devamı →

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

6.319 views

Balık Türleri – Balık Çeşitleri -2

Kategori : Balık Avı - Etiketler :, , , , , , , , , , , , , , , , , - Tarih : 04 Ekim 2011

DAĞ ALABALIĞI (Salmo trutta macrosügma)

Çoruh, Ege ve Konya Ereğlisi çevrelerinde dağ göllerinin soğuk, berrak ve
temiz sularında yaşar. Zaman zaman nehirlere de girer. Bilimsel olarak dünyanın son
buzul çağında dağ göllerinde kalıp, geliştiği teorisi vardır. Boyu 40-60
santimetreden 1 metreye; ağırlığı da 1-3 kilogramdan 14 kilograma olabilir. 3-4
yaşırıda olgunlaşıp göllerin buzla kaplandığı ekim-ocak aylarında
yumurtalarını çakıllara bırakır. Dişileri yaklaşık 3,500 yumurta bırakır. Çok
lezzetli etinin yanısıra sertlik ve çevikliği ile avcılığı da değerlidir.

DENİZ ALASI (Salmo trutta Iabrax)

Karadeniz alabalığı, som balığı olarak da tanınır. Somon balığı ile
hem arkabalığı, hem de benzerliği vardır. Bir türü de Akdeniz’de yaşar. Genelde
50-80 santimetre boy ve 3-7 kilogram ağırlıktan, en çok 100 santimetre ve 25 kilograma
erişenlerine rastlanır. Ömrünun bir kısmını denizde geçirdikten sonra üremek
için nehirlere girer. Ağırlığına oranla 2,000-16,000 yumurta döker. Kuvvetli
çenesi olan yırtıcı bir balıktır. Küçük balıklar ve kabuklularla beslenir. Eti
çok lezzetli olduğu gibi, yumurtasından da kırmızı havyar elde edilir. Ekonomik
değeri çok yüksektir.

DERE ALABALIĞI (Salmo trutta fario)

Soğuk, temiz ve hızlı akıntılı nehirlerde çevresine bağlı olarak yaşar.
Bölgesine kıskançtır, başka balıkların gelmesini istemez. Boyları 30-40, en çok
60 santimetre ve 0.5-2 kilogram ağırlıkta olabilir. Yumuşakçalar ve yavru balıklarla
beslenir. Erkekleri 2, dişileri 3 yaşırıda olgunlaşıp ekim-ocak arasında yumurta
bırakır. Zaman zaman akıntılara karşı 1.5-2 metre sıçrayarak yüzer. En değerli
tatlı su balıklarından biridir. Lezzetli ve yararlı etiyle ekonomik değeri çok
yüksektir.

DERE KAYABALIĞI (Gobio gobio)

Ülkemiz akarsularında çeşitli türleri yerine göre adlar alır. 5-6 yılda
yavaş büyüyerek 12-20 santimetre boya ulaşır. Fazla hareket etmeden sualtında
yatarak ömrünü geçirir. Nisan-haziranda 12 – 18° C sularda haftalık aralıklarla
ürer; dişileri 1,000-3,000 yumurta verir. Eti lezzetlidir. Büyük balıkları avlamak
için yem olarak da kullanılır.

DERE PİSİSİ (Pleeuronectes Besus)

Nehirlerin denizlere karışan acı su bölgelerinde veya akarsulann daha
içerlerinde yaşayan bir pisi türüdür. Akdeniz’de fazla rastlanır. Az akıntılı
suların kumsal diplerinde fazla hareket etmeden yaşar. Ortalama 25-30, en çok 50
santimetre boyda olur. Etçil bir balıktır. Bulunduğu bölgenin su ısısına göre
değişik olarak şubat-mayıs arasında ürer ve 800,000 yumurta bırakır. Eti çok
lezzetli ve ekonomik değeri yüksek bir balıktır.

DİKENCE (Gasterosteus aculeatus)

Denizlerin kıyı kesimlerinde, nehirlerin denize karışan acı su bölgelerinde
ve zaman zaman nehirlerde yaşayan küçük bir balıktır. Boyu 7-9 santimetre olup
vücudu kalın pullarla kaplıdır. Çeşitli renklerinin güzelliği ve 300-1,000
dolayında yumurtasının erkek balık tarafından bir yuva yapılarak korunması,
dikenceyi ilginç bir doğa olayı yapar. Ekonomik bir değeri yoktur.

DİKENLİ KIRLANGIÇ (Aspitriglıa cuculus)

Kırlangıç ailesinin bir türüdür. Sırt ön yüzgeçlerinin sivriliği ve
uzunluğu, yan taraflanndaki sert kabuklarla kırlangıçtan aynlır. Ege, Akdeniz ve
Marmara’da bulunur. Karadeniz’de rastlanmaz. En çok 45 santimetre boyda olur.
Denizlerimizde sayısı kırlangıçtan daha azdır. Genelde 30 metre derinlikte durgun
sularda, bazen de 100-250 metre derinliğe inerek yaşar. Eti lezzetlli ve yararlıdır.
Ekonomik değeri vardır.

DİKENLİ ÖKSÜZ (Prestedion cataphractum)

İsim benzerliğine karşın kırlangıç ailesinden öksüz ile soydaşhğı
yoktur. Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinin 30-400 metreye varan derinliklerin kumlu,
çakıllı yosun kaplı zeminlerinde yaşar. Boyları 10-15, en çok 30 santimetre
olabilir. Küçüklerine mıcır, büyüklerine çuka denir. Çiftler halinde gezerek
yosunlar, otlar, yumuşakçalar ve küçük kabuklularla beslenir. Mayıs-temmuz arası
ürer. Eti lezzetlidir fakat çok seyrek bulunur.

DİL BALIĞI (Amogtossus latema)

Denizlerimizde 10 metreden 300-500 metreye kadar derinliklerinde, kumlu, çamurlu
veya çakıllı diplerinde fazla hareket etmeden ve uzun göçler yapmadan yaşar.
Boyları 20-25 santimetre olur. Dipteki omurgasızlar, küçük balıklar ve böceklerle
beslenir. Bahardan itibaren kıyılara sokularak haziran-temmuz arasında üreme yapar.
Kış aylarında eti dolgun ve lezzettli olur. Genelde her mevsimde bulunan, ekonomik
değeri yüksek olan bir balıktır.

DÜLGER (Zeus faber)

Boyu 50-60 santimetreye ulaşan dülger balığı, geçici balıktır. Mayısta
Marmara’dan Karadeniz’e çıkar. Akdeniz, Ege, Marmara ve kısmen de Karadeniz’de
yaşayan, kalın pullarla örtülü dülger balığı, etobur bir balıktır. Büyük
ağzıyla kendinden küçük pek çok balığı yutarcasına yer. Genelde 60-70 santimetre
derinliklerde yaşar. Kış mevsiminden sonra suların ısınmasıyla mayıs ayından
başlayarak temmuz sonuna kadar üremelerini sürdürür. Dülger balığı,
İzmir-Antalya arası yörelerimizde peygamber, dikenli peygamber balığı olarak da
tanılır. Eti lezzetli, beyaz ve yararlıdır.

EGREZ BALIĞI (Vimba vmıba)

Kuzey Ege, Marmara, Trakya ve Göller Bölgesi’nde yayılış gösterir. Düz ve
ağır akışlı suların, kumluk, çamurlu zeminlerinde yaşar. Boyları 25-35 santimetre
en çok 50 santimetre ve 450-500 gram ağırlıkta olur. 3-4 yaşırıda olgunluğa
erişip mayıs-haziran arası üreme yapar. Etinin güzelliği ve bolca avlanılmasıyla
ekonomik değeri vardır.

ELEKTRİK BALIĞl (Torpedo marmorata)

Bir köpek balığı türüdür. Sıcak ve ılıman denizlerin 100-150 metreye
varan diplerinde fazla göç etmeden yaşar. Boyu 150 santimetre olabilir. Genelde
avlanmak için veya tehlike halinde 100-220 volta varan, insan için tehlikeli fakat
öldürücü olmayan kısa süreli elektrik çarpması yapar. Bahar-yaz aylarında
çiftleşerek ürer. Dişileri 14-15 canlı yavru yapar. Eti yenebilir, fakat ülkemizde
fazla tüketilmez.

EŞKİNA (Scıana umbra)

Sıcak ve ılıman denizlerin 100-150 metre taşlık, kayalık ve mercanlı
bölgelerinde yaşar. Bütün denizlerimizde bulunur. Gezgin bir balık değildir. Aynı
zamanda taşbalığı ve mavruşgil balığı olarak da tanınır. Bahar sonu, yaz
aylarında üreyen eşkina, 30-35 santimetre uzunluk ve 500-600 gram ağırlığa erişir.
Beyaz ve çok lezzetli eti ile ekonomik değeri yüksektir.

FANGRİ MERCAN (Sparus pagrus)

Bir mercan türüdür. Ortalama 25-35, en çok 80 santimetre boyda sıcak
denizlerde, Güney Ege ve Akdeniz’de yaygın bulunan kabuklular, yumuşakçalar ve
küçük balıklarla beslenen etçil bir balıktır. Taşlık ve kayalıkların mağaralı
oyuklarında yaşar. Üremesi bahardan ağustosa kadar sürer. Mercan ailesi içinde eti
en lezzetli olanlardandır, ancak seyrek bulunduğu için ekonomik değeri bölgeseldir.

FENER (Lophius piscatorius)

Kıyılardan 500 metreye kadar derinlerde yaşayan, boyları 2 metreye
erişebilen, bir dip balığıdır. Hareketsiz yatar ve antenleriyle avını kendine
çekerek çok büyük ağzıyla kendi büyüklüğündeki balıklan bile yutar. Pulsuz ve
çıplak vücudunu kapsayan sıvı, insan cildi için tehlikelidir. Mart-ağustos arası
derinlere inerek ürer. 6-7 yaşırıda bir dişi, 1 milyon yumurta verir. Eti beyaz ve
çok lezzetlidir. Ekonomik değeri yüksektir. Þeker hastalığı tedavisinde kullanılan
ensülin ilacı, ilk kez fener balığı pankreasından elde edilmiştir.

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :