Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine… (adsbygoogle = window.adsbygoogle... 

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı duyurusu…  Derneğimizin olağan genel kurulu 24.07.2021 günü... 

4.697 views

AVLANMA İZİN KARTI VERECEK DERNEKLERİN AVLANMA İZİN KARTI TEMİNİ

Kategori : Avcılık Mavzuatları, Bunları Unutmayalım, Genel - Etiketler :, , - Tarih : 19 Temmuz 2012

Protokol kapsamında avlanma izin kartı verme yetkisi almak isteyen dernekler

1-Dernek hizmet binasını açık adresiyle dernek tüzüğünün aslı gibidir onaylı fotokopisini

2-Derneğin genel kurulunun yaptığına ve faal olduğuna dair dernekler masasından alacağı yazıyı

3-Dernek üyelerinden avlanma izin kartı talep edeceklerin avlanma izinlerinin ücreti,dernek tarafından peşin ödenmek kaydıyla dernek aracılığıyla alınacağına ve ücretin derneğin ……..bankası……şubesi nezdinde ki……… no lu banka hesap numarasından yatırılacağına ilişkin yönetim kurulu kararını

4-Dernek adına avlanma izin kartını idare muhasebe yetkilisinden almaya yetkili kılınan görevliye ait bilgilerin yer aldığı yönetim kurulu kararını ve kişiye ait imza sirkülerini

5-Dernekler yönetmeliğinde 46.maddesinde belirtilen dernek adına gelir tahsil edecek kişiye ait yetki belgesinin dernek yönetim kurulu başkanınca aslı gibidir onaylı fotokobisini,idareye vermek ve ‘avlanma izin kartı verme yetki belgesi’ almak zorundadır

Avlanma izin kartı verme yetkisi alan dernek başvuruda beyan ettiği adresindeki bürosunu mesai saatlerinde açık ve avlanma izin kartı verecek yetkilisini devamlı bulundurmak zorundadır.

-Avlanma izin kartı verme yetkisi verilen dernek,avlanma izin kartlarının bedelini peşin olarak yönetim kurulu kararında belirttikleri derneğin banka hesabından idare döner sermaye işletmesi banka hesabına havale ettirmek zorundadır.

-Dernek elden nakit olarak yada dernek hesabı dışındaki kişisel hesaplardan havale ile avlanma izin kartı temin edemez

-Dernek beyan edilen adresinde idarece verilen yetki belgesini herkesin görebildiği şekilde bulundurmak zorundadır.

-Avcılara sadece orman ve su işleri bakanlığınca 2012-2013 av yılı için bastırılarak idarelere dağıtımı yapılan avlanma izin kartı verilecektir.Daha önce yıllar için bastırılmış olan avlanma izin kartları geçersizdir.

-Avlanma izin kartları muhasebe yetkilisinden seri numaraları kontrol edildikten sonra tutanakla teslim alınacaktır.Avlanma izin kartının tesliminden sonra yapılacak olan itirazlar kabul edemeyecektir.Avlanma izin kartı alınırken avlanma izin kartı verme yetki belgesinin aslı ve bir fotokopisini muhasebe yetkilisine ibraz edilecektir.muhasebe yetkilisi kendisine ibraz edilen avlanma izin kartı verme yetki belgesinin aslını gördükten sonra fotokopisini aslı görülmüştür ibaresiyle onaylamak suretiyle işlem dosyasına koyacak olup avlanma izin kartı verme yetki belgesinin aslını da derneğe iade edecektir.

-Dernek,fatura bilgilerini ve talep ettiği avlanma izin kartı bedelinin ödendiğine ilişkin banka havale dekontunu posta ile gönderdiğinde avlanma izin kartları,faturası kesilerek idarece görevlendirilecek elemanlarca sayım tutanağıyla elden de teslim edilebileceği gibi avlanma izin kartları bizzat yetki belgesi sahibi dernek yetkilisi tarafından muhasebe yetkilisinden teslim alınabilecektir.

-Derneğe satılan avlanma izin kartının çalınması kaybolması halinde idarece herhangi bir sorumluluk kabul edilmez ancak dernek kaybolan veya çalınan avlanma izin kartlarının zai ilanını idareye vermek zorundadır.

-Dernek,almış olduğu avlanma izin kartlarından av yılı içinde satılmayanları idareye geri iade edemez.Dernekler üyelerinin satmış olduğu avlanma izin kartını geri alamayacak kendi içersinde değiştiremeyecektir.Dernek almış olduğu avlanma izin kartlarından satılmayanları av yılı sona erdikten sonra ve takip eden av dönemlerinde satamaz.Dernek,almış olduğu avlanma izin kartlarını başka avcı derneklerine veya av bayilerine devredemez.Dernek almış olduğu avlanma izin kartlarından av yılı içinde satılmayanları iptal ederek,avlanma izin kartlarının seri numaralarının yazılı olduğu tutanak ile birlikte idareye av yılı sonundan itibaren 15 gün içinde teslim etmek zorundadır.

-Dernek idareye vereceği protokolün eki satış bilgi cetvelinin boşlarının birer örneğini idareden alacaktır.

-Dernek sadece kendi üyesi olan ve üyeliklerini belgeledikleri avcılara avlanma izin kartı verebilecek olup,başka avcı derneklerinin üyesi olan avcılara ya da derneklere üye olmayan avcılara avlanma izin kartı vermeyecektir.Dernekler ‘İl geneli avlanma izin kartını’ protoköl yaptıkları ilin dışında başka il adını yazarak avcılara vermeyecektir.

Derneğin avlanma izin kartı satışı faaliyeti ile ilgili idareye karşı sorumlulukları bu protokol le belirlenmiş olup derneğin avlanma izin kartı satışı faaileyet ile ilgili idare dışındaki diğer kurum ve kuruluşlara karşı sorumlulukları derneğin bizzat kendinin sorumluluğundadır

Tufan DOKUCU

Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

 

Kulübümüzden Resimler

28 tekne gezisi tek kurşun atış yarışması muhat-baraj-kano.jpg (5) genel av resimleri.jpg (6) tarsus-avcilar-kulubu-2012-kano.jpg (86) tarsus-resimleri-2 (11) tarsus-resimleri-2 (46)

Yürürlükteki Avcılık Kanunları

Hayvanları Koruma Kanunu
Kanun No: 5199 Kabul Tarihi : 24 HAZİRAN 2004 Yayını : 01 TEMMUZ 2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazete 

Kara Avcılığı Kanunu
Kanun No: 4915 Kabul Tarihi : 01 TEMMUZ 2003 Yayını : 11 TEMMUZ 2003 tarih ve 25165 sayılı Resmi Gazete 

Orman Kanunu
Kanun No: 6831 Kabul Tarihi : 31 AĞUSTOST 1956 Yayını : 08 EYLÜL 1956 tarih ve 9402 sayılı Resmi Gazete 

Köy Kanunu
Kanun No: 442 Kabul Tarihi : 18 MART 1924 Yayını : 07 NİSAN 1924 tarih ve 68 sayılı Resmi Gazete 

Su Ürünleri Kanunu
Kanun No: 1380 Kabul Tarihi : 22 MART 1971 Yayını : 4 NİSAN 1971 tarih ve 13799 sayılı Resmi Gazete 

Harçlar Kanunu
Kanun No: 492 Kabul Tarihi : 02 TEMMUZ 1964 Yayını : 17 TEMMUZ 1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete 

Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun
Kanun No: 2521 Kabul Tarihi : 11 EYLÜL 1981 Yayını : 15 EYLÜL 1981 tarih ve 17459 sayılı Resmi Gazete 

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
Kanun No: 2559 Kabul Tarihi : 04 TEMMUZ 1934 Yayını : 14 TEMMUZ 1934 tarih ve 2751 sayılı Resmi Gazete 

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
Kanun No: 2565 Kabul Tarihi : 18 ARALIK 1981 Yayını : 22 ARALIK 1981 tarih ve 17552 sayılı Resmi Gazete 

Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu
Kanun No: 2803 Kabul Tarihi : 10 MART 1983 Yayını : 12 MART 1983 tarih ve 17985 sayılı Resmi Gazete 

Çevre Kanunu
Kanun No: 2872 Kabul Tarihi : 09 AĞUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

Milli Parklar Kanunu
Kanun No: 2873 Kabul Tarihi : 9 AGUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
Kanun No: 3285 Kabul Tarihi : 08 MAYIS 1986 Yayını : 16 MAYIS 1986 tarih ve 19109 sayılı Resmi Gazete 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun
Kanun No: 3984 Kabul Tarihi : 13 NİSAN 1994 Yayını : 20 NİSAN 1994 tarih ve 21911 sayılı Resmi Gazete 

Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun
Kanun No: 4856 Kabul Tarihi : 01 MAYIS 2003 Yayını : 08 MAYIS 2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete 

Yabancıların Türkiye'de İkamet Ve Seyahatleri Hakkında Kanun
Kanun No: 5683 Kabul Tarihi : 15 TEMMUZ 1950 Yayını : 24 TEMMUZ 1950 tarih ve 7564 sayılı Resmi Gazete 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
Kanun No: 6136 Kabul Tarihi : 10 TEMMUZ 1953 Yayını : 15 TEMMUZ 1953 tarih ve 8458 sayılı Resmi Gazete 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Kanun No: 6183 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1953 Yayını : 28 TEMMUZ 1953 tarih ve 8469 sayılı Resmi Gazete 

Zirai Karantina Kanunu
Kanun No: 6968 Kabul Tarihi : 15 MAYIS 1957 Yayını : 24 MAYIS 1957 tarih ve 9615 sayılı Resmi Gazete 

Tebligat Kanunu
Kanun No: 7201 Kabul Tarihi : 11 ŞUBAT 1959 Yayını : 19 ŞUBAT 1959 tarih ve 10139 sayılı Resmi Gazete 

Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu
Kanun No: 2863 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1983 Yayını : 23 TEMMUZ 1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete 

İmar Kanunu
Kanun No: 3194 Kabul Tarihi : 3 MAYIS 1985 Yayını : 9 MAYIS 1985 tarih ve 18749 sayılı Resmi Gazete 

Kıyı Kanunu
Kanun No: 3621 Kabul Tarihi : 4 NISAN 1990 Yayını : 17 NİSAN 1990 tarih ve 20494 sayılı Resmi Gazete 

Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu
Kanun No: 4122 Kabul Tarihi : 23 TEMMUZ 1995 Yayını : 26 TEMMUZ 1995 tarih ve 22355 sayılı Resmi Gazete 

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
Kanun No: 3234 Kabul Tarihi : 31 EKİM 1985 Yayını : 08 KASIM 1985 tarih ve 18922 sayılı Resmi Gazete 

Vergi Usul Kanunu
Kanun No: 213 Kabul Tarihi : 04 OCAK 1961 Yayını : 10 OCAK 1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete

Tarsus Çatalburun Av Köpekleri