Olağanüstü Toplantı Duyurusu

Derneğimizin olağanüstü toplantısı 14.04.2024 günü saat 16.00’de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 2.... 

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine…  Devamı →

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

15.478 views

Avlaklarda bulunan sahipsiz av tüfekleri hakkında yapılacak işlem

Kategori : Avcılık Mavzuatları, Bunları Unutmayalım, Genel, Tüfek Bilgisi - Etiketler :, , , - Tarih : 19 Temmuz 2012

Av koruma memurları tarafından yapılan arazi kontrolleri sırasında zaman zaman araziye atılmış vaziyette sahipsiz av tüfekleri bulunduğu,bu tüfeklerin av koruma memurlarını gören avcılar tarafından araziye atılmış olabileceği gibi herhangi bir suçta kullanılarak araziye atılmış da olabileceğini,faili meçhul tutanak düzenlenip araziden alınan bu tüfeklerin teslim edilmek istenmesi durumunda gerek cumhuriyet başsavcılıkları gerekse emniyet ve jandarma birlikleri tarafından teslim alınmadığını bu durumdaki silahların bakanlığa bağlı taşra birimlerinin depolarında herhangi bir işleme bağlı olmadan muhafaza edildiğini beliren ve arazide sahipsiz olarak bulunan,depolarda muhafaza edilen yivsiz av tüfeklerinin yürürlükteki mevzuat kapsamında cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma birliklerine teslim edip edilemeyeceği şayet bu birimlere teslim edilemeyecekse 4721 sayılı Türk medeni kanunun kaybedilmiş eşya ile ilgili uyarınca bu silahların bakanlıkları tarafından satılıp satılamayacağı,satılacak olan bu silahların bedelinin bakanlık döner sermaye işletmesine gelir olarak kaydedilip edilmeyeceği satılmadan önce bu silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesinin gerekip gerekmediği mülkiyetin kamuya geçilmesi durumunda 5326 sayılı kabahatler kanununda yer alan idari yaptırım kararında olması gereken hususların nasıl yerine getirileceği şu şekilde görüş kazanmıştır.

1-avda kullanılan silah yivli ise ;

6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamında avda ve sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahın ruhsata tabii olduğu bu silahların geçerli belge( ruhsat avcılık belgesi)olmaksızın taşıma ve bulundurmanın suç oluşturması nedeniyle avlanan avcılarda yakalanan veya sahipsiz olarak bulunan bu nitelikteki silahlara el konulması ve kara avcılığı kanunun 20.maddesi uyarınca silahların soruşturma evrakıyla birlikte cumhuriyet başsavcılıklarına teslim edilmesi zorunludur.bu durumda mütakip işlemler(emanete alma müsadere,satış vs) suç eşyası yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır.

2-sahibi kullanıcı tespit edilen av tüfeği yivsiz ise

a-avcıların avda kullanmış oldukları haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik,yarı otomatik,pompalı vb yivsiz av tüfeklerinin kara avcılığı kanunun 6/2 nci maddesi uyarınca avda kullanılması yasaklanan silahlardan olduğu ve bu nedenle kabahatin konusunu oluşturduğu bundan dolayı ruhsatta olup olmadıklarına bakılmaksızın el konulması ve akabinde de kabahatler kanunun 18/1. maddesi gereğince mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilmesi zorunludur.Kara avcılığı kanunun

28.maddesi uyarınca mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen bu tüfeklerin karar kesinleştikten sonra orman ve su işleri bakanlığı tarafından satılarak bedelinin döner sermaye işletmesine gelir olarak kaydedilmesi gerekmektedir.

b-avcıların avda kullanmış oldukları haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmış otomatik yarı otomatik pompalı vb yivsiz av tüfeklerinin avda kullanılması yasak olmadığından ve bunlar kabahatin konusunu oluşturmadığından ruhsatlı olup olmamalarına göre işlem yapılması gerekmektedir.

ba) şayet yivsiz av tüfeği ruhsatlı ise mahallinde sahibine iade edilmelidir.

bb)yivsiz av tüfeği ruhsatsız ise sahibi hakkında 2521 sayılı kanunun 13.maddesi uyarınca idarı para cezası verilmeli,ruhsat işlemleri tamamlayıncaya kadar tüfek muhafaza altına alınmalı süresi içerisinde işlemleri tamamlanmayan tüfeklerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilmeli.

3- yivsiz av tüfeği sahipsiz ise;

Avda kullanılıp kullanılmadığı bilinmeyen avlaklarda sahipsiz olarak bulunan haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmış veya sınırlandırılmamış yivsiz av tüfeklerine ilişkin olarak 2521 sayılı kanunun 13.maddesinde belirtilen prosödür ‘sahibi hakkında idari para cezası verme ve ruhsat işlemlerini tamamlatma’kısma hariç kıyasen uygulanabileceği muhafaza altına alınan sahipsiz tüfeğin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilebileceği kara avcılığı kanunun 28.maddesinde açık hüküm bulunduğundan tüfeğin mülkiyeti hazineye değil orman ve su işleri bakanlığına geçirilebileceği,ekonomik değeri bulunan tüfeklerin anılan bakanlık tarafından satılarak bedeli döner sermaye işletmesine gelir olarak kaydedilebileceği,satma veya başka suretle ( örneğin eğitim amacıyla) değerlendirilmesi mümkün olmayan tüfekler tutanak tutulmak suretiyle imha edilebileceği bu durumda 4721 sayılı kanunun 769vd. maddeleri uyarınca satış için en az 1 yıl beklemeye veya sahipsiz tüfeklerin mülkiyetinin iktisabı için bildirim,araştırma,ilan işlemlerini yapmaya ve 5 yıl nizasız fasılasız zilyetliğe gerek bulunmadığı düşünülmektedir.

Düşünülmektedir diye Türkiye Cumhuriyeti adalet bakanlığı ceza işleri genel müdürlüğü hakim Ömür BOROZAN tarafından görüş sunulmuştur. Bilgilerinize sunar saygılarımla arz ederim.

Tufan DOKUCU

Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı

 

Yorumlar (2)
 • 11 Ekim 2012 tarihinde ömer gürsoy tarafından

  selam..yeni yakın sahipsiz tüfeklerin ihalesi varmı acama…ilginizden dolayı şimdiden teşekkürlerimi sunarım..

 • 20 Ocak 2013 tarihinde mehmet ören tarafından

  avda kullanılabilecek yivli av tüfeklerinin kanun kapsamınca satın alma hakkımız varmı

 • Yorum Yaz
  Ad Soyad :
  E-mail :
  Yorum :