Olağanüstü Toplantı Duyurusu

Derneğimizin olağanüstü toplantısı 14.04.2024 günü saat 16.00’de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 2.... 

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine…  Devamı →

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

86.084 views

Avcı Eğitim Kursu Test Soruları, Avcılık Sınavı soruları

Kategori : Avcılık Mavzuatları, Genel - Etiketler :, - Tarih : 19 Ağustos 2012

Avcı Eğitim Kursu Test Soruları

Avcı Eğitim Kursu Test Soruları

Avcılık sertifikası eğitimi sonunda sınav düzenlenir.  Bu sınava hazırlanacak arkadaşlar için sınavda ne tür sorular çıkacağına dair bilgi araştıranlara güzel bir kaynak. Hiçbir yerde bulamazsınız….

AVCI EĞİTİM KURSU TEST SORULARI

 

 1- Avcılığın tarihi aşağıdakilerden hangisiyle beraber başlamıştır ?

a) Canlı hayatın başlamasıyla beraber

b) Karada canlı hayatın başlamasıyla beraber

c) İnsanlık tarihiyle eş zamanlı olarak

d) Ateşin keşfedilmesiyle beraber

 


2-
‘Hayvan hakları’ kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

a) Gezegenimizi hayvan dostlarımızla ortak paylaşmak zorundayız

b) Doğal yasalara müdahale ederken çok hassas ve titiz olmamız gerekir

c) Hayvanların yaşam hakkına saygılı olmamız gerekir

d) Birkaç hayvan türünün neslinin tükenmesinden insanlık ve doğa bir şey kaybetmez

 


3
– Kurt Lindner avcılığı ne olarak tarif etmiştir ?

a) Vahşilik                                              c) Akıllı kovalamaca

b) Kurnaz fırsatçılık                               d) Et toplayıcılığı

 


4
– Avcılığın özü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

a) İnsanın hayvanla karşı karşıya gelmesinde kuralları insanlar tarafından konulmuş bir sınır vardır

b) Belli bir sınırın aşılması halinde avcı-av ilişkisi salt yok etme eylemine dönüşür.

c) Silahların etkinliği arttıkça insanoğlu av hayvanlarının rakibi olarak kendine özgür iradesi ile sınırlamalar getirmiştir

d) Bir avcının avlanmaması halinde başka bir avcının o hayvanı avlayacak olması nedeniyle avlanmaya sınır getirmenin bir faydası yoktur.

 


5
– Balık yakalamak için derelere dinamit atan ya da elektrik veren bir kişinin bu davranışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

a) Toplu bir kıyım olacağı ve bazı türlerin sonunu getireceğı için akıl dışıdır

 b) Hakkından daha çok bir paya sahip olma arzusu taşıdığından ahlakla bağdaşmaz

 c)  İnsanın akıl üstünlüğü durması gereken noktada durmaz ve başıboş kalırsa avlanmak avcılık olmaktan çıkar

d) Balık avcılığında avlanma usulü, avlanma sayı ve mevsimi konusunda sınırlamalar getirmek gereksizdir.

 

6- Aşağıdakilerden hangisi genel anlamda avcılık kavramına aykırıdır ?

a) Avcılık birinin avlayan diğerinin avlanan olduğu, farklı türler arasındaki olgudur

b) Avcılık yalnız insanoğluna ait bir uğraş olmayıp zooloji dünyasının her kademesinde vardır

c) Madem avlanmaya gidiyoruz, ava kaçıp kurtulma şansı vermek avlanma amacımızla ters düşer
d) Bir eylemin adına avcılık diyebilmemiz için avlananın kaçıp kurtulma şansının var olması, kural olarak da kaçabilecek güçte olması lazımdır.

  7– Aşağıdakilerden hangisi avcılığın özüne aykırıdır ?

a) İnsanoğlu kendisine göre bir alt tür olan hayvanlara kaçma şansını bilerek vermelidir

b) Sahip olunan üstün yetenek ve olanakları sınırlayarak türlerin devamını sağlamak, avcılığın temel yaklaşımlarından biri olmalıdır.

c) Avcılığın bir spor olarak yapılması ve bu nitelikle anılması için avcı kendi özgür iradesiyle insana has olan üstünlüğünden vazgeçebilmelidir.

d) Kasaba gidip bir kilo et parası vermemize karşılık yarım kilo ete razı olmadığımıza göre av hayvanlarına karşıda tek taraflı bir pazarlık yapmanın bir anlamı yoktur.

 


8
– Carleton coon’a göre avcılığın basamaklarının doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir ?

a) 1-Sportmenlik                                         b) 1- Öğrenme

2-Öğrenme                                                   2- Sınırlara ulaşım

3-Sınırlara ulaşım                                         3- Trofe

4-Trofe                                                          4- Metot

5-Metot                                                         5- Sportmenlik

c) 1-Öğrenme                                              d) 1-Metot

2-Trofe                                                        2-Trofe

3-Metot                                                       3-Sportmenlik

4-Sportmenlik                                             4-Sınırlara ulaşım

5-Sınırlara ulaşım                                       5-Öğrenme

 


9-
Aşağıdakilerden hangisi avcılığın yazılı olmayan kurallarıyla uyumlu değildir ?

a) Avcı, öldürmek için avlanmaz, avlanmak için öldürür

b) Avcı ve avın karşı karşıya kaldığı, hiçbir yasa veya kuvvetin müdahale edemeyeceği anda, sadece avcının davranışlarının düzenlemeye olanak tanıyan pekişmiş değer yargıları vardır.

c) Avcı, yerde gördüğü bir uçara, yavru, dişi veya damızlık için en verimli yaşında bulunan bir erkek memeliye silah doğrultmuyorsa örf,adet veya töreler, yani avcılığın yazılı olmayan kuralları yürürlükte demektir.

d) Avcının elinde ne kadar gelişmiş silah olursa olsun, av hayvanlarının doğal savunma ve kurtulma mekanizmaları nedeniyle avcıya karşı bir eksikliğinin olduğu söylenemez.

 


10-
Etika sözcüğünü ilk defa ;

a) Aristotales kullanmıştır                                   c) Engels kullanmıştır

b) Gordon Childe kullanmıştır.                           d) Carleton Coon kullanmıştır

 

 

11- Aşağıdaki ifadelerden hangisi ekosistemi tanımlamaktadır ?

a) Hayvanların oluşturduğu topluluklardır

b) Bitkilerin oluşturduğu topluluklardır

c) Belirli bir mekanı kaplayan, içinde çeşitli canlı ve cansız varlıkları barındıran yaşam ortamlarıdır

d) Taş ve toprakların oluşturduğu yaşam ortamlarıdır

 

 

12-‘ Canlıların sığınma, saklanma, dinlenme, yuva yapma,çiftleşme ve beslenme ihtiyaçlarını gidermesine elverişli, sosyal ilişkilerini gerçekleştirmesine uygun ve yeterli büyüklükte alanlara’ ne denir ?

a) Orman          b) Habitat          c) Ekoloji           d) Ekosistem

 


13-
Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvanların hangi ortamlarda ve nasıl yaşadığını inceleyen bir bilim dalıdır ?

a) Zooloji                b) Botanik                c) Ekoloji            d) Genetik

 


14-
Belli bir türe ait ve aynı yerde yaşayan bireylerin meydana getirdiği gruba aşağıdakilerden hangi ad verilir ?

a) Tür                                             b) Popülasyon

c) Sürü                                           d) Ortaklık

 


15-
Türü en iyi tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Birbirine benzeyen bireylerdir

b) Aralarında hiçbir ilişki olmayan canlılardır

c) Aralarında üreme ilişkisi olan ve verimli döller verebilen bireylerin oluşturduğu topluluktur

d) Hiçbiri

 


16-
Aşağıdakilerden hangisi av hayatı yönetiminin araçlarından değildir ?

a) Yeni bir avlanma hakkı düzeni

b) Avcılara yelek dağıtma zorunluluğu

c) Avcı kuruluşlarına çerçeve ve tüzük

d) Avcılara eğitim zorunluluğu

 


17-
Aşağıdakilerden hangisi av hayatı yönetiminin amaçlarından değildir ?

a) Avcı ve av tüfeği sayısının arttırılması

b) Saha büyüklüğüne göre yaban hayvanı sayısının dengelenmesi

c) Bilinçsiz avlanmanın önlenmesi

d) Kırsal kalkınmaya destek sağlanması

 


18-
Aşağıdaki memeli hayvanların hangisinin avcılığı yapılmaz ?

a) Yaban domuzu       b) Kurt

c) Tilki                        d) Su samuru    e) Dağ keçisi

 


19-
Aşağıdaki memelilerden hangisinin Türkiye de doğada serbest popülasyonu bulunmaz ?

a) Kurt                       b) Domuz

c) Ceylan                   d) Dağ keçisi        e) Porsuk

 

20- Bir avcının doğada avlanırken aşağıdakilerden hangisini yapmasında bir sakınca yoktur ?

a) Yorulduğunda, üşüdüğünde mağaraya girip ateş yakmasında

b) Boş fişekleri ve sigara izmaritlerini etrafa atmasında

c) Av hayvanlarını avlanma limiti altındaki sayılarda avlamasında

d) Her türlü canlı hedefe rastgele ateş etmelerine

e) Ağaç gövdelerine, kuş yuvalarına hedef alıp eteş etmelerinde

 

 

21- Aşağıdaki memeli hayvanlardan hangisinin Türkiye de son yıllarda nesli tükendiği veya tükenmek üzere olduğu düşünülmektedir ?

a) Kaya sansarı           b) Alacasansar

c) Çakal                     d) Sırtlan              e) Kurt

 


22-
Memeli hayvanların avcılığının yapılacağı en uygun mevsim aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Kızışma aylarında           d) Kışın

b) İlkbaharda                       e) Yaz aylarında

c) Sonbaharda

 

23- Yaban domuzu, ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi en doğru ifadedir ?

a) Zararlıdır                              d) Ormanların en zararlı hayvanıdır

b) Faydalıdır                             e) Memeli hayvan değildir

c) Ekosistemin bir parçasıdır

 


24-
Kınalı kekliğin kışı daha ılıman bölgelerde geçirmek için yaptığı göçe ne denir ?

a) Tarama         b) Sökün       c) Kaçkın      d) Uçkun

 


25-
Kınalı keklik hangi aylarda çiftleşmeye başlar ?

a) Şubat- Mart                b) Kasım – Aralık

c) Temmuz – Ağustos     d) Eylül – Ekim

 

 

26- Kınalı keklik avı için ideal saçma numarası kaçtır ?

a) 3         b) 4       c) 10    d) 7

 


27-
Bıldırcın avında kullanılacak tüfeğin ideal çap ve namlu boyu nedir ?

a) 12 çap 60-65 cmnamlu

b) 20 çap 40-45 cmnamlu

c) 18 çap 70-75 cmnamlu

d) 20 çap 60-65 cmnamlu

 

28- Bıldırcın avında kullanılacak ideal saçma numarası kaçtır ?

a)4-5         b) 6-7       c) 10-11     d) 0-2

 

29– Saçma numarası büyüdükçe saçma iriliği artar ?

a) Doğru             b) Yanlış

 

30- Ülkemizde M.A.K kararları ile avlanılmasına izin verilen kaz türü aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Bozkaz                     b) Sakarca kazı

c) Tarla kazı                d) Küçük sakarca kazı

 


31-
Aşağıdaki ördek türlerinden hangisi yaz konuğudur ?

a) Yeşilbaş          b) Kılkuyruk         c) Fiyu     d) Çıkrıkçın

 


32-
Aşağıdakilerden hangisi M.A.K kararları ile yasaklanan avlanma şekilleridir ?

a) Motorlu tekne ile su kuşlarını ürkütmek

b) Suya girilerek çevirme avı yapmak

c) Su kuşlarının yuvalarını bozmak ve yumurta toplamak

d) Hepsi

 


33-
Aşağıdakilerden hangisi gündüz yırtıcı kuşu değildir ?

a) Kartal    b) Şahin     c) Kukumav    d) Atmaca

 


34- ‘Çap’
aşağıdaki tanımlardan hangisine uyar ?

a) Yivli silahlarda namlu içi genişliğidir

b) Yivsiz silahlarda fişek yatağı genişliğidir

c) Yivli silahlarda iki yiv arasındaki mesafedir

d) Yivsiz silahlarda namlu içi genişliğidir

 

35- Aşağıdaki fişek boyu ölçülerinden hangisi magnum olandır ?

a) 12        b) 65        c) 70       d) 76

 


36-
Aşağıdakilerden hangisi en ufak çaplı yivsiz av tüfeğidir ?

a) 16          b) 10      c) 28      d) 36

 


37-
Aşağıdaki şoklardan hangisi tek kurşun atmak için en elverişli olanıdır ?

a) Yarım şok                              b) Çeyrek şok

c) Tam şok                                 d) Silindir namlu ve 5 numara şok

 

38- Avını vuramayan avcı, suçu nerede bulmalıdır ?

a) Tüfeğin de         b) Fişeğin de        c) Avında

d) Bunların hepsin de                        e) Kendinde


39-
Bir avcının en çok önem vermesi gereken konu nedir ?

a) Silahı

b) Avda ve avlak dışında güvenlik önlemleri

c) Kuduz aşısı
d) Kıyafet

40- Bir silah ele alındığında, ilk olarak nasıl bir davranış sergilenmelidir ?

a) İçine bakılmalıdır

b) Silah boş bir alana, tercihen havaya doğru çevrilmelidir

c) Tetik çekilmelidir.

d) Yana çevrilmelidir

 


41-
Tüfek omuzlanıp atışa hazırlanırken en çok neye dikkat edilmelidir ?

a) Köpeğin havlamasına                           b) Hedefin nerede ve ne olduğuna

c) Hedefin arkasına                                  d ) Silahın rengine

 

 

42-Bir aracı ava hazırlamanın ilk adımı nedir ?

a) Bir bidon benzin almak

b) Takoz bulundurmak

c) Zincir takmak

d) Aracın bakımının düzeyli yapıldığından emin olmak

 


43-
Köpeğin araç içinde bulunması gereken en emniyetli yeri neresidir ?

a) Şoför mahalli

b) Arka koltuk

c) Sağ ön koltuk

d) Bagaj ya da arkada özel yapılmış bir kutu

 

 

44-Fişek nasıl seçilir ?

a) Kiloyla                        b) Kalibreye göre

c) Avın türüne göre        d) Rengine göre

 

 

45-SOS işareti ne demektir ?

a) Yiyeceğim bitti

b) Suyum bitti

c) Arabam bozuldu

d) Hayati tehlike var

 

 

46-Av köpeği yavruları eğitilirken eğitime aşağıdaki hayvanların hangisi ile başlamak yanlıştır ?

a) Karga

b) Saksağan

c) Bıldırcın

d) Güvercin

 

 

47-Köpek eğitim oltası aşağıdakilerden hangisine yaramaz ?

a) Köpeğe ferma eğitimi yaptırmaya

b) Köpeğin av yakalama hırsını uyarmaya

c) Yavruya kondisyon kazandırmaya

d) Sopası ile yavruyu terbiye etmeye

 


48-
En tehlikeli kanama şekli aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Toplardamar kanamaları

b) Atardamar kanamaları

c) Kılcaldamar kanamaları

d) Kapiller damar kanamaları
49- Kalp masajı nereye uygulanır ?

a) Karın bölgesine

b) Sırt bölgesine

c) İman tahtasının alt ucuna

d) Kol ve bacaklara


50-
Hayvan ısırıklarından sonra yapılması gerekli olan işlem hangisidir ?

a) Isırık yerini su ve sabunla yıkamak

b) Yara üzerine antibiyotikli merhem sürmek

c) Kuduz ve tetanoz aşısı yaptırmak

d) Hepsi

Yorumlar (5)
 • 07 Kasım 2012 tarihinde CELAL SARSILMAZ tarafından

  Dogru cevapları alabilir miyim.
  teşekkürler.

 • 08 Kasım 2012 tarihinde c.kamil gündoğdu tarafından

  sayın bay,kitabını okumadan kursa girmeden test sorularını cevapladım ama yukardaki soruların cevaplarını mail atarsanız memnun olurum,kursa girmeden 45 yıllk bilgimi test etmiş olacağım,hayırlı günler.

 • 12 Kasım 2012 tarihinde c.kamil gündoğdu tarafından

  sayın baylar,soruların cevaplarını hala alamadım,ilgilenirseniz memnun olurum.

 • 14 Kasım 2012 tarihinde tutkun çineli tarafından

  ben soruların 1 2 tane hariç hepsini cevapladım 🙂

 • 06 Aralık 2012 tarihinde ahmet tarafından

  soruların cevaplarını verirseniz sevinirim

 • Yorum Yaz
  Ad Soyad :
  E-mail :
  Yorum :