Olağanüstü Toplantı Duyurusu

Derneğimizin olağanüstü toplantısı 14.04.2024 günü saat 16.00’de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 2.... 

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine…  Devamı →

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

6.559 views

AV KORUMA MEMURLARINA İKRAMİYE Mİ VERİLECEK ?

Kategori : Araçlar, Av Kazalarında İlk Yardım, Av Köpekleri, Av Turizmi Mevzuatları, Avcılığın Basamakları, Avcılık Mavzuatları, Balık Avı, Bunları Unutmayalım, Dökümanlar, Formlar, Genel, Kulüp Haberleri, Ruhsat İşlemleri, Sağlık, Tarsus Ava Yasak Sahalar (2012-2013), Tarsus Haberleri, Tüfek Bilgisi - Etiketler : - Tarih : 02 Mayıs 2012

AV KORUMA MEMURLARINA İKRAMİYE Mİ VERİLECEK

 

Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşen ve Bakanlık ile Orman Genel Müdürlüğünce satılan, kabahatim konusunu oluşturan araç, gereç ve vasıtaların kabahatin işlenmesiyle elde edilen cansız av hayvanları ve avlanan hayvanlardan elde edilen ürünlerin satış bedelleri ile av ve yaban hayvanlarının hükmedilen tazminat bedellerinin satış masrafları düşüldükten sonra kalanın %20’sinin muhbirlere %30’unun el koyanlara olmak üzere toplam %50’si Döner Sermaye İşletmesin ilgili hesaplarından ikramiye olarak ödenecek.

 

Genel kolluklara ve av yasaklarının takibi ile yükümlü olanlara muhbir ikramiyesi ödenmez. İkramiyeye ancak yakalama ve el koyma eylemine bizzat ve fiilen katılan 20. maddede sayılan genel kolluk ile av yasaklarının takibi ile görevli olanlar hak kazanır.

 

Bu madde gereğince el koyanlara verilecek ikramiyenin tutarı (30.000) gösterge rakamının, satışın gerçekleştiği tarihte veya tazminat bedellerinin Döner Sermaye işletmesine gelir kaydedildiği tarihteki memur aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.

 

Bir yılda ödenecek ikramiye (120.000) gösterge rakamını memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.

10 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 2012 yılı memur aylık katsayısı esas alınırsa,

 

Verilen İkramiye:

 

El koyanlar için: 30.000 X 0,06 = 1800 TL

Bir yılda ödenecek miktar ise, En fazla 7200 TL olabilir.

 

Kanunun 28. maddesine eklenen bu fıkra ile; “Yaban hayatının özellikle koruma altında olan, geyik, karaca, dağ keçisi, ayı gibi, yaban hayvanlarının yasa dışı avının önlenmesi için muhbir mekanizmasının çalıştırılması gerektiği düşünülerek düzenlemeye gidilmesi gerekli görülmüştür. Diğer taraftan kanunda mülkiyeti kamuya geçirilecek ve satış bedellerinden ikramiye verilecek eşyalar, ses ve manyetik dalga yayan cihazlar, tuzak ve kapanlar ile benzeri araç ve gereçlerdir. Bunlar, 4915 sayılı kanunun, 6.maddesinde sayılmıştır. Ülkemizde yasadışı ençok avlanılan hayvanlar kanatlılardır. Bunların Çevre Orman bakanlığınca belirlenen ve mahkemelerce hükmedilen tazminat bedelleri ise, 100 TL ile 600 TL arasında olup, koruma altında olan ve nesli tehlikede olan kanatlıların tazminat bedelleri, türlere göre 2000 TL ile 6000 TL arasında değişmektedir. Koruma altındaki memelilerin tazminat bedelleri 4000 TL ile 18000 TL arasındadır. Çok cüzi olan bu miktarların ikramiye olarak verilmesi, Bakanlığın Döner Sermaye İşletmesinin gelirlerinde düşüş yaratmayacağı gibi, bu düzenleme ile yaban hayatı kaynaklarının çoğaltılması ülke ekonomisine dolaylı birçok katkı sağlayacaktır. Böylece ekonomik denge ve biyolojik çeşitlilik korunmuş olacaktır.”

Sonuç olarak Kaçak avcı takibinde bulunan genel kolluk kuvvetlerin ve yasadışı avcılığın takibi ile görevli olanlara moral ve isteklendirme sağlayacağı düşünülmektedir.

Tufan DOKUCU

Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı

 

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :