Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine… (adsbygoogle = window.adsbygoogle... 

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı duyurusu…  Derneğimizin olağan genel kurulu 24.07.2021 günü... 

3.805 views

ANIZ YANGINLARI

Kategori : Genel - Etiketler : - Tarih : 29 Haziran 2012

Birim alandan daha yüksek ürün almak üzere, tarımda makineleşmenin artması ve yeni ekili alanların geliştirilmesi suretiyle tarımsal faaliyetlerin hızlandığı bilinmektedir. Tarımsal gelişmeler ve makineleşme ile birlikte yaygınlaşan anız yakma işleminin yasaklanmasına rağmen bazı yerlerde sürdürüldüğü görülmektedir.

Özellikle son yıllarda anız yakma yurdumuzun birçok yerinde yaygınlaşmıştır. Çiftçilerimiz tarafından bazı yararlar umularak özellikle toprak işlemeyi kolaylaştırma böcek ve diğer zararlıları yok edip bitki hastalıklarını önleme, toprak verimini artırma gerekçeleri ile hasat sonunda tarlada kalan ürün artıklarının, yani anızların yakıldığı bilinmektedir. Oysa toprağın en önemli kısmını bitki artıklarının çürümesi sonucu meydana gelen organik maddeler teşkil etmektedir.

            Yakılan anızla birlikte çıkan duman hava kirliliğini artırmakta, atmosferdeki karbondioksit oranını yükseltmekte ve yol kenarında yakılan anızlar da karayollarında görüş mesafesini kısaltarak ölümle biten trafik kazalarına sebep olmaktadır. Ormanlara yakın tarım alanlarında yakılan anız ateşi, rüzgârın etkisi ile ormanlık alanlara ulaşarak yangınlara sebep olabilmektedir. Anız yakma, komşu tarlalardaki henüz hasat edilmemiş ürünlere, meyve ve bahçelere zarar vermektedir. Anız Yangınları; ürünün biçilmesi sırasında yere düşen ürün tanelerini yakmakta dolayısı ile bu ekosistemde yer alan hayvanların bu besinlerden mahrum kalmalarına yol açmakta, yakılan anız ateşi sonucu ahşap telefon direkleri de yanmaktadır. Ülkemiz için maddi ve manevi kayıplara neden olan anız yakma, kaybolan doğal kaynaklarla birlikte peyzaj yönünden de kötü görüntü sergilemekte ve telafisi mümkün olmayacak zararlar vermektedir.

            Hasat sonrası tarla yüzeyinde kalan materyaller, toprağı tavında tutmakta ve bilhassa meyilli arazilerde su ve rüzgâr erozyonuna engel olmaktadır. Ayrıca anız yakmalar, evcil hayvanların beslenmesinde kullanılan alanları tahrip etmekte, bu nedenle de meraların daha yoğun kullanımına yol açmaktadır. Yaban hayatın bir parçası olan yırtıcıların, beslendiği canlı türlerinde anız yakmalar ile besin bulamaması sonucu bir azalma olmakta ve bunun bir sonucu olarak yırtıcı sayısı da azalmaktadır.

            Bu kapsamda anız yakma, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu ile yasaklanmıştır. Bakanlığımız taşra teşkilatı olan Çevre ve Orman İl Müdürlükleri bu Genelge ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, illerdeki yasaklama kararına göre geliştirecekleri tedbirlerle ilgili çalışmaları, Mayıs-Ekim ayları itibarıyla aylık uygulama raporları halinde Bakanlığımıza göndereceklerdir.

            Önemli bir çevre sorunu olan anız yakmanın önlenmesi, eğitim ve yanlış alışkanlıkların değiştirilmesinin yanı sıra gerekli tedbirlerin alınması ile de mümkün olabilecektir. Bu yönde hassas bölgelerde gerektiğinde havadan ve karadan denetim yapılması, yakmalara anında müdahale edilmesi ve sebep olan şahısların tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca ormanlık alanlar, zeytinlikler ile anız arasındaki boşluklar toprak açığa çıkacak şekilde greyder veya pullukla 4-5 (1,5-2 metre) sıra sürülerek ayrılmalıdır. Muhtarlıklar tarafından köy ilan tahtaları ve hoparlör gibi ilan araçları ile anız yakılmaması konusunda vatandaşlar bilgilendirilecektir.

 

 

2872 sayılı Çevre Kanununun Ek-1 inci maddesinin (c) bendinde; “Anız yakılması, çayır ve meraların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır.” denilmekte ve aynı Kanunun 20 nci maddesinin (l) bendi gereğince “anız yakanlara her dekar için 20 YTL idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza 5 kat arttırılır.”  hükmü yer almaktadır.

            Sulak alanlara bitişik yerin tespitinde 17/5/2005 tarihli ve 25828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nde yer alan  “Tampon Bölge” tanımı esas alınacaktır. Tampon bölge bu Yönetmelikte “…sulak alan ekosistemini korumak maksadı ile ayrılan ve su toplama havza sınırını geçmemek ve sınırları varsa ekolojik etkilenme bölgesinden yoksa sulak alan bölgesinden itibaren 2500 m. den az olmamak üzere ayrılan bölge” şeklinde tanımlanmış olup, fiilin işlendiği yer kapsamında tanım dikkate alınarak yaptırım uygulanacaktır.

            Meskun mahale bitişik yerin tespitinde ise Telekomünikasyon Kurumunca 21/6/2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “10 Khz-60 Ghz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik’de Geçen Meskun Mahal ile İlgili Tebliğ’in Değiştirilmesine Dair Tebliğ” de geçen meskun mahal tanımı esas alınarak yaptırımlar uygulanacaktır. Bu Tebliğde meskûn mahal “il, ilçe, kasaba, köy, mezra gibi, insanların sürekli veya geçici olarak bulundukları; yol, su, elektrik, ulaşım, çöp toplama, kanalizasyon, aydınlatma gibi kamu hizmetlerinden istifade ettikleri toplu yaşam alanlarını ve bu alanların bitiminden itibaren 500 m. uzaklıktaki mesafe” şeklinde tanımlanmaktadır.

            Ormana bitişik yerin tespitinde ise 6831 sayılı Orman Kanununun 76 ncı maddesindeki orman alanına dört kilometre ve daha yakın mesafenin dikkate alınması gerekmektedir. Ancak ikinci ürün ekilen yörelerde valiliklerce hazırlanan eylem planı çerçevesinde ve valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilmesi halinde bu fiil için yaptırım uygulanmayacaktır.

            Buna göre anız yakma fiilinin ormana bitişik alanlarda işlenmesi halinde 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesi uyarınca cezalandırmak üzere cumhuriyet başsavcılarına suç duyurusunda bulunulması, yapılan yargılama sonucunda faile suçtan dolayı yaptırım uygulanmaması halinde ise 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (l) bendi gereğince idari para cezası uygulaması yapılır.

            Cezaların uygulanması konusunda illerdeki ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak, konu ile ilgili halkın bilgilendirilip çevre ve orman tahribine yol açan anız yakma olaylarının önlenmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilerek tedbirlerin alınması ve titizlikle uygulanması sağlanacaktır.

            Anız ve Yol Kenarları İle Meralarda Anız Yakılmaması Hakkındaki önceki Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

 

Kulübümüzden Resimler

28 tekne gezisi tek kurşun atış yarışması muhat-baraj-kano.jpg (5) genel av resimleri.jpg (6) tarsus-avcilar-kulubu-2012-kano.jpg (86) tarsus-resimleri-2 (11) tarsus-resimleri-2 (46)

Yürürlükteki Avcılık Kanunları

Hayvanları Koruma Kanunu
Kanun No: 5199 Kabul Tarihi : 24 HAZİRAN 2004 Yayını : 01 TEMMUZ 2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazete 

Kara Avcılığı Kanunu
Kanun No: 4915 Kabul Tarihi : 01 TEMMUZ 2003 Yayını : 11 TEMMUZ 2003 tarih ve 25165 sayılı Resmi Gazete 

Orman Kanunu
Kanun No: 6831 Kabul Tarihi : 31 AĞUSTOST 1956 Yayını : 08 EYLÜL 1956 tarih ve 9402 sayılı Resmi Gazete 

Köy Kanunu
Kanun No: 442 Kabul Tarihi : 18 MART 1924 Yayını : 07 NİSAN 1924 tarih ve 68 sayılı Resmi Gazete 

Su Ürünleri Kanunu
Kanun No: 1380 Kabul Tarihi : 22 MART 1971 Yayını : 4 NİSAN 1971 tarih ve 13799 sayılı Resmi Gazete 

Harçlar Kanunu
Kanun No: 492 Kabul Tarihi : 02 TEMMUZ 1964 Yayını : 17 TEMMUZ 1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete 

Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun
Kanun No: 2521 Kabul Tarihi : 11 EYLÜL 1981 Yayını : 15 EYLÜL 1981 tarih ve 17459 sayılı Resmi Gazete 

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
Kanun No: 2559 Kabul Tarihi : 04 TEMMUZ 1934 Yayını : 14 TEMMUZ 1934 tarih ve 2751 sayılı Resmi Gazete 

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
Kanun No: 2565 Kabul Tarihi : 18 ARALIK 1981 Yayını : 22 ARALIK 1981 tarih ve 17552 sayılı Resmi Gazete 

Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu
Kanun No: 2803 Kabul Tarihi : 10 MART 1983 Yayını : 12 MART 1983 tarih ve 17985 sayılı Resmi Gazete 

Çevre Kanunu
Kanun No: 2872 Kabul Tarihi : 09 AĞUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

Milli Parklar Kanunu
Kanun No: 2873 Kabul Tarihi : 9 AGUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
Kanun No: 3285 Kabul Tarihi : 08 MAYIS 1986 Yayını : 16 MAYIS 1986 tarih ve 19109 sayılı Resmi Gazete 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun
Kanun No: 3984 Kabul Tarihi : 13 NİSAN 1994 Yayını : 20 NİSAN 1994 tarih ve 21911 sayılı Resmi Gazete 

Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun
Kanun No: 4856 Kabul Tarihi : 01 MAYIS 2003 Yayını : 08 MAYIS 2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete 

Yabancıların Türkiye'de İkamet Ve Seyahatleri Hakkında Kanun
Kanun No: 5683 Kabul Tarihi : 15 TEMMUZ 1950 Yayını : 24 TEMMUZ 1950 tarih ve 7564 sayılı Resmi Gazete 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
Kanun No: 6136 Kabul Tarihi : 10 TEMMUZ 1953 Yayını : 15 TEMMUZ 1953 tarih ve 8458 sayılı Resmi Gazete 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Kanun No: 6183 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1953 Yayını : 28 TEMMUZ 1953 tarih ve 8469 sayılı Resmi Gazete 

Zirai Karantina Kanunu
Kanun No: 6968 Kabul Tarihi : 15 MAYIS 1957 Yayını : 24 MAYIS 1957 tarih ve 9615 sayılı Resmi Gazete 

Tebligat Kanunu
Kanun No: 7201 Kabul Tarihi : 11 ŞUBAT 1959 Yayını : 19 ŞUBAT 1959 tarih ve 10139 sayılı Resmi Gazete 

Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu
Kanun No: 2863 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1983 Yayını : 23 TEMMUZ 1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete 

İmar Kanunu
Kanun No: 3194 Kabul Tarihi : 3 MAYIS 1985 Yayını : 9 MAYIS 1985 tarih ve 18749 sayılı Resmi Gazete 

Kıyı Kanunu
Kanun No: 3621 Kabul Tarihi : 4 NISAN 1990 Yayını : 17 NİSAN 1990 tarih ve 20494 sayılı Resmi Gazete 

Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu
Kanun No: 4122 Kabul Tarihi : 23 TEMMUZ 1995 Yayını : 26 TEMMUZ 1995 tarih ve 22355 sayılı Resmi Gazete 

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
Kanun No: 3234 Kabul Tarihi : 31 EKİM 1985 Yayını : 08 KASIM 1985 tarih ve 18922 sayılı Resmi Gazete 

Vergi Usul Kanunu
Kanun No: 213 Kabul Tarihi : 04 OCAK 1961 Yayını : 10 OCAK 1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete

Tarsus Çatalburun Av Köpekleri