Olağanüstü Toplantı Duyurusu

Derneğimizin olağanüstü toplantısı 14.04.2024 günü saat 16.00’de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 2.... 

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine…  Devamı →

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

5.495 views

2012-1013 Tazminat Bedelleri Belirlendi…

Kategori : Avcılık Mavzuatları, Genel - Etiketler :, , - Tarih : 26 Haziran 2012

4915 sayılı Kara avcılığı kanununun 28 inci maddesinin beşinci fıkrası; “…bu madde hükümlerine göre mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmiş olsa bile, yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme sebebiyle hükmolunacak tazminat av hayvanı türlerine göre Bakanlıkça tespit edilen değerler üzerinden hesaplanır.Hükmolunan tazminat,döner sermaye işletmesine gelir kaydedilir”, hükmünü içermektedir.
4915 sayılı kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde;

2012-2013 av sezonunda Bakanlık ve MAK tarafından koruma altına alınan türler ile Merkez av komisyonunca belli edilen sürelerde avlanmasına izin verilen türlerin Kara Avcılığı Kanunu hükümlerine aykırı olarak avlanmaları halinde,kabahatlilerden talep edilecek tazminat bedellerini; Yaban hayvanlarının avlanma bedeli, et değeri,söz konusu hayvanın bir adedinin üretimi ve doğaya yerleştirilmesi için yapılan masraf,üreme yeteneğinin kaybolmasıyla veya avlanan yaban hayvanının doğadan eksilmesiyle yaşama ortamında meydana gelecek tahribat,yaban hayvanlarının tarım Zaralıları ile mücadeledeki faydalı fonksiyonları ve bu maksatla istikbaldeki değer kaybı ile ekolojik dengedeki bozulma dikkate alınarak yaban hayvanlarının tazminat bedelleri 2012-2013 av dönemi merkez av komisyonu kararının resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere;

Aşağıdaki tabloda belirtilen miktarların esas alınması; belirlenen tazminat bedellerinin ikinci bir karara kadar geçerli kalması hususlarını;

A- BAKANLIK VE MERKEZ AV KOMİSYONUNCA KORUMA ALTINA ALINAN
AV VE YABAN HAYVANLARI

MEMELİLER VE SÜRÜNGENLER (EK LİSTE-1 VE II’ DE BELİRTİLEN TÜRLERDEN)

TAZMİNAT BEDELİ
1 Adet İçin (TL.)

*Pars  (Leopar)

50.000,00

*Sırtlan

13.000,00

*Akdeniz foku

8.000,00

*Hatay dağ ceylanı

7.500,00

*Vaşak ,Karakulak

6.000,00

Ala geyik

25.000,00

Yaban koyunu,anadolu yaban koyunu

60.000,00

 Kızıl geyik.Yaban keçisi,

12.000,00

 Ceylan (ahu)

6.500,00

Su samuru, yaban kedisi, sazlık kedisi.

3.200,00

Kurt, alaca sansar

.1000,00

Porsuk, gelincik, kokarca, kakım, Sincapgiller familyasındaki bütün türler

300,00

Korunan memeli ve sürüngenlerden yukarıda belirtilmeyen diğer türler

300,00

Kuyruksüren

150,00

KUŞLAR (EK LİSTE-1 VE II’ DE BELİRTİLEN TÜRLERDEN)

TAZMİNAT BEDELİ
1 Adet İçin (TL.)

Atmacagiller ve doğangiller familyasındaki bütün türler

7.500,00

Tepeli pelikan, mezgeldek, yakalı toy

4.500,00

Dik kuyruk,pasbaş patka,yaz ördeği,Sibirya kazı,bıldırcın kılavuzu

1.000.00

Kelaynak,ince gagalı kervan çulluğu

5.000,00

Orman horozu,huş tavuğu,Turnagiller,Ur keklik

3.000,00

Ak pelikan,filamingo,kuğular,leylekgiller familyasındaki  diğer türler.

2.000,00

Küçük su çulluğu,kızkuşu,Balıkçılgiller familyasındaki bütün türler,ördekğiller familyasındaki korunan diğer türler.

450,00

Sülün , Turaç , Çilkeklik

600.00

Küçük karabatak , küçük sakarca

800,00

Kargağiller

100,00

Korunan kuşlardan yukarıda belirtilmeyen diğer türler

400,00

B- MERKEZ AV KOMİSYONUNCA BELLİ EDİLEN SÜREDE AVLANMASINA İZİN VERİLEN AV VE YABAN HAYVANLARI
MEMELİLER ( EK LİSTE-III’DE BELİRTİLEN TÜRLERDEN ) TAZMİNAT BEDELİ
1 Adet İçin (TL.)
Tilki, ağaçsansarı, kayasansarı Yabani tavşan, ada tavşanı

500,00

Yaban domuzu

300,00

Çakal

200,00

KUŞLAR ( EK LİSTE-III’DE BELİRTİLEN TÜRLERDEN ) TAZMİNAT BEDELİ
1 Adet İçin (TL.)
Sakarca kazı ve yaban ördekleri

400,00

Kınalıkeklik, kumkekliği, kayakekliği,karatavuk, tahtalı, üveyik,çulluk,su çulluğu.

350,00

Kargagiller

50,00

Ala karga ,serçe

150,00

Sakarmeke, bıldırcın, kaya güvercini

300,00

Canlı Mühre olarak kullanılan yaban ördekleri ve kazları, keklikler

500,00

 

Atmacagiller ve doğanğiller familyasındaki bütün türlerin yumurtalarını yasadışı toplayanlara yukarıda belirtilen tazminat bedellerinin aynısı,Bakanlık MAK ca korunan türler ile avına izin verilen türlerde yukarıda belirtilen tazminat bedelinin %50 si uygulanır.

     Av ve yaban hayvanlarının trofe tahnitlerinin ele geçirildiği kabahatlilere de yukarıda belirtilen tazminat bedellerinin aynısı uygulanır..

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :