Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine… (adsbygoogle = window.adsbygoogle... 

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı duyurusu…  Derneğimizin olağan genel kurulu 24.07.2021 günü... 

14.775 views

Yivsiz Tüfeklerde Namlu

Kategori : Genel, Tüfek Bilgisi - Etiketler :, , , , , - Tarih : 04 Ekim 2011

Yivsiz Tüfeklerde Namlu

Yivsiz Tüfeklerde Namlu

Namlu, ateşli silahların mermi çekirdeğini veya saçmaları hedefe yöneltmeye yarayan en önemli parçalarından biridir. Pek çok yivsiz av tüfeğinde namlu içinin fiziksel yapısı basit olarak şöyle anlatılabilir:
Bir uçtan paralel başlayıp uzanan fişek yatağı, gitikçe daralarak namlu iç çapı kadar küçülür. Namlu içi, namlunun sonuna doğru daralarak son 10 cm içinde şok kısmını oluşturur.

Fişek yatağı, dolu fişeğin ateşlenmek amacı ile yerleştirildiği bir çeşit yuvadır. Dolayısıyla bu kısmın patlama neticesinde ortaya çıkan enerjiyi absorbe etmek için belirli bir et kalınlığına sahip olması gerekir. Avcıların bu konu ile ilgili olarak dikkat etmeleri gereken en önemli nokta, kullanılacak fişeğin namlu üstünde mm cinsinden yazılı olan uzunluğunun fişek yatağı boyuna uygun olması gerektiğidir. Av tüfeklerinde en yaygın yatak uzunlukları 65,70,76 milimetre olanıdır. Uygun olmayan bir seçimle örneğin; 65 milimetrelik bir yatağa 70 milimetrelik bir fişek yerleştirdiğinizde silah ateşlenecek olursa, kovanın ağzı yeteri tam olarak açılmayacak ve saçma ile tapanın burada sıkışmasına sebep olacaktır. Bu sıkışma namlunun yarılarak patlamasına, ve kullanıcısı ya da yakındaki kişilerin yaralanmasına kadar, istenilmeyen sonuçlara sebep olabilir. Fişek boyunun fişek yatağından kısa olması halinde ise güvenlik açısından hiçbir sorun oluşmaz. Ancak performans açısından bazı balistik sorunlar doğması kaçınılmazdır. Bilindiği gibi tapalar barut ile saçma arasında ayırıcı bir bölme görevi üstlenirler. Bundaki ana amaç barut gazının aradan kaçmasını engelleyerek güç kaybını ve barutun saçmalara yapacağı olumsuz etkiyi önlemektir. Fişeğin yataktan kısa olması halinde, açılan kovan ağzı namlu ağzından geride kalacak dolayısı ile tapa namlu içine girmeden önce çapı daha geniş bir boşluktan geçecektir. Tapanın bu boşluğu tam anlamı ile doldurmaması halinde ise barut gazının bir kısmı bura¬dan kaçacak ve saçmaların hızında bir azalma oluşacaktır.

Silahlarda fişek yataklarının iç çapı, fişeğin dış çapına eşit olarak yapılırken, namlunun iç çapı da fişeğin iç çapı ile aynı ölçüde olmalıdır. Çünkü; patlama esnasında açılan fişek doğrudan namlu ağzına açıldığı için bu eşitlik gerek-lilikden öte hemen hemen şarttır. Dolayısı ile fişek yatağı ile namlu iç kısmı arasında küçük bir çap farkı oluşur. Bu çap farkı tatlı bir meyille birbirine bağlanır. Ingilizcede “Forcing Cone” olarak ifade edilen bu bölümü Türkçeye sıkıştırma konisi olarak çevirmek mümkündür. Bu bölümün amacı, kovandan çıkan saçma¬ların namluya geçişini sağlamaktır ki ne kadar uzun ve düz olursa silahın tepme ve saçmaların deformasyona uğrama şansı o kadar az olur.

Saçmalar ne kadar yuvarlak ise, hedefteki yoğunlukları da o kadar fazla olacaktır. Ancak fişek yatağı ve namlu içini birbirine bağlayan bu kısmın uzunluğu, silahın çapma ve imalatçısına göre değişiklikler gösterir.
Konik olan bu bölümden sonra namlunun iç kısmı ağızda daralmaya başladığı (şokun başladığı noktaya kadar) düz gider. Sıradan bir 12 çaplı av tüfeğinin namlusu 0.730 Inch çapındadır. Buna karşılık arazi için veya sportif amaçlı yapılmış en ideal 12 çaplı namlu 0,735 ile 0,740 inç arasında değişir. Namlunun geniş olması, grupmanı olumlu yönde etkilerken tepmeyi de azalttığı eskiden beri bilinen bir gerçektir. Bu sebeple günümüzde pekçok üretici firma 12 çap için namlu iç çapını 0,740 inç’e çıkarmıştır.

Namlu çaplarının değişikliği gibi boylarının uzunlukları konusu da birbirinden farklılıklar gösterir. Pek çok avcı, namlu boyu uzadıkça menzilin de artacağını düşünür. Avcılar arasında yaygın olan bu kanının doğru olmadığı bilim¬sel olarak kanıtlanmıştır. Günümüzün modern dumansız barutları ile imal edilmiş dolular namlu ağzındaki maksimum hızlarına 50 cm ile 56 cm arasındaki uzunluklarda ulaşırlar. Bunun tersine eğer namlu çok uzun ise, sürtünmeden dolayı saçma veya mermi hızından kaybeder. 63 cm veya 66 cm namlunun aynı uzaklıktaki avı vurma şansı ne ise 81 cm namlununki de odur. Ancak kısa namlulu silahlan hedefe yöneltmek her zaman için daha hızlı ve kolay olmuştur.

Bazı namlular ağız kısımlarında şok ile son bulurken bazıları şoksuz olarak imal edilirler. Bunlar saçma yerine daha çok tek kurşun atmak için üretilmiş silindir (Slug) namlulardır. Bunlar tüfeğin marka ve tipine göre 50 cm – 60 cm arasında değişir. Avcıların yivsiz silahlarla da büyük av yapabilme isteklerinin sonucu “paradox” adı verilen çifteler doğmuştur. Gerçekte bu silahlar şoklu olan uç kısmında yiv açılmış namlulardan oluşuyordu. Afrika ve Asya’da yaygın olarak kullanılmış olan bu silahlar genellikle 8 ve 10 çaplarda imal edilmişlerdi. Daha sonralan 12 çapta da imal edilerek bir süre kullanımda kaldılar. Ne var ki uzun bir süre av silahlannda görülmeyen bu sistem son yıllarda bazı tüfeklerde tekrar kullanılmaya başlanmıştır.

Günümüz silahlannın pek çoğunda, namlu üzerinde, nişan almaya yarayan bir bant vardır. Bunlann bir kısmı hafif ve çabuk soğuyabilen metalden olup namlu boyunca veya iki namlu arasında boydan boya uzanır. Diğer bir bant türü ise, namluya ayaklar ile tutturulmuş ince bir metal şeritten oluşur. Bundaki amaç, ısınmadan doğan dalgalanmalann nişan hattını bozmasını havalandırma yolu ile engellemektir. Yivsiz av tüfeklerinde genel olarak tek arpacık bulunur. Bunlar görünüm kolaylığı sağlamak için çoğu zaman pirinçten yapılır. Kurşun atmak amacı ile yapılmış namlularda ise daha isabetli atış yapabilmek için yivli silahların nişan alma düzeneğinde bulunan gez, bu silahlann namlularına da ilave edilirken arpacık ta prinçten daha sert bir metalden yapılır.

Namlu içi temizliği, onun ömrünün süresini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Eski dönemlerde paslanma, barut ve kapsülün kimyasal artıkları sonucu namlu içinde karıncalanma tabir edilen oluşumlar meydana gelirdi. Daha sonralan namlu içinin krom kaplanması hem paslanmayı önleme hem de sertlik sağlamak açısından çokça uygulanan bir yöntem oldu. Ayrıca 1950’lerden sonra korozyon yapmayan özellikte kapsüller üretilmesine rağmen temizlik, hâlâ üzerinde titizlikle durulması gereken bir konudur.

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

 

Kulübümüzden Resimler

28 tekne gezisi tek kurşun atış yarışması muhat-baraj-kano.jpg (5) genel av resimleri.jpg (6) tarsus-avcilar-kulubu-2012-kano.jpg (86) tarsus-resimleri-2 (11) tarsus-resimleri-2 (46)

Yürürlükteki Avcılık Kanunları

Hayvanları Koruma Kanunu
Kanun No: 5199 Kabul Tarihi : 24 HAZİRAN 2004 Yayını : 01 TEMMUZ 2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazete 

Kara Avcılığı Kanunu
Kanun No: 4915 Kabul Tarihi : 01 TEMMUZ 2003 Yayını : 11 TEMMUZ 2003 tarih ve 25165 sayılı Resmi Gazete 

Orman Kanunu
Kanun No: 6831 Kabul Tarihi : 31 AĞUSTOST 1956 Yayını : 08 EYLÜL 1956 tarih ve 9402 sayılı Resmi Gazete 

Köy Kanunu
Kanun No: 442 Kabul Tarihi : 18 MART 1924 Yayını : 07 NİSAN 1924 tarih ve 68 sayılı Resmi Gazete 

Su Ürünleri Kanunu
Kanun No: 1380 Kabul Tarihi : 22 MART 1971 Yayını : 4 NİSAN 1971 tarih ve 13799 sayılı Resmi Gazete 

Harçlar Kanunu
Kanun No: 492 Kabul Tarihi : 02 TEMMUZ 1964 Yayını : 17 TEMMUZ 1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete 

Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun
Kanun No: 2521 Kabul Tarihi : 11 EYLÜL 1981 Yayını : 15 EYLÜL 1981 tarih ve 17459 sayılı Resmi Gazete 

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
Kanun No: 2559 Kabul Tarihi : 04 TEMMUZ 1934 Yayını : 14 TEMMUZ 1934 tarih ve 2751 sayılı Resmi Gazete 

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
Kanun No: 2565 Kabul Tarihi : 18 ARALIK 1981 Yayını : 22 ARALIK 1981 tarih ve 17552 sayılı Resmi Gazete 

Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu
Kanun No: 2803 Kabul Tarihi : 10 MART 1983 Yayını : 12 MART 1983 tarih ve 17985 sayılı Resmi Gazete 

Çevre Kanunu
Kanun No: 2872 Kabul Tarihi : 09 AĞUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

Milli Parklar Kanunu
Kanun No: 2873 Kabul Tarihi : 9 AGUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
Kanun No: 3285 Kabul Tarihi : 08 MAYIS 1986 Yayını : 16 MAYIS 1986 tarih ve 19109 sayılı Resmi Gazete 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun
Kanun No: 3984 Kabul Tarihi : 13 NİSAN 1994 Yayını : 20 NİSAN 1994 tarih ve 21911 sayılı Resmi Gazete 

Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun
Kanun No: 4856 Kabul Tarihi : 01 MAYIS 2003 Yayını : 08 MAYIS 2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete 

Yabancıların Türkiye'de İkamet Ve Seyahatleri Hakkında Kanun
Kanun No: 5683 Kabul Tarihi : 15 TEMMUZ 1950 Yayını : 24 TEMMUZ 1950 tarih ve 7564 sayılı Resmi Gazete 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
Kanun No: 6136 Kabul Tarihi : 10 TEMMUZ 1953 Yayını : 15 TEMMUZ 1953 tarih ve 8458 sayılı Resmi Gazete 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Kanun No: 6183 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1953 Yayını : 28 TEMMUZ 1953 tarih ve 8469 sayılı Resmi Gazete 

Zirai Karantina Kanunu
Kanun No: 6968 Kabul Tarihi : 15 MAYIS 1957 Yayını : 24 MAYIS 1957 tarih ve 9615 sayılı Resmi Gazete 

Tebligat Kanunu
Kanun No: 7201 Kabul Tarihi : 11 ŞUBAT 1959 Yayını : 19 ŞUBAT 1959 tarih ve 10139 sayılı Resmi Gazete 

Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu
Kanun No: 2863 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1983 Yayını : 23 TEMMUZ 1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete 

İmar Kanunu
Kanun No: 3194 Kabul Tarihi : 3 MAYIS 1985 Yayını : 9 MAYIS 1985 tarih ve 18749 sayılı Resmi Gazete 

Kıyı Kanunu
Kanun No: 3621 Kabul Tarihi : 4 NISAN 1990 Yayını : 17 NİSAN 1990 tarih ve 20494 sayılı Resmi Gazete 

Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu
Kanun No: 4122 Kabul Tarihi : 23 TEMMUZ 1995 Yayını : 26 TEMMUZ 1995 tarih ve 22355 sayılı Resmi Gazete 

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
Kanun No: 3234 Kabul Tarihi : 31 EKİM 1985 Yayını : 08 KASIM 1985 tarih ve 18922 sayılı Resmi Gazete 

Vergi Usul Kanunu
Kanun No: 213 Kabul Tarihi : 04 OCAK 1961 Yayını : 10 OCAK 1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete

Tarsus Çatalburun Av Köpekleri