Olağanüstü Toplantı Duyurusu

Derneğimizin olağanüstü toplantısı 14.04.2024 günü saat 16.00’de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 2.... 

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine…  Devamı →

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

7.516 views

YABANCILARIN GETİREBİLECEKLERİ AV TEÇHİZATI

Kategori : Av Turizmi Mevzuatları, Avcılık Mavzuatları, Genel, Kulüp Haberleri, Tarsus Haberleri - Etiketler : - Tarih : 24 Haziran 2012

Avcı turistler, beraberlerinde ok-yay ile yivli ve yivsiz av tüfeklerini ve bunlara ait mermileri getirebilirler. 6136 sayılı Kanun ile 11/09/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.

Kara Avcılığı Kanunu esaslarına ve Merkez Av Komisyonu kararlarına göre izin alıp turist olarak avlanmak üzere yurdumuza gelen yabancılar, beraberlerinde getirecekleri en çok 3 adet değişik çapta yivli ve 3 adet yivsiz av tüfeği ile gerekli aksamına ve her türlü yivli av tüfeği için en çok 50, her yivsiz  av tüfeği için de en çok 100 adet mermiyi girişte gümrük makamlarına ibraz ederek pasaportlarına kaydettirmek şartıyla geçici olarak yurda sokabilirler. Pasaportlardaki bu kayıt, silah aksamı ve mermilerin yurda sokulması için izin belgesi ve bunların ülkemizde taşınması için de taşıma vesikası yerine geçer.

Yurda bu şekilde sokulan silah, aksamı ve mermiler için giriş kapısındaki emniyet makamlarınca ayrıca Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesi düzenlenir. Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesine, yurda sokulan silahların cinsi, marka ve seri numaraları ile mermi ve silah aksamı yazılır. Üç nüsha olarak düzenlenecek bu belgenin birinci nüshası, ilgilinin Türkiye’den çıkışında çıkış kapısındaki emniyet makamlarına teslim edilmek üzere silah sahibine verilir, ikinci nüshası valilik kanalı ile Genel Müdürlüğe gönderilir. Üçüncü nüshası da bu belgeyi düzenleyen emniyet makamında saklanır. Yabancılar çıkış kapısından silah ve belgeyi göstererek yurdu terk eder. Bunlardan alınan belge Bakanlığa gönderilir. Çıkışın başka kapıdan yapılması halinde keyfiyet giriş yapılan kapıya bildirilir.

Ülkemizde görevli  yabancıların av silahı ithali

Ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerle konsolosluklarda ve uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli diplomatik ajan, konsolosluk memuru ve bunlara eşit statüdeki görevliler, yivli veya yivsiz av tüfekleri ve aksamı ile mermilerini yurda ithal edebilmek için çalıştıkları temsilcilik aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı’na başvururlar. Uyruğunda bulunduğu ülkenin Türk vatandaşları için bu konuda yapılan uygulamanın da belirtildiği başvuru Dışişleri Bakanlığı’nca Bakanlığa intikal ettirilir ve  şahsın,  yurt içinde yivli veya yivsiz av tüfeği taşımasında bir sakınca görülmemesi halinde, geçici ithal izni verilebilir.

Bu temsilcilikler dışında antlaşmalara göre yurdumuza görevli olarak veya bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla gelen yabancıların, beraberlerinde getirecekleri yivli veya yivsiz av tüfekleri ve aksamı ile mermilerini yurda sokabilmeleri ve bunları yurt içinde taşıyabilmeleri için;

a)Ad ve soyadları ile görevleri, pasaport tarih ve numaraları,

b)Türkiye’de çalışmalarına veya bulunmalarına imkan veren yetkili makamın onayının tarih ve sayısı,

c)Türkiye’de görevli bulundukları iş ve ikamet adresleri,

d) Yurda sokacakları silahların marka, model ve numaraları ile diğer özellikleri,

müracaatta belirtilir.

Yukarıdaki işlemlerin tamamlanmasını müteakip ilgili kişi adına Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesi düzenlenir. Bu belgeye istinaden yurda getirilen yivli ve yivsiz av tüfekleri ile aksamı ve mermi sayısı kişinin pasaportuna kaydolunur.

Silahların Taşınması

Yabancılar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yurda sokulmasına izin verilen yivli veya yivsiz av tüfeği  ve aksamı ile mermileri için pasaportlarına  yazılan kayıt ile birlikte Bakanlığa müracaat ederler. Bakanlığın vereceği talimat üzerine valilikçe yabancılar adına silah taşıma ruhsatı düzenlenir.

Ancak, bu silahlar, Atıcılık ve Avcılık Federasyonuna ait atış poligonlarında ya da meskun mahaller dışında Merkez Av Komisyonunca belirlenen avlaklarda, öngörülen esaslar çerçevesinde Türk makamlarından alınacak avcılık belgesi ile taşınıp kullanılabilir.

 

  YABANCILARLA İLGİLİ YASAKLARA UYMAMA

– Av turizmi izin belgesi almadan av turu, fotoğraf ve film çekimleri ile av ve yaban hayvanları gözlem turları yaptıran veya yabancıların geçici avcılık belgesi olmadan avlanmasına aracılık eden kişi, kuruluş ve acentelere onbin Türk Lirası , geçici avcılık belgesinde kayıtlı türler ve yerler dışında avlanan yabancı uyruklu kişiye, beşbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

YABANCILARIN GÖTÜREBİLECEKLERİ AV HAYVANLARI

Avcı turistler, avladıkları ve onaylanmış geçici avcılık belgelerine kayıtlı av hayvanlarının etlerini ve hatıra değeri taşıyan parçalarını, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerdeki taahhütlerini dikkate almak kaydıyla başka bir izne bağlı olmadan yurt dışına beraberlerinde çıkarabilirler, adreslerine gönderebilirler veya göndertebilirler.

Tufan DOKUCU 

                                                                                                                                                                             Tarsus Avcılar Kulübü Bşk.

Yorumlar (2)
 • 23 Ağustos 2012 tarihinde çifte vatandaş tarafından

  Değerli arkadaşlar bilgisi olan bana bilgi aktarsın lütfen.
  çifte vatandaşlığım var yabancı pasaportuma kayıtlı yivli yarı otomatik av ve spor amaçlı keskin nişancılık tüfeğimi yurda sokarken nasıl bir yol izlerim ?
  yabancı avcı olarak girebilir mi ?

 • 26 Ağustos 2012 tarihinde admin tarafından

  Yabancıların silahlarının Türkiye girmesi meşakkatli ve zor iş. Turizm acentaları aracılığı ile Türkiye sınırlarında av yapabilirsiniz. En güzeli Türkiyede de ruhsat ve avcılık işlemlerinizi yapıp Türkiyeden silah almanızı tavsiye ederiz.

 • Yorum Yaz
  Ad Soyad :
  E-mail :
  Yorum :