Olağanüstü Toplantı Duyurusu

Derneğimizin olağanüstü toplantısı 14.04.2024 günü saat 16.00’de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 2.... 

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine…  Devamı →

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

10.277 views

KARA AVCILIĞI KANUNUNUN (4915) 28. MADDESİ

Kategori : Avcılık Mavzuatları, Genel - Etiketler : - Tarih : 08 Ekim 2013

1374253_10151894629746683_209544266_n

Bu kanunla yasak edilen filleri işleyenler derhal avdan men edilir.

Genel kolluk ile, av yasaklarının takibi ile görevli olan av koruma memurları ve saha bekçileri bu kanunda belirtilen yasaklara aykırı hareket edenleri avlanmadan men etmeye, haklarında tutanak düzenlemeye; yasaklanan fiillerin konusu oluşturan veya bu fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen canlı veya cansız hayvanlar ve bunların türevleriyle avlanmada kullanılan veya avlaklarda Pazar yeri ve ticaret hanelerde bulundurulması yasak olan eşya ve vasıtalara el koymaya ve bu amaçla yakalamaya görevli ve yetkilidir. El konulan ve bulundurulması suç oluşturulan silahlar soruşturma evrakı ile birlikte cumhuriyet Baş Savcılığına intikal ettirilir.

Mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilen cansız av hayvanları ile avlanan hayvanlardan elde edilen ürünler ve sair eşya orman ve su işleri bakanlığı tarafından satılarak bedeli döner sermaye işletmesine gelir kaydedilir. Burada sair eşyanın ne demek olduğunu sizlere açıklama ihtiyacı duyduğum için bu yazıyı kaleme aldım. Kabahatin konusunu oluşturan sair eşya: Kara Avcılığı Kanununun 6. maddesinin ikinci fıkrasında avda kullanılması yasaklanan haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış, otomatik, yarı otomatik, pompalı ve benzeri yivsiz av tüfeklerini; havalı tüfek ve tabancalar ile özellikleri Merkez Av Komisyonunca belirlenen avda kullanılması yasaklanan her türlü yüzer araçlar, ses, manyetik dalga, ışık yayan araç, gereç ve motorlu vasıtalar, canlı mühre, tuzak, kapan, diğer benzeri araç ve gereçleri ve bunlardan avlaklarda, pazaryeri ve ticarethanelerde bulundurulması yasak olan av eşyalarıdır.

Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi ile ilgili küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Mülkiyetin kamuya geçirilmesi: Kara Avcılığı Kanununda yasaklanan ve kabahat nevinden sayılan fiillerden dolayı orman idaresi memurlarınca veya diğer görevlilerce el konulan, kabahatin işlenmesi suretiyle elde edilen sair eşyalar ile kabahatin konusunu oluşturan sair eşyaların mahalli mülki amir tarafından orman idaresine mal edilmesine karar verilmesidir.

Burada dikkatinizi çekecek bir diğer husus mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmiş olsa bile yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme nedeniyle hükmolunacak tazminat av hayvanı türlerine göre bakanlıkça tespit edilen değerler üzerine hesaplanır ancak burada av hayvanının yada yasak avlanma ve doğadaki hayvanı yakalama işleminden sonra ele geçirilen hayvanlar canlı ise el konulan ve özel bakım ve tedaviye muhtaç olmayan av hayvanları doğal yaşam ortamlarına serbest bırakılır. Buraya dikkat edelim: Canlı bırakılan hayvanların tazminatları yakalayan kişiden talep edilir.

İdari para cezalarına karar verme yetkisi 4915 sayılı kara avcılığı kanununa göre verilecek idari para cezaları 4856 sayılı kanunda yer alan il, çevre ve orman müdürü veya yetki verdiği elemanları ile 31.10 1985 tarihli ve 3234 sayılı orman genel müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkında kanunda yer alan orman işletme şefi tarafından verilir.

Davaların görünmesi: Avcılarımız hakkında, idari yaptırım kararı tutanağı tanzim edildikten sonra bu karara karşı tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde sulh ceza mahkemelerine itiraz edilmesi gerekmektedir. Dava açılması dahilinde kararın kesinleşmesine müteakip 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun uyarınca tahsili için hakkınızda av kabahatiyle ilgili alınan kararın bir suretinin bağlı bulunduğunuz vergi dairesine gönderilir. Bu arada 15 gün içinde itiraz etmezseniz ve yine 15 gün içerisinde para cezasını ödemek istediğiniz halde 5326 sayılı kabahatler kanunun 17. maddesi gereğince 4/1 oranında indirim yapılacağının bilinmesi bununla birlikte ekonomik durumunuzun müsait olmaması halinde 1 ay içinde İl Müdürlüğüne müracaat edip verilen idari para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi koşulu ile 1 yıl içinde 4 eşit taksit halinde tahsilliğine karar verilebilir.

TUFAN DOKUCU
TARSUS AVCILAR KULÜBÜ BAŞKANI

 

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :