Olağanüstü Toplantı Duyurusu

Derneğimizin olağanüstü toplantısı 14.04.2024 günü saat 16.00’de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 2.... 

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine…  Devamı →

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

3.933 views

Bölgesel avcı temsilcisini Federasyonlar seçebilir..

Kategori : Avcılık Mavzuatları, Dökümanlar, Formlar, Genel - Etiketler :, - Tarih : 01 Temmuz 2012

Diyelim ki İlçe av komisyonları toplandı burada avcılıkla ilgili kararlar konuya hakim ve sorunlarımızı çok iyi bilen avcı dernekleri tarafından masaya yatırıldı teklif edilen konular akılcı ve mantıklı ise milli parklar görevlileri ve devletimizi temsil eden diğer komisyon üyeleri ve kaymakamımız tarafından neden teklif edilmesin? Yine aynı şekilde il av komisyonumuzu hayal edelim ilçelerde alınan kararlarla birlikte ilin tekliflerini bir araya getirip sorunların çözümlerini akılcı bir mantıkla komisyonda görüşüp ardından Bölgesel avcı adaylarının belirlenmesi ve bu işlemlerin proğramlı  ve örgütlü bir şekilde yürütülmesi Yine aynı şekilde ağız birliği ve tekliflerin örgütlüce verilmesi ile güzel ülkemin 81 ili ve bunlara bağlı ilçelerinde aynı şekilde hareket edilmesi  örneğin ( 81 il ve ilçelerinde aynı anda av 7 gün olsun denilirse ) M.A.K. daki orantısız oylamadan yakınmaya gerek kalmadan çoğunluk istediği için mutlaka kabul görecektir.bu ve bu gibi konular basit bir ekip çalışması ile sanırım yapılabilir..Şöyleki; ilçe ve il av komisyonlarına katılacak avcı üyelerin ve bölgesel avcı adayların Bölge Federasyonları tarafından önceden belirlenip tekliflerin akılcı mantıkla ve bilgiye dayanarak tek bir kalem ve buna ek olarak ilçe ,il, bölge  sorunlarıyla birlikte masaya yatırılması ve M.A.K. Toplantılarına tesadüfi değil de dersine çalışmış avcılarımızın ve bölgelerimizin sorunlarını bilen aynı zamanda fikir üreten değerli avcı kardeşlerimizin gitmesi ve akıl savaşından galip ayrılması yakındır diye düşünüyorum federasyonların yardımıyla ve Allahın izniyle şu şekilde olabilir……

 

 

İl Dahilinde Faaliyet Gösteren Avcı Federasyonlarına Üye Olan Avcı Derneklerinin Bulunması Halinde İl Av Komisyonunun Avcı Üyelerinin Belirlenmesi

 İl dahilinde faaliyet gösteren avcı derneklerinden avcı federasyonlarına üye derneklerin bulunması halinde;

a) Federasyona üye olan il dahilindeki derneklerin aktif avcı sayısı, il dahilindeki toplam aktif avcı sayısının %25 i ise federasyonun yönetim kurulunca seçilen bir adayı,

b) Federasyona üye olan il dahilindeki derneklerin aktif avcı sayısı, il dahilindeki toplam aktif avcı sayısının %50 si ise federasyonun yönetim kurulunca seçilen iki adayı,

c) Federasyona üye olan il dahilindeki derneklerin aktif avcı sayısı, il dahilindeki toplam aktif avcı sayısının %75 i ise federasyonun yönetim kurulunca seçilen üç adayı il av komisyonu avcı üyesi olarak görevlendirilir. Bu adayların il dahilinde faaliyet gösteren federasyona üye derneklerden olması şartı aranır.

İl dahilinde faaliyet gösteren birden fazla federasyona bağlı olan avcı derneklerinin bulunması halinde; federasyonlara bağlı avcı derneklerin aktif avcı sayılarının toplamının bu maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen oranlarda olması şartı aranır ve bu federasyonlardan en fazla aktif avcı üyeye sahip olan federasyonun adayı il av komisyonu avcı üyesi olarak görevlendirilir.

Federasyonlar il dahilinde faaliyet gösteren üye dernek listelerini ve en fazla üç asil üç yedek adayını en geç Ocak ayı sonuna kadar il müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bu tarihe kadar federasyonlarca üye dernek kayıtları ve aday listeleri il müdürlüğüne gönderilmediği taktirde il av komisyonu avcı üyeleri bu Yönetmeliğin 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen esaslara göre tespit edilir. Posta ile yapılan bildirimlerdeki gecikmeler dikkate alınmaz.

Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kriterlerin oluşması halinde il müdürlüğünce belirlenecek federasyon avcı üye sayısına göre, il av komisyonunun diğer avcı üyelerinin belirlenmesi, bu Yönetmeliğin 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır.

Bu Yönetmeliğin 10 ve 11 inci maddelerine göre yapılacak avcı üyelerin belirlenmesinde federasyona üye dernekler teklifte bulunamazlar.

Federasyonlara üye olan il dahilindeki derneklerin aktif avcı sayısı, il dahilindeki toplam aktif avcı sayısının %75 i olması halinde, il av komisyonunun avcı üyeleri federasyonların yönetim kurulunca seçilen üç aday olacağından ilçe av komisyonlarına katılan avcı üyeler arasından ayrıca il av komisyonu avcı üyesi belirlenmez.

İl av komisyonuna katılmak üzere bu Yönetmeliğin 10, 11, 12 nci maddeleri ile bu maddesi çerçevesinde belirlenen avcı üye listeleri valilik makamınca onaylandıktan sonra il müdürlüğü ilan panosunda bir hafta süre ile duyurulur.

Federasyonlara Üye Avcı Derneklerinin Bulunduğu İllerde Bölgesel Avcı Üyelerinin Belirlenmesi

 Bölge illeri dahilinde faaliyet gösteren avcı derneklerinden avcı federasyonlarına üye derneklerin bulunması halinde; o bölge illerindeki federasyona üye avcı derneklerin aktif avcı sayısı, o bölge illerindeki toplam aktif avcı sayısının %50 si ise federasyonun yönetim kurulunca seçilen adayı o bölgenin bölgesel avcı üyesi olarak görevlendirilir.

İlgili bölgenin illeri dahilindeki avcı derneklerinin üye olduğu birden fazla federasyon bulunması halinde; o bölge illerindeki federasyonlara bağlı avcı derneklerin aktif avcı sayılarının toplamı, o bölge illerindeki aktif avcı sayısı toplamının %50 si olması şartı aranır. Bu federasyonlardan o bölge illeri dahilinde en fazla aktif avcıya sahip olanın adayı o bölge için bölgesel avcı üyesi olarak görevlendirilir.

Bu adayların bölge illeri dahilinde faaliyet gösteren federasyona üye derneklerden olması şartı aranır.

Federasyonlar bölge illeri dahilinde faaliyet gösteren üye dernek listelerini ve bir asil bir yedek adayını en geç Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Bu tarihe kadar federasyonlarca üye dernek kayıtları ve bölgesel avcı üye aday listeleri Genel Müdürlüğe gönderilmediği taktirde bölgesel avcı üyeler bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen esaslara göre tespit edilir. Posta ile yapılan bildirimlerdeki gecikmeler dikkate alınmaz.

Bölgesel avcı üye belirlenmesinde federasyonların teklif edeceği avcı üyelerin bölgesel avcı üye olabilme şartlarını taşıdığının Genel Müdürlükçe tespit edilmesinden sonra bölgesel avcı üyelerin belirleneceği il müdürlüklerine durum Genel Müdürlükçe bildirilir.

Merkez Av Komisyonuna katılacak ve bu madde çerçevesinde belirlenen federasyonlarca teklif edilen bölgesel avcı üyeler veya bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde belirlenen bölgesel avcı üyeler Genel Müdürlükçe Bakanlığın onayına sunulur.    Saygılarımla Tufan DOKUCU Tarsus avcılar kulübü başkanı.

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :