Olağanüstü Toplantı Duyurusu

Derneğimizin olağanüstü toplantısı 14.04.2024 günü saat 16.00’de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 2.... 

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine…  Devamı →

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

5.515 views

Balık Türleri – Balık Çeşitleri -1

Kategori : Balık Avı, Genel - Etiketler :, , , , , , , , , , , , , , - Tarih : 04 Ekim 2011

ACIBALIK
(Rhodeus seiceus amarus)

Trakya, Marmara ve Karadeniz’de ağır akışlı akarsular veya göllerde yaşar.
Bitkiler ve küçük hayvancıklarla beslenir. Ortalama 5-6, en çok 9 santimetreye kadar
büyür. Üreme devresi nisan-haziran arasıdır. Dişisi uzun hortumuyla yumurtalarını
bir midyenin içine ustaca bırakır. Erkek de spermlerini midyenin açılıp-kapanarak
emdiği suya bırakarak yumurtaları döller. 2-3 haftada olgunlaşan yavrular, midyeyi
terkeder. Böylece küçük cüsselerine rağmen emniyetli üreme tamamlanır.

AFANGUS (Aphanius fasciatus)

Ege ve Akdeniz’in sahillerine akan içsularda yaşar. Çeşitli türleri
ülkemizde yaygındır. Nehirlerin yavaş akıntılı veya durgun bölümlerinde
yuvalanır. Boylan 5-6 santimetre olur. Acı ve tuzlu sulara da uyum gösterir. Kabuklular
ve özellikle su yüzeyindeki sinek-böcek larvalarıyla beslenir. Bahar aylarında
üremelerini yapıp, yumurtalarını su bitkilerinin üzerine bırakır. Akvaryum
balığı olarak da yetiştirilir.


AKYA (Lichia amia)

Kuzu, çıplak, leka ve iskender balığı olarak da anılır. Genelde 50-100
santimetre en çok 180 santimetre ve 60 kilogram ağırlıkta olabilir. Yumuşakçalar,
kabuklular ve küçük balıklarla beslenerek, dipte kıyılara yakın küçük sürüler
halinde dolaşır. Canavar balıklardandır, çevresindeki balıkları yok edercesine yer.
Geçmişte çok avlanılması nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi vardır. Korunması
gerekir.

ANKARA ÇAMURBALIĞI (Neomacheilus angorae)

Orta ve Doğu Anadolu’nun göl ve akarsularının çamurlu, kumlu ve sazlı
zeminlerinde yayılış gösterir. Zeminlerden emdiği çamurlardan, küçük hayvanlar,
böcekler ve larvaları seçerek besinlenir. Ismi de ordan gelir. 6-7 santimetreye kadar
büyüyebilir. Çok sığ suların yüksek ısısına dayanabilir. Mayıs-haziran
arasında yapışkan yumurtalarını kıyıların kumluk ve çakıllarına bırakır.
Doğa dengesini korur.

AY BALIĞI (Mola mola)

Pervane balığı da denir. Okyanuslar ve Akdeniz’in açıklarında uzun göçler
yapmadan, bazen derinlerde, bazen de su yüzeyinde yan yatarak dolaşır. Iyi yüzemeyen,
hareketsiz bir balıktır. Deniz anaları, ahtapot, mürekkep balığı ve diğer
balıklarla beslenir. 2.5-3 metre boydan 1,500 kilogram ağırlığa erişip 20-25 yıl
yaşayabilir. Bahardan yaz sonlarına kadar 300 milyona varan yumurta döker. Bu
yumurtaların çoğu diğer balıklara yem olur. Eti lezzetsiz ve kötü kokulu olduğu
için insan besini yönü ve ekonomik değeri yoktur.

AYNALI SAZAN (Cypnnus carpio)

Pullu sazanın çıplak-çizgili ve aynalı sazan olarak adlandırılan yan
türlerinin üretime en elverişli olanıdır. Kolay ürediği için çeşitli yörelerde
ve özellikle baraj göllerinde üretimi yapılmaktadır. Yaşam öyküsü pullu sazan
gibidir. Ekonomik değeri çok yüksektir. Çeşitli ülkelerde yılda 200,000 ton sazan
üretimi yapılmaktadır


BAKALYARO (Merlangius merlangus)

Mezgit ve gelincikle aynı türdendir. Karadeniz’de yaygın, Ege’de az bulunur.
Genelde 15-20, en çok 45-50 santimetre boyunda olur. Sahillerin 3-4 metreye kadar
derinliklerindeki sığların kumlu, çakıllı ve yosunlu diplerinde, fazla göçler
yapmadan yaşar. Balık yumurtaları, küçük balıklar ve karides gibi canlılarla
beslenir. Üremelerini şubat-mayıs arasında, sahillere yakın yerlerde yapar. Mezgitle
eş, beyaz ve lezzetli etiyle ekonomik değeri yüksektir.

BARBUNYA (Mullus barbatus)

Sıcak ve ılık denizlerin kumlu, çamurlu sahillerinde 300 metreye varan
derinliklerinde sürüler halinde yaşar. Ortalama 12-15 santimetreden en çok 40
santimetreye kadar büyür. Suyun ısı şartlarına göre derinlerden sahile, mevsimsel
göçler yapar. 10 yıl yaşayabilir. Nisan-haziran arası 15-100,000 yumurta döker.
Etinin lezzeti ve bol avanılmasıyla ekonomik değeri yüksektir.


BERBER BALIĞI ( Anthias anthias )

Hani ailesinden bir balıktır. Sıcak ve ılıman denizlerin kayalık, çakıl
ve bazen çamurlu bölgelerinde ve 50-300 metre derinliklerde yaşayan berber balığı,
25 santimetre uzunluğa erişebilir. Az bulunduğu için fazla ekonomik değeri yoktur.
Denizlere renk güzelliği verir. Üremeleri diğer hani cinsi balıklar gibidir.

BERLAM (Merluccius merluccius)

Ilık denizlerin orta sularında yaşar. Ege, Marmara ve Akdeniz’de yaygın,
Karadeniz’de seyrek bulunur. Gündüzleri 80-300 metreye varan derin sularda, gezinip
geceleri avlanmak için kıyılara ve yüzeye yaklaşır. Kolyoz, çaça, hamsi ve benzeri
küçük balıklarla beslenir. En çok 80-100 santimetre boy ve 10 kilogram ağırlığa
erişebilir. Mayıstan ağustosa kadar sahillere yakın yerlerde üremelerini yapar.
Etinin lezzet ve kalitesi mezgitle eştir. Taze olarak her mevsimde yendiği için
ekonomik değeri yüksektir.

BIYIKLI BALIK (Barbus barbus)

Genelde 30-50 santimetre uzunlukta ve 0.5-2 kilogram, en çok 3 kilogram
ağırlıkta olur. Büyüklerine seyrek rastlanır. Oksijeni bol, hızlı akan nehirlerin
berrak kum tabanlı bölümlerinde yaşar. Ülkemizin çeşitli yörelerinde türleri
bulunur. Mayıs-haziran arasında üreme yapar ve 5,000-30,000 yumurta döker. Bu
devresinde yumurtaları zehirlidir. Eti fazla değerli olmamakla beraber avcılığı
yönünden değerli bir balıktır.


BODUR YAYIN (lctalurus melas)

Güneydoğu’daki akarsu ve göllerin kumlu, çamurlu zeminlerinde yaşayan,
20-30, en çok 45 santimetre boy ve 100-500 gram ağırlıkta olabilen bir yayın
türüdür. Oldukça obur bir bahktır. Omurgasızlar, küçükbalıklar, balık
larvaları ve kurbağalar da dahil ne bulursa yer. Suların ısı şartlarına göre
nisan-haziran arasında kumların içine yuva yapan dişi, yumurtalarını dökerek
bunların oluşmasını bekler. Kılçıksız eti çok lezzetlidir. Ancak ekonomik değeri
bölgeseldir.

BÜYÜKBAÞ KAYABALIĞI (Gobius (Ponücola) kessleri)

Trakya ve Karadeniz Kıyılarına akan nehirlerde yaygındır. Boyları 12-18, en
çok 22 santimetre olur. Acı suların taşlık veya sert kumlu zeminlerinde dolaşıp,
nehirlerin içlerine girer. Yuva edindiği bölgeye çok bağlıdır, buraya zorla gelen
balıklara saldırgan olur. Küçük kabuklular, balıklar ve yumuşakçalarla beslenir.
Nisan-mayıs arası, dişiler yumurtalarını ince ipliklerle kumsallara
yapıştırır.Erkekler de gözcülük eder. Eti lezzetli ve sağlığa yararlıdır.
Ekonomik değeri bölgeseldir.

CAMGÖZ KÖPEKBALIĞI (Galeorhinusgaleus)

Sıcak ve ılık denizlerin 100 metrenin altındaki serin sularında tek
başırıa yaşayan, boylan 4-5 metreden 10-15 metreye ulaşan, omurgasızlar (mürekkep
balığı, ahtapot, medusalar) ve sürü halindeki küçük balıklan yiyerek beslenen bir
köpek balığı türüdür. Sıcak yaz günlerinde ağır hareketlerle su yüzeyinde
yüzer. Rahatsız edilmezse saldırgan değildir. Açık denizlerde erkek tarafindan
döllenen dişiler, 8-14 arası canlı yavru doğurur. Başka ülkelerde yenilmesine
rağmen yakalananlar, ülkemizde balık unu üretiminde kullanılır.


ÇAÇA (Sprattus sprattus)

Sardalya-tirsi ailesindendir. Boyu 6-8 santimetre, Karadeniz’in batısında 13-15
santimetre olanlarına da rastlanır. Besinleri planktonlar ve balık yavrularıdır.
Sürüler halinde yaşar. Mayıs-haziran arasında üreme yapar. Eti fazla lezzetli
değildir. Bu nedenle özel avcılığı yapılmaz. Buna karşın denizlerde ekonomik
değeri çök yüksek olan uskumru, palamut, torik gibi bahklar için yem değeri vardır.
Kuzey Avmpa Ülkelerinde konservesi çeşitli isimlerle pazarlanır.

ÇAMUKA (Atherina hepsetus)

Gümüş türündendir. Fazla derin olmayan sahillerin sıcak ve ılıman
sulannda, kumlu veya çakıllı bölgelerde sürüler halinde ve balık yavruları,
kabuklular ve yumuşakçalarla beslenerek yaşar. Suyun tuzluluk oranı ve oksijen
değerine uyum gösterir. Bu nedenle göllerde bile yaşayabilir. Boyu 10-12, en çok
16-18 santimetre olabilir. Suların bölgesel sıcaklığına göre nisan-eylül arasında
ürer. Beyaz ve çok lezzetli etiyle ekonomik değeri yüksektir.

ÇAPAK BALIĞI (Abramis brama)

Marmara ve Karadeniz’in akarsu ve göllerinde, bazı türleri de Ankara ve
Kırşehir’de yaşar. Boyları ortalama 30-40 santimetreden 70 santimetre ve 3 kilogramdan
6 kilograma ulaşabilir. Kurtlar, böcekler ve yosunlarla beslenir. 10 yıl yaşayabilir.
mayıs-haziran arası yaklaşık 100,000 yumurta ile üreme yapar. 1 kilogramın
üstündekilerin eti lezzetlidir; küçükleri ise yem veya av bahğı olarak değerlidir.

ÇiPURA (Spanıs aurata)

Ege ve Akdeniz’in bu namlı balığı, Marmara’da seyrek bulunur. Ortalama 25-35
santimetre boy ve 0.5-3 kilogram ağırlıkta, en çok 60 santimetre ve 6 kilogramda
olabilir. Etçil bir balıktır. Kuvvetli çenesiyle küçük kabukluları, balıkları ve
diğer hayvanları kolayca yer. Yaz devresinde sığlarda, kış aylarında da 35-40 metre
derinliklerde yaşar. Iki yaşırı üstündekiler daha da derinlere iner. Üremeleri
ekim-aralık aylarında olur; 100-150,000 yumurta doker. Eti çok lezzetlidir. Ayrıca
üretim kültürüne uygunluğu nedeniyle ekonomik değeri çok yüksektir.


ÇITARI (Boops salpa)

Karagöz ailesinden bir balıktır. Sarpan balığı da denir. Boyları 45
santimetre olabilir. Görüntüsü çok güzel fakat eti lezzetsizdir. Bu nedenle fazla
ekonomik değer taşımaz. Marmara, Ege ve Akdeniz’de bol, Karadeniz’de seyrek rastlanır.
Yaşam karakteri ve üremeleri, karagöz cinsi balıklarda olduğu gibidir.


ÇIZGILI MERCAN (Uthognathus mormynıs)

Mırmır balığı da denir. Mercana göre vücudu daha uzundur. Genellikle
Akdeniz’de bulunur ve en çok 30 santimetreye kadar büyür. Sığ suların bitkilerle
örtülü taşlık, kayalık, kumluk bölgelerinde yaşar. Acı su bölgelerine de girer.
Biyolojik yaşamı karagöz-mercan gibidir. Etinin lezzetli olmasına rağmen az bulunan
ve sadece taze tüketilen bir balıktır.


ÇIZGILI ORKINOS (Katsowonus pelamis)

Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’ye kadar sularımızda rastlanan orkinos
türlerinden biridir. Boyu ortalama 60-100 santimetre olur. Yemlendiği balık
sürülerini önüne katarak Karadeniz’e çıkar ve orada sular ısınınca üreme yapar.
Bu gidiş-gelişler Karadeniz ve Marmara’daki yerli balıkların doğal dengesini
oluşturur. Etinin insan gıdası olarak çeşitli değerlendirilmesi ve avcılık
yönüyle aşırı tüketimi, hem orkinos türünü hem de onunla akım sağlayan diğer
balık türlerini tehlikeli olarak etkilemektedir.

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :