Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine… (adsbygoogle = window.adsbygoogle... 

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı duyurusu…  Derneğimizin olağan genel kurulu 24.07.2021 günü... 

15.456 views

Avlaklarda bulunan sahipsiz av tüfekleri hakkında yapılacak işlem

Kategori : Avcılık Mavzuatları, Bunları Unutmayalım, Genel, Tüfek Bilgisi - Etiketler :, , , - Tarih : 19 Temmuz 2012

Av koruma memurları tarafından yapılan arazi kontrolleri sırasında zaman zaman araziye atılmış vaziyette sahipsiz av tüfekleri bulunduğu,bu tüfeklerin av koruma memurlarını gören avcılar tarafından araziye atılmış olabileceği gibi herhangi bir suçta kullanılarak araziye atılmış da olabileceğini,faili meçhul tutanak düzenlenip araziden alınan bu tüfeklerin teslim edilmek istenmesi durumunda gerek cumhuriyet başsavcılıkları gerekse emniyet ve jandarma birlikleri tarafından teslim alınmadığını bu durumdaki silahların bakanlığa bağlı taşra birimlerinin depolarında herhangi bir işleme bağlı olmadan muhafaza edildiğini beliren ve arazide sahipsiz olarak bulunan,depolarda muhafaza edilen yivsiz av tüfeklerinin yürürlükteki mevzuat kapsamında cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma birliklerine teslim edip edilemeyeceği şayet bu birimlere teslim edilemeyecekse 4721 sayılı Türk medeni kanunun kaybedilmiş eşya ile ilgili uyarınca bu silahların bakanlıkları tarafından satılıp satılamayacağı,satılacak olan bu silahların bedelinin bakanlık döner sermaye işletmesine gelir olarak kaydedilip edilmeyeceği satılmadan önce bu silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesinin gerekip gerekmediği mülkiyetin kamuya geçilmesi durumunda 5326 sayılı kabahatler kanununda yer alan idari yaptırım kararında olması gereken hususların nasıl yerine getirileceği şu şekilde görüş kazanmıştır.

1-avda kullanılan silah yivli ise ;

6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamında avda ve sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahın ruhsata tabii olduğu bu silahların geçerli belge( ruhsat avcılık belgesi)olmaksızın taşıma ve bulundurmanın suç oluşturması nedeniyle avlanan avcılarda yakalanan veya sahipsiz olarak bulunan bu nitelikteki silahlara el konulması ve kara avcılığı kanunun 20.maddesi uyarınca silahların soruşturma evrakıyla birlikte cumhuriyet başsavcılıklarına teslim edilmesi zorunludur.bu durumda mütakip işlemler(emanete alma müsadere,satış vs) suç eşyası yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır.

2-sahibi kullanıcı tespit edilen av tüfeği yivsiz ise

a-avcıların avda kullanmış oldukları haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik,yarı otomatik,pompalı vb yivsiz av tüfeklerinin kara avcılığı kanunun 6/2 nci maddesi uyarınca avda kullanılması yasaklanan silahlardan olduğu ve bu nedenle kabahatin konusunu oluşturduğu bundan dolayı ruhsatta olup olmadıklarına bakılmaksızın el konulması ve akabinde de kabahatler kanunun 18/1. maddesi gereğince mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilmesi zorunludur.Kara avcılığı kanunun

28.maddesi uyarınca mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen bu tüfeklerin karar kesinleştikten sonra orman ve su işleri bakanlığı tarafından satılarak bedelinin döner sermaye işletmesine gelir olarak kaydedilmesi gerekmektedir.

b-avcıların avda kullanmış oldukları haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmış otomatik yarı otomatik pompalı vb yivsiz av tüfeklerinin avda kullanılması yasak olmadığından ve bunlar kabahatin konusunu oluşturmadığından ruhsatlı olup olmamalarına göre işlem yapılması gerekmektedir.

ba) şayet yivsiz av tüfeği ruhsatlı ise mahallinde sahibine iade edilmelidir.

bb)yivsiz av tüfeği ruhsatsız ise sahibi hakkında 2521 sayılı kanunun 13.maddesi uyarınca idarı para cezası verilmeli,ruhsat işlemleri tamamlayıncaya kadar tüfek muhafaza altına alınmalı süresi içerisinde işlemleri tamamlanmayan tüfeklerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilmeli.

3- yivsiz av tüfeği sahipsiz ise;

Avda kullanılıp kullanılmadığı bilinmeyen avlaklarda sahipsiz olarak bulunan haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmış veya sınırlandırılmamış yivsiz av tüfeklerine ilişkin olarak 2521 sayılı kanunun 13.maddesinde belirtilen prosödür ‘sahibi hakkında idari para cezası verme ve ruhsat işlemlerini tamamlatma’kısma hariç kıyasen uygulanabileceği muhafaza altına alınan sahipsiz tüfeğin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilebileceği kara avcılığı kanunun 28.maddesinde açık hüküm bulunduğundan tüfeğin mülkiyeti hazineye değil orman ve su işleri bakanlığına geçirilebileceği,ekonomik değeri bulunan tüfeklerin anılan bakanlık tarafından satılarak bedeli döner sermaye işletmesine gelir olarak kaydedilebileceği,satma veya başka suretle ( örneğin eğitim amacıyla) değerlendirilmesi mümkün olmayan tüfekler tutanak tutulmak suretiyle imha edilebileceği bu durumda 4721 sayılı kanunun 769vd. maddeleri uyarınca satış için en az 1 yıl beklemeye veya sahipsiz tüfeklerin mülkiyetinin iktisabı için bildirim,araştırma,ilan işlemlerini yapmaya ve 5 yıl nizasız fasılasız zilyetliğe gerek bulunmadığı düşünülmektedir.

Düşünülmektedir diye Türkiye Cumhuriyeti adalet bakanlığı ceza işleri genel müdürlüğü hakim Ömür BOROZAN tarafından görüş sunulmuştur. Bilgilerinize sunar saygılarımla arz ederim.

Tufan DOKUCU

Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı

 

Yorumlar (2)
 • 11 Ekim 2012 tarihinde ömer gürsoy tarafından

  selam..yeni yakın sahipsiz tüfeklerin ihalesi varmı acama…ilginizden dolayı şimdiden teşekkürlerimi sunarım..

 • 20 Ocak 2013 tarihinde mehmet ören tarafından

  avda kullanılabilecek yivli av tüfeklerinin kanun kapsamınca satın alma hakkımız varmı

 • Yorum Yaz
  Ad Soyad :
  E-mail :
  Yorum :

   

  Kulübümüzden Resimler

  7 atış yarışması tek kurşun atış yarışması tek kurşun atış yarışması zipkin avi.jpg (6) keklik-avi-resimleri tarsus-avcilar-kulubu-2012-kano.jpg (34) tarsus-resimleri-2 (33)

  Yürürlükteki Avcılık Kanunları

  Hayvanları Koruma Kanunu
  Kanun No: 5199 Kabul Tarihi : 24 HAZİRAN 2004 Yayını : 01 TEMMUZ 2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazete 

  Kara Avcılığı Kanunu
  Kanun No: 4915 Kabul Tarihi : 01 TEMMUZ 2003 Yayını : 11 TEMMUZ 2003 tarih ve 25165 sayılı Resmi Gazete 

  Orman Kanunu
  Kanun No: 6831 Kabul Tarihi : 31 AĞUSTOST 1956 Yayını : 08 EYLÜL 1956 tarih ve 9402 sayılı Resmi Gazete 

  Köy Kanunu
  Kanun No: 442 Kabul Tarihi : 18 MART 1924 Yayını : 07 NİSAN 1924 tarih ve 68 sayılı Resmi Gazete 

  Su Ürünleri Kanunu
  Kanun No: 1380 Kabul Tarihi : 22 MART 1971 Yayını : 4 NİSAN 1971 tarih ve 13799 sayılı Resmi Gazete 

  Harçlar Kanunu
  Kanun No: 492 Kabul Tarihi : 02 TEMMUZ 1964 Yayını : 17 TEMMUZ 1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete 

  Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun
  Kanun No: 2521 Kabul Tarihi : 11 EYLÜL 1981 Yayını : 15 EYLÜL 1981 tarih ve 17459 sayılı Resmi Gazete 

  Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
  Kanun No: 2559 Kabul Tarihi : 04 TEMMUZ 1934 Yayını : 14 TEMMUZ 1934 tarih ve 2751 sayılı Resmi Gazete 

  Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
  Kanun No: 2565 Kabul Tarihi : 18 ARALIK 1981 Yayını : 22 ARALIK 1981 tarih ve 17552 sayılı Resmi Gazete 

  Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu
  Kanun No: 2803 Kabul Tarihi : 10 MART 1983 Yayını : 12 MART 1983 tarih ve 17985 sayılı Resmi Gazete 

  Çevre Kanunu
  Kanun No: 2872 Kabul Tarihi : 09 AĞUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

  Milli Parklar Kanunu
  Kanun No: 2873 Kabul Tarihi : 9 AGUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

  Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
  Kanun No: 3285 Kabul Tarihi : 08 MAYIS 1986 Yayını : 16 MAYIS 1986 tarih ve 19109 sayılı Resmi Gazete 

  Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun
  Kanun No: 3984 Kabul Tarihi : 13 NİSAN 1994 Yayını : 20 NİSAN 1994 tarih ve 21911 sayılı Resmi Gazete 

  Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun
  Kanun No: 4856 Kabul Tarihi : 01 MAYIS 2003 Yayını : 08 MAYIS 2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete 

  Yabancıların Türkiye'de İkamet Ve Seyahatleri Hakkında Kanun
  Kanun No: 5683 Kabul Tarihi : 15 TEMMUZ 1950 Yayını : 24 TEMMUZ 1950 tarih ve 7564 sayılı Resmi Gazete 

  Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
  Kanun No: 6136 Kabul Tarihi : 10 TEMMUZ 1953 Yayını : 15 TEMMUZ 1953 tarih ve 8458 sayılı Resmi Gazete 

  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
  Kanun No: 6183 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1953 Yayını : 28 TEMMUZ 1953 tarih ve 8469 sayılı Resmi Gazete 

  Zirai Karantina Kanunu
  Kanun No: 6968 Kabul Tarihi : 15 MAYIS 1957 Yayını : 24 MAYIS 1957 tarih ve 9615 sayılı Resmi Gazete 

  Tebligat Kanunu
  Kanun No: 7201 Kabul Tarihi : 11 ŞUBAT 1959 Yayını : 19 ŞUBAT 1959 tarih ve 10139 sayılı Resmi Gazete 

  Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu
  Kanun No: 2863 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1983 Yayını : 23 TEMMUZ 1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete 

  İmar Kanunu
  Kanun No: 3194 Kabul Tarihi : 3 MAYIS 1985 Yayını : 9 MAYIS 1985 tarih ve 18749 sayılı Resmi Gazete 

  Kıyı Kanunu
  Kanun No: 3621 Kabul Tarihi : 4 NISAN 1990 Yayını : 17 NİSAN 1990 tarih ve 20494 sayılı Resmi Gazete 

  Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu
  Kanun No: 4122 Kabul Tarihi : 23 TEMMUZ 1995 Yayını : 26 TEMMUZ 1995 tarih ve 22355 sayılı Resmi Gazete 

  Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
  Kanun No: 3234 Kabul Tarihi : 31 EKİM 1985 Yayını : 08 KASIM 1985 tarih ve 18922 sayılı Resmi Gazete 

  Vergi Usul Kanunu
  Kanun No: 213 Kabul Tarihi : 04 OCAK 1961 Yayını : 10 OCAK 1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete

  Tarsus Çatalburun Av Köpekleri