Olağanüstü Toplantı Duyurusu

Derneğimizin olağanüstü toplantısı 14.04.2024 günü saat 16.00’de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 2.... 

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine…  Devamı →

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

10.791 views

AVCILIK BELGESİ

Kategori : Avcılık Mavzuatları, Dökümanlar, Formlar, Genel, Tarsus Haberleri - Etiketler :, , , , - Tarih : 12 Temmuz 2012

Avcılık Belgelerinin Verilmesi Avcılık Belgesi Başvurusunda Bulunan Avcılardan İstenen Belgeler Avcı eğitimi kurslarına katılarak başarılı olan T.C Vatandaşlarına avcılık belgesi verilmesinde; a)Avcı Eğitim Kursu Bitirme belgesinin aslı, b) Üç adet vesikalık fotoğraf, c)İkametgah Belgesi d) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde avcılık belgesi harcının yatırıldığına dair makbuzun aslı, e) Sabıka kaydı olmadığına dair belge, f) Süresi geçmemiş Yivsiz Tüfek ruhsatnamesi veya sağlık raporu, istenir. Avcılara Avcılık Belgesi Verme Yetkisi ve Belge Düzenlenmesi Avcılık belgesi, 31 inci maddede belirtilen belgelerle başvuran yerli avcılara, il müdürlüklerince verilir. Avcılık belgesinin şekli ve ebadı Bakanlıkça belirlenir. Belgedeki bütün bilgiler tam, okunaklı, silinti ve kazıntı yapılmadan siyah mürekkeple veya bilgisayarla yazılır, fotoğraf yapıştırılır, kütüğe işleniş sırasına göre, sıra numarası verildikten sonra şube müdürünce parafe edilir, il müdürü tarafından mühürlenerek imzalanır ve belge sahibine imza karşılığı teslim edilir. Avcılık belgesi verilirken, 492 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yatırılan harç makbuzunun ibrazı zorunludur. Avcılık Belgesinin İptali 4915 sayılı Kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde suç işleyenlerin avcılık belgesi, belgeyi veren makam tarafından iptal edilir. Avcılık belgesi iptal edilen yerli avcılar il müdürlüğü tarafından beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.oradan da bağlı bunduğunuz vergi dairesine bildirilir ve seneye tahakkuk etmemesi sağlanır siz yinede arkasını arayarak iptal işleminin yapılıp yapılmadığını sorgulayın Avcılık Belgelerinin Vize Edilmesi, Kaybolması ve/veya Yıpranması Avcılık belgeleri 492 sayılı Kanun çerçevesinde her yıl belirlenen harcın yatırılması ve makbuzun ibraz edilmesi şartıyla il müdürlüklerince vize edilir. Vize harçları 492 sayılı Kanun gereğince Ocak ayı içerisinde vergi dairelerine ödenir. Avcılık belgelerinin vize yerlerinin dolması, kullanılamayacak halde yıpranması veya kaybolması durumunda, belge sahibince bir dilekçe ile iki adet fotoğraf ve o yıla ait avlanma harcının yatırıldığına dair makbuz karşılığında, avcılık belgesi yenisiyle değiştirilir. Eski belge il müdürlüğünce teslim alınarak imha edilir. Belgenin yenilendiği yıla ait harcın ödenmiş olması halinde yeniden düzenlenecek belge için harç ödenmez. Avcılık Belgesinin kendi isteğinizle İptali Avcılık belgelerinin her ocak ayı içerisinde vize edilmesi gerekmektedir. Avcılık belgesi olanlar bağlı bulundukları il veya ilçedeki Vergi Daire’sine o yılın avcılık belgesi harcını yatırıp harç makbuzunu almaları gerekmektedir. Daha sonra harç makbuzu, avcılık belgesi, süresi dolmamış yivsiz tüfek ruhsatnameleriyle birlikte bağlı bulundukları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ya da Mühendisliğine giderek avcılık belgelerinin son sayfalarına yatırmış oldukları harç makbuzunun üzerindeki tarihi ve nosunu yazdırıp onaylatmaları gerekmektedir. Geçmiş yıllara ait harç borcu bulunan avcılar geçmişteki borçlarını ödemeden sadece bu yılın harcını yatırarak başvuruda bulunmaları halinde eski borçlarının da yatırılıp avcılık belgelerini vize ettirebilirler. Avcılık belgesini iptal etmek isteyen avcılar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüklerine belgenin aslı ile birlikte dilekçeyle başvuruda bulunulacak, belgenin aslı avcıdan alındıktan sonra belge iptali yapılacak ve iptal ile ilgili işlem o kurum tarafından Maliye Bakanlığı birimlerine bildirilecektir. Eskiden belge iptali için kuruma gidildiğinde belgenin önceki yıllara ait borcu var ise, borçların tamamı kapatılıp kuruma o şekilde gelinmesi isteniyordu. Şu anda borcu olan belgeleri kurum iptal ediyor, belgesini iptal ettiren avcıların geçmiş yıllara ait avcılık belgesi harcı borcunun tahsil edilmesi Maliye Bakanlığının sorumluluğuna verilmiştir. “Avcılık Belgesi” harcı ne kadardır? Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen 2012 yılı harç tutarı 117,85TL’ dır. Avcı derneklerine üye olmayanlar için bu miktar 128,80 TL’ dır. Bu harçlar İkamet ettiğiniz Vergi Dairelerine yatırılmaktadır. Avcılık belgeleri nasıl vize edilecektir? Avcılık belgelerini şu anda ikamet ettikleri Orman ve su işleri Bakanlığı Bölge veya İl Müdürlüklerinden alan avcılar, avcılık belgeleri 4915 sayılı Kanunun 29. maddesi kapsamında veya kendi istekleri ile iptal edilmediği sürece ve yıllık harcın yatırılmış olması kaydıyla bu Orman ve su işleri Bakanlığı Bölge veya İl Müdürlüklerinden vize işlemlerini yaptırabileceklerdir yada üye olduğunuz avcı dernekleri size yardımcı olacaktır. Başka ilden alınan avcılık belgesini şu anda ikamet edilen ilde nasıl vize ettirilir? Başka il müdürlüklerinden avcılık belgesi alanların belgelerini vize ettirmek için son ikamet ettikleri Bölge veya İl müdürlüklerine başvurması halinde, bu kişilerden, yeni ikamet belgesi ile birlikte avcılık belgelerinin fotokopisinin de ekleneceği il müdürlüğünüze hitaben yazılmış, avcının ikametinin daimi olarak değişmesi nedeniyle avcılık belgesini ilk aldığı ilden ilinize nakledilmesi isteğini içerecek bir dilekçe alınarak vizeleri yapılabilmektedir. Daha detaylı bilgiyi Orman ve su işleri Bakanlığı Bölge veya İl Müdürlüklerinden yada Avcılar kulübünden öğrenebilirsiniz Başka ilden alınan avcılık belgesini şu anda geçici olarak ikamet edilen veya görevde bulunduğunuza ilde nasıl vize ettirilir? Avcılık belgesi sahibi kişilerin yıllık harçlarını geçici ikamette bulundukları il Defterdarlıklarına yatırarak bu ilde avcılık belgelerini vize ettirmek istemeleri halinde, yıllık harcın tam olarak ve ocak ayından sonra yatırılmışsa gecikme faizi ile birlikte yatırılıp yatırılmadığına bakılarak vize işlemi geçici ikamette edilen il müdürlüğünce yapılacak, ancak vize işlemine esas olan harç makbuzunun aslı kişinin avcılık belgesini aldığı il müdürlüğüne gönderilerek yıllık vizesinin yapıldığı bildirilecektir.

Tufan DOKUCU Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :