Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine… (adsbygoogle = window.adsbygoogle... 

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı duyurusu…  Derneğimizin olağan genel kurulu 24.07.2021 günü... 

6.914 views

AVBİS’le Bizi Bekleyenler

Kategori : Avcılık Haberleri, Genel - Etiketler : - Tarih : 31 Temmuz 2013

tufan-dokucu-2013
Avlak Yönetimi Bilgi Sistemi (AVBİS) üzerinden avlanma izin belgesi alma usül ve esaslarının artı ve eksileri ile bu sistemin Türkiye avcılık camiasına etkileri ve doğabilecek sorunlar;
Öncelikle ülkemizde av ve yaban hayatı kaynaklarının kullanımında ve avcılığımızla ilgili mevcut düzenlemede yanlıslıklar olduğunu yürürlükdeki bizlerle ilgili kanun ve mevzuatlarda eksiklikler olduğunun bilinmesine Doğu Akdeniz Fedarasyonu olarak arz ediyoruz
 Avlak yönetimi sistemine göre Türkiye de av ve yaban hayatı kaynaklarının doğru kullanılması ve avcılığımızın modernize edilip kaynak ile avcı sayısının örtüştürülüp avcı sayısının her yıl kota sistemine geçildiğinden kendiliğinden azaltılması,avlaklarda kaynağın hasat programı çerçevesinde avlattırılıp verimliliğin her geçen yıl arttırılması öngörülmektedir.Ülkemizde 2016 yılına kadar tesis edilmemiş avlak kalmayacak ve şuanda mevcut 126.000 tane avlanma izin kartı alan avcımız genel avlak devlet avlağı örnek ve özel avlaklar dışında avcılıgın yapılmaması öngörülmektedir.Şuana kadar ülkemizde 229 adet devlet avlağı tescil edilmiş burada kotalı avcılığa başlanmıştır.MAK kararında ilan edilen genelde devlet avlaklarına ait kotalar bölge müdürlüklerinin web sayfalarında ve www.milliparklar.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.Her bir avlakta avlağın büyüklüğü ve avlanacak türün özellikleri dikkate alınarak 100-250 ha alanda bir avcı avlanacak şekilde avlağa girecek günlük avlanma limitleri resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe giren MAK kararında belirtilen sayılardır ve haftanın her günü avlanmanın serbest olması öngörülmektedir.
Avlaklarda kota tesbiti yapılmayan türlerin( alakarga küçük karga ekin kargası saksağan) Mak kararında belirlenen gün ve limitler çerçevesinde avlanılmasına izin verilecektir.Kota verilmeyen türlerin adları avlanma izin belgesinde otomatik olarak görülmesi düşünülmektedir. Kotaların ve kuralları belirlenen genel ve devlet avlaklarından daha çok avcının faydalanabilmesi için il geneli avlanma izin kartı alan avcı ildeki herbir avlakta en fazla toplam 12 gün ülke geneli avlanma izin kartı alan avcı ise ülke genelindeki her bir avlakta en fazla toplam 6 gün olmak üzere şube müdürlüğünce belirlenecek gün sayısınca avlanır.
Avcı herbir genel ve devlet avlağında bir gün için en fazla toplamda bir kanatlı ve bir memeli veya iki kanatlı yada iki memeli türü avlayabilir.Avcı gün içerisinde yalnızca bir avlakta avlanabilir.Avcılarımız ülke geneli avlanma izin kartı ile av tarihinden en erken üç gün önce il geneli avlanma izin kartıyla bir gün öncesinden ve arka arkaya iki günlük avlanma izin belgesini avbis den alabilirler.MAK kararında tesbit edilen avlanma süreleri avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri il şube müdürlüklerince avbis e girilecektir.Genel müdürlük bölge müdürlükleri il şube müdürlüklerine il şube müdürlükleride şeflikleri ve protokol yapılan avcı dernekleri sisteme tanımlayacaktır.Devlet ve genel avlaklarda yeşilbaş bozördek fiyu çamurcum tepelipatka kılkuyruk kara ördek ve altıngöz türleri için belirlenen kotalar toplanarak ördek kotası kınalı keklik,çil keklik,kum kekliği ve kaya keklik türleri için belirlenen kotalar toplanarak keklik kotası olarak verilecektir.Toplam ördek kotasında 6 adet toplam keklik kotasında ise günlük iki adet öngörülmektedir.İl şube müdürlüğünce devlet ve genel avlaklarında ki kotaların kullanım yüzdesi il geneli avlanma izin kartı alan avcılar için;alt limit %50- üst limit %70 ülke geneli avlanma izin kartı alan avcılar için alt limit %30- üst limit %50 olacak şekilde düzenlenecektir.
İl geneli avlanma izin kartı satışının çok düşük oldugu illerde ülke geneli avlanma izin kartı alan avcılara ayrılacak kota kullanım yüzdesi bölge müdürlüğünce %90 a kadar arttıralabilir. Av turizmi kapsamında yaban domuzu kotalarının %20 si ayrılır kalan kotanın il geneli avlanma izin kartı alan avcılar için %50 ülke geneli avlanma izin kartı alan avcılar için %50 olarak düzenlenmes öngörülmektedir.Genel ve devlet avlağında yapılacak türe ait kotanın bitmesi durumunda kotası biten türlerin o avlakta avlanması yasaklanacak avlattırılan tüm türlere ait kotaların bitmesi durumunda ise avlanma süreleri gözetilmeksizin o avlağın ava kapatılması öngörülmektedir.
Genel ve devlet avlaklarında yapılacak av koruma kontröl çalışmasında avcının avbis den almış olduğu avlanma izin belgesindeki bilgiler avcılık belgesi ve avlanma izniyle birlikte kontröl edilecek yasadışı bir durum tespit edildiği takdirde işlem yapılacaktır.Ayrıca avcıların günlük veya belirlenen tarihler arasındaki sorgulaması avbis üzerinden yapılacaktır.
Bu sisteme göre;
1-Avcılara ait bilgiler ( Tüfek bilgileri,kişisel bilgiler,nerden nereye ava gittiği)
2-Hayvan türü bilgileri(otomatikman envarter yapılması öngörülmektedir)
3-Avlağa günlük girebilecek avcı sayısı( il geneli veya ülke geneli pula sahip ise avlığa senelik giriş sayısı otomatikman envarter yapılması öngörülmektedir)
4-Kısıtlı kotalar verilerek Türkiye av camiasında bulunan 126.000 avlanma izin kartı alan avcımızın sayısının kısıtlı kotalar verilerek kendiliğinden azaltılması
5-Şehirler arası avlanmalarda toplu olarak avlaklara gidilmesinin engellenmesi (5 kişi ava gidiyorsa ikisine kota çıkmayacağı için)
6-Avlaklarda türün avlanmasının başladığı tarihle türün avlanmasının bittiği tarih ve türün günlük avlanma limiti envanterinin otomatik olarak ekranda görüntülenmesi öngörülmektedir.
7-Bu sistem ava gidecek avcının evrakla avcılıkla ve ruhsatla ilgili varsa sahteciliğine son verilmesi öngörülmektedir.
8- Avlakların işletmesi ve işlettirilmesi önceden köylere hizmet götürme birlikleri ve avlakların bulunduğu belediyelerce işlettirilmesi öngörülürken sistemin yanlış olduğu av yaban hayatı dairesince fark edilip sistem içerisine avcı derneklerininde yer alması öngörülmektedir.
9-Tesis edilmesi ön görülen avlakların şuanda avlanılması yasak olan sahalarımızdada avlak tesısının yapılmasının düşünüldüğü ve yapılabileceği öngörülmektedir.
10-Merkez av komisyonu tarafından yasaklanan kuş türlerinin envanterinin yapılarak tesis edilmesi düşünülen avlaklarda avlattırılması öngörülmektedir.
11-Ülkemizde 1146 adet avlak tesis edilmesi düşünülmekte 81 ile böldüğümüzde 14 ilçeli bir ile ortalama birer avlak düşmekte bu rakam ve bu avlaklara verilen kotalar Türkiyede ki avcı sayısıyla örtüşmemektedir.İl ve ilçelerde en az beşer adet avlak tesis edilmesi gerekmektedir.
12-geçen yıl itibariyle avcılarımıza 11.5 trilyon kart satışından gelir kaydedilmiş bunlardan 3 trilyonu derneklere gelir kaydedilmiştir.Bu rakam yeni sisteme geçildiğinde yarıdan yarıya azalacaktır.
13- Derneklerin Türkiye avcılık camiası ile birlikte paralel oalrak yok olması kaçınılmaz bir gerçektir.Bununla birlikte yasa dışı avcılığın en üst seviyeye çıkması beklenmektedir.Çünkü bu sistem ile mevzuat ve kanunlarımız sadece yasal avcılar üzerinde etkilidir.
14- Halen ülkemizde avcı eğitim kursları düzenlenmekte buna paralel olarak avcılarımızda gözle görülür derecede artış gözlenmektedir.Bu durum avlak ve kota sistemiyle uyuşmamaktadır.
15-Ülkemizdeki 4915 sayılı kara avcılığı kanunun 3.maddesi dogrultusunda MAK teşkil edilmiştir.Bu sistemle merkez av komisyonunun kaldırılması öngörülmektedir
16-Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen ve işlettirilen avlaklara örnek avlaklar denmektedir.Örnek avlakların işlettirilmesi turizm acentası olan kişilere veya şirketlere ihale edilecek ülkemizde 2016 yılından sonra örnek avlak çılgınlığı yaşanacak belki de bu sistem birçok kişiyi zengin edecektir.Ama malesef mevcut durum şuanda tabanda yer alan av camiamızı zamanla yok olmasını sağlayacaktır.
17-Bu sistemin bu haliyle şimdiki avcılığımızın üzerinde uygulanması ilerde telafisi olmayan sonuçlar doğurması kaçınılmazdır.Bunun sorumluluğunu ve vebalini camiamızdaki hiçbir yöneticinin almaması gerektiğini temsil ettiğimiz doğu akdeniz avcılık fedarasyonu ve AYHAK adına bilinmesini saygıyla duyuruyorum.
Tufan DOKUCU
AYHAK Yönetim Kurulu Üyesi
Doğu Akdeniz Fedarasyon Temsilcisi
Tarsus Avcılar Kulübü

 

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :