Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! 2023

Avcılık tüm Türkiye’de Yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Kara Avcılığı Kanunu 5 ve 12’nci maddesi kapsamında... 

2022-2023 Avlanma Pulları Kulübümüze gelmiştir

2022-2023 Av sezonu Ülkemize hayırlı uğurlu kazasız bir sezon olsun. 280 Pul + Aidat 1 TL + Vergi 497 TL Üyelerimiz... 

2022-2023 Mak Kararları

Bu konuda gelen yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin dikkatine… (adsbygoogle = window.adsbygoogle... 

2021-2022 Av sezonu avlanma pullarımız gelmiştir.

Değerli dernek üyelerimiz 2021-2022 Av Sezonu 21 Ağustos 2021 Ctesi günü üveyik-bıldırcın ve yaban domuzu avı ile... 

Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı duyurusu…  Derneğimizin olağan genel kurulu 24.07.2021 günü... 

5.428 views

2012-1013 Tazminat Bedelleri Belirlendi…

Kategori : Avcılık Mavzuatları, Genel - Etiketler :, , - Tarih : 26 Haziran 2012

4915 sayılı Kara avcılığı kanununun 28 inci maddesinin beşinci fıkrası; “…bu madde hükümlerine göre mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmiş olsa bile, yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme sebebiyle hükmolunacak tazminat av hayvanı türlerine göre Bakanlıkça tespit edilen değerler üzerinden hesaplanır.Hükmolunan tazminat,döner sermaye işletmesine gelir kaydedilir”, hükmünü içermektedir.
4915 sayılı kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde;

2012-2013 av sezonunda Bakanlık ve MAK tarafından koruma altına alınan türler ile Merkez av komisyonunca belli edilen sürelerde avlanmasına izin verilen türlerin Kara Avcılığı Kanunu hükümlerine aykırı olarak avlanmaları halinde,kabahatlilerden talep edilecek tazminat bedellerini; Yaban hayvanlarının avlanma bedeli, et değeri,söz konusu hayvanın bir adedinin üretimi ve doğaya yerleştirilmesi için yapılan masraf,üreme yeteneğinin kaybolmasıyla veya avlanan yaban hayvanının doğadan eksilmesiyle yaşama ortamında meydana gelecek tahribat,yaban hayvanlarının tarım Zaralıları ile mücadeledeki faydalı fonksiyonları ve bu maksatla istikbaldeki değer kaybı ile ekolojik dengedeki bozulma dikkate alınarak yaban hayvanlarının tazminat bedelleri 2012-2013 av dönemi merkez av komisyonu kararının resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere;

Aşağıdaki tabloda belirtilen miktarların esas alınması; belirlenen tazminat bedellerinin ikinci bir karara kadar geçerli kalması hususlarını;

A- BAKANLIK VE MERKEZ AV KOMİSYONUNCA KORUMA ALTINA ALINAN
AV VE YABAN HAYVANLARI

MEMELİLER VE SÜRÜNGENLER (EK LİSTE-1 VE II’ DE BELİRTİLEN TÜRLERDEN)

TAZMİNAT BEDELİ
1 Adet İçin (TL.)

*Pars  (Leopar)

50.000,00

*Sırtlan

13.000,00

*Akdeniz foku

8.000,00

*Hatay dağ ceylanı

7.500,00

*Vaşak ,Karakulak

6.000,00

Ala geyik

25.000,00

Yaban koyunu,anadolu yaban koyunu

60.000,00

 Kızıl geyik.Yaban keçisi,

12.000,00

 Ceylan (ahu)

6.500,00

Su samuru, yaban kedisi, sazlık kedisi.

3.200,00

Kurt, alaca sansar

.1000,00

Porsuk, gelincik, kokarca, kakım, Sincapgiller familyasındaki bütün türler

300,00

Korunan memeli ve sürüngenlerden yukarıda belirtilmeyen diğer türler

300,00

Kuyruksüren

150,00

KUŞLAR (EK LİSTE-1 VE II’ DE BELİRTİLEN TÜRLERDEN)

TAZMİNAT BEDELİ
1 Adet İçin (TL.)

Atmacagiller ve doğangiller familyasındaki bütün türler

7.500,00

Tepeli pelikan, mezgeldek, yakalı toy

4.500,00

Dik kuyruk,pasbaş patka,yaz ördeği,Sibirya kazı,bıldırcın kılavuzu

1.000.00

Kelaynak,ince gagalı kervan çulluğu

5.000,00

Orman horozu,huş tavuğu,Turnagiller,Ur keklik

3.000,00

Ak pelikan,filamingo,kuğular,leylekgiller familyasındaki  diğer türler.

2.000,00

Küçük su çulluğu,kızkuşu,Balıkçılgiller familyasındaki bütün türler,ördekğiller familyasındaki korunan diğer türler.

450,00

Sülün , Turaç , Çilkeklik

600.00

Küçük karabatak , küçük sakarca

800,00

Kargağiller

100,00

Korunan kuşlardan yukarıda belirtilmeyen diğer türler

400,00

B- MERKEZ AV KOMİSYONUNCA BELLİ EDİLEN SÜREDE AVLANMASINA İZİN VERİLEN AV VE YABAN HAYVANLARI
MEMELİLER ( EK LİSTE-III’DE BELİRTİLEN TÜRLERDEN ) TAZMİNAT BEDELİ
1 Adet İçin (TL.)
Tilki, ağaçsansarı, kayasansarı Yabani tavşan, ada tavşanı

500,00

Yaban domuzu

300,00

Çakal

200,00

KUŞLAR ( EK LİSTE-III’DE BELİRTİLEN TÜRLERDEN ) TAZMİNAT BEDELİ
1 Adet İçin (TL.)
Sakarca kazı ve yaban ördekleri

400,00

Kınalıkeklik, kumkekliği, kayakekliği,karatavuk, tahtalı, üveyik,çulluk,su çulluğu.

350,00

Kargagiller

50,00

Ala karga ,serçe

150,00

Sakarmeke, bıldırcın, kaya güvercini

300,00

Canlı Mühre olarak kullanılan yaban ördekleri ve kazları, keklikler

500,00

 

Atmacagiller ve doğanğiller familyasındaki bütün türlerin yumurtalarını yasadışı toplayanlara yukarıda belirtilen tazminat bedellerinin aynısı,Bakanlık MAK ca korunan türler ile avına izin verilen türlerde yukarıda belirtilen tazminat bedelinin %50 si uygulanır.

     Av ve yaban hayvanlarının trofe tahnitlerinin ele geçirildiği kabahatlilere de yukarıda belirtilen tazminat bedellerinin aynısı uygulanır..

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

 

Kulübümüzden Resimler

28 tekne gezisi tek kurşun atış yarışması muhat-baraj-kano.jpg (5) genel av resimleri.jpg (6) tarsus-avcilar-kulubu-2012-kano.jpg (86) tarsus-resimleri-2 (11) tarsus-resimleri-2 (46)

Yürürlükteki Avcılık Kanunları

Hayvanları Koruma Kanunu
Kanun No: 5199 Kabul Tarihi : 24 HAZİRAN 2004 Yayını : 01 TEMMUZ 2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazete 

Kara Avcılığı Kanunu
Kanun No: 4915 Kabul Tarihi : 01 TEMMUZ 2003 Yayını : 11 TEMMUZ 2003 tarih ve 25165 sayılı Resmi Gazete 

Orman Kanunu
Kanun No: 6831 Kabul Tarihi : 31 AĞUSTOST 1956 Yayını : 08 EYLÜL 1956 tarih ve 9402 sayılı Resmi Gazete 

Köy Kanunu
Kanun No: 442 Kabul Tarihi : 18 MART 1924 Yayını : 07 NİSAN 1924 tarih ve 68 sayılı Resmi Gazete 

Su Ürünleri Kanunu
Kanun No: 1380 Kabul Tarihi : 22 MART 1971 Yayını : 4 NİSAN 1971 tarih ve 13799 sayılı Resmi Gazete 

Harçlar Kanunu
Kanun No: 492 Kabul Tarihi : 02 TEMMUZ 1964 Yayını : 17 TEMMUZ 1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete 

Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun
Kanun No: 2521 Kabul Tarihi : 11 EYLÜL 1981 Yayını : 15 EYLÜL 1981 tarih ve 17459 sayılı Resmi Gazete 

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
Kanun No: 2559 Kabul Tarihi : 04 TEMMUZ 1934 Yayını : 14 TEMMUZ 1934 tarih ve 2751 sayılı Resmi Gazete 

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
Kanun No: 2565 Kabul Tarihi : 18 ARALIK 1981 Yayını : 22 ARALIK 1981 tarih ve 17552 sayılı Resmi Gazete 

Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu
Kanun No: 2803 Kabul Tarihi : 10 MART 1983 Yayını : 12 MART 1983 tarih ve 17985 sayılı Resmi Gazete 

Çevre Kanunu
Kanun No: 2872 Kabul Tarihi : 09 AĞUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

Milli Parklar Kanunu
Kanun No: 2873 Kabul Tarihi : 9 AGUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
Kanun No: 3285 Kabul Tarihi : 08 MAYIS 1986 Yayını : 16 MAYIS 1986 tarih ve 19109 sayılı Resmi Gazete 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun
Kanun No: 3984 Kabul Tarihi : 13 NİSAN 1994 Yayını : 20 NİSAN 1994 tarih ve 21911 sayılı Resmi Gazete 

Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun
Kanun No: 4856 Kabul Tarihi : 01 MAYIS 2003 Yayını : 08 MAYIS 2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete 

Yabancıların Türkiye'de İkamet Ve Seyahatleri Hakkında Kanun
Kanun No: 5683 Kabul Tarihi : 15 TEMMUZ 1950 Yayını : 24 TEMMUZ 1950 tarih ve 7564 sayılı Resmi Gazete 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
Kanun No: 6136 Kabul Tarihi : 10 TEMMUZ 1953 Yayını : 15 TEMMUZ 1953 tarih ve 8458 sayılı Resmi Gazete 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Kanun No: 6183 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1953 Yayını : 28 TEMMUZ 1953 tarih ve 8469 sayılı Resmi Gazete 

Zirai Karantina Kanunu
Kanun No: 6968 Kabul Tarihi : 15 MAYIS 1957 Yayını : 24 MAYIS 1957 tarih ve 9615 sayılı Resmi Gazete 

Tebligat Kanunu
Kanun No: 7201 Kabul Tarihi : 11 ŞUBAT 1959 Yayını : 19 ŞUBAT 1959 tarih ve 10139 sayılı Resmi Gazete 

Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu
Kanun No: 2863 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1983 Yayını : 23 TEMMUZ 1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete 

İmar Kanunu
Kanun No: 3194 Kabul Tarihi : 3 MAYIS 1985 Yayını : 9 MAYIS 1985 tarih ve 18749 sayılı Resmi Gazete 

Kıyı Kanunu
Kanun No: 3621 Kabul Tarihi : 4 NISAN 1990 Yayını : 17 NİSAN 1990 tarih ve 20494 sayılı Resmi Gazete 

Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu
Kanun No: 4122 Kabul Tarihi : 23 TEMMUZ 1995 Yayını : 26 TEMMUZ 1995 tarih ve 22355 sayılı Resmi Gazete 

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
Kanun No: 3234 Kabul Tarihi : 31 EKİM 1985 Yayını : 08 KASIM 1985 tarih ve 18922 sayılı Resmi Gazete 

Vergi Usul Kanunu
Kanun No: 213 Kabul Tarihi : 04 OCAK 1961 Yayını : 10 OCAK 1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete

Tarsus Çatalburun Av Köpekleri